Primària

L’Educació Primària, és una etapa obligatòria i gratuïta que comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 anys als 12 anys, i està estructurada en tres cicles de dos cursos cadascun: un cicle inicial (de 6 a 8 anys), un cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i un cicle superior (de 10 a 12 anys). La seva finalitat és la de promoure la socialització dels nens i nenes, afavorir la seva incorporació a la cultura i contribuir a la progressiva autonomia d’acció en el seu medi.