Institut d’Ensenyament Secundari (IES o INS)

En el sistema educatiu català, en l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES), a partir d’ara, amb la nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC), canvia de nom d’IES a Institut (INS), s’imparteix l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional de grau mitjà.