Grafomotricitat

És la disciplina científica que descriu l’acte gràfic, mitjançant l’anàlisi de les coordinacions produïdes pel cervell als segments superiors del cos humà, degudament lateralitzats, i la seva implicació en les produccions obtingudes per mitjà del domini de mecanismes de manipulació i instrumentalització dels objectes externs. Dins l’àmbit educatiu, la grafomotricitat com a disciplina didàctica ofereix la possibilitat d’organitzar les produccions gràfiques de l’infant a partir de la construcció dels seus processos simbòlics interns. Les escoles que apliquen el mètode basat en el desenvolupament d’un procés grafomotor entenen la grafomotricitat com un procés de maduració personal de l’infant en el qual les vivències internes, les imatges mentals i la construcció d’estructures significatives ajuden a expressar amb representacions gràfiques els missatges comunicatius adreçats a uns destinataris en particular.