Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) són una alternativa formativa i laboral per a joves que no han assolit l’ESO a Catalunya. Van substituir els programes de garantia social o PGS i van ser substituïts per Programes de Formació i Inserció PFI. L’objectiu d’aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral, o bé, facilitar la continuïtat d’un itinerari formatiu. Els destinataris d’aquest programa són joves d’entre 16 anys i 21 anys que no han assolit el títol de graduat en ESO. Excepcionalment poden incorporar-se alumnes de 15 anys.