Relació amb l’entorn

L’aprenentatge de l’alumnat ha d’estar relacionat amb l’entorn que els envolta, amb la realitat més propera i també d’altres significatives per a ells. L’alumnat precisa observar, experimentar i conversar, intercanviant punts de vista amb els altres companys i amb l’adult. Ha d’expressar els seus coneixements a partir del model explicatiu que disposa per interpretar els fenòmens o objectes de coneixement que es vol treballar.