Infantil

Es refereix a l’etapa d’educació infantil que atén infants des dels de 0 a 6 anys amb la finalitat de contribuir al seu desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual. S’ordena en dos cicles: el primer compren dels 0 als 3 anys i el segon dels 3 als 6 anys.