Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) forma part del projecte educatiu de centre i concreta com es fa l’ensenyament de les diferents llengües al centre i com s’utilitzen. Té en compte les característiques lingüístiques dels alumnes. El projecte lingüístic concreta l’ús del català com a llengua vehicular, d’ensenyament i aprenentatge, així com l’aprenentatge del castellà i de les llengües estrangeres.