Optometria

Part de l’òptica que s’ocupa de la mesura de l’agudesa visual i d’equipar l’ull amb les lents adients per a corregir-ne els defectes òptics. En l’àmbit educatiu pren especial rellevància respecte a la higiene visual a les aules i que té a veure amb les normes bàsiques per prevenir disfuncions visuals degudes a mals hàbits adquirits des que els nens i nenes són petits i que, sovint, són la causa d’un baix rendiment escolar. Una correcta ergonomia, mantenir la distància adequada i estudiar en unes bones condicions de llum són aspectes importants per al bon funcionament del sistema visual.