Pla d’Acollida

Es tracta del conjunt d’actuacions que es posen en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al centre escolar. S’acostuma a referir a alumnes que provenen d’altres països i que han de portat a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua. També però pot fer referència a tots els alumnes, i les seves famílies, que inicien l’escolarització al centre en qualsevol circumstància.