Participació de l’alumnat

Convertir l’alumnat en el centre dels processos d’ensenyament-aprenentatge, fent-los corresponsables del seu propi aprenentatge.