Reeducació

La reeducació s’entén com un tractament que té com a objectiu millorar la relació que té l’infant o adolescent amb els seus processos d’aprenentatge, oferint-li eines i estratègies per poder fer front a aquestes dificultats i així poder millorar els seus recursos, aconseguint desenvolupar competències i capacitats cognitives que permetran augmentar el seu rendiment acadèmic.