Recursos i serveis

Els recursos i serveis educatius que ofereix el centre escolar poden ser de caràcter personal o material. Són les persones i professionals, els entorns, les eines, els materials didàctics, les iniciatives organitzatives i les propostes metodològiques, que permeten desenvolupar experiències d’aprenentatge als infants i joves.