Habilitats socials

Les habilitats socials són aquelles conductes, verbals i no verbals, que faciliten la relació interpersonal. Requereixen unes capacitats cognitives i una maduresa moral corresponent a l’edat de cadascú. Entre les conductes hàbils de comunicació interpersonal podem citar: saber escoltar, saber demanar un favor, saber elogiar, saber disculpar-se, saber dir “no”, saber presentar una queixa i saber rebre-la, saber mostrar un desacord, saber negociar, saber expressar els sentiments propis, saber fer front a la por, al ridícul, al fracàs…