Organització i gestió

Manera d’organitzar i gestionar un centre educatiu  per poder desenvolupar les tasques educatives de manera adient.