Llibre de text

El llibre de text és aquell llibre que conté els continguts propis de l’ensenyament escolar, amb suggeriments d’exercicis i consta d’una guia per al professorat.