Foniatria

La foniatria es la branca de la medicina de rehabilitació que tracta l’estudi, diagnòstic i tractament de les patologies relacionades amb la comunicació humana, per tant es preocupa de les afeccions del llenguatge, l’audició, la parla i la veu, així com la motricitat oral i la deglució. A diferència de l’otorinolaringologia, no es centra en el diagnòstic i tractament de les patologies de caràcter anatòmic dels sistemes de fonació i auditiu, sinó més bé en aspectes terapèutics, des d’un punt de vista rehabilitador, procurant obtenir de l’individu la recuperació o reeducació d’una funció procedent d’un sistema funcional. Per això recorre a la utilització d’elements tant neurològics com psicològics.