Programa Intensiu de Millora (PIM)

És una mesura específica i temporal d’atenció a la diversitat en els Instituts, adreçada a l’alumnat de primer curs d’ESO, per tal de promoure la millora i el reforç de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic (català i castellà) i de l’àmbit matemàtic, tot intensificant la dedicació horària lectiva dels alumnes en aquests àmbits i mitjançant l’aplicació de metodologies que afavoreixin un aprenentatge més personalitzat i adequat a les seves necessitats educatives.