Relació educativa

És la trobada entre l’educand i l’educador. En el context escolar és una trobada intencional on es produeix un conjunt d’experiències que s’orienten a informar i formar sistemàticament a l’alumne. És en aquesta relació on l’aprenentatge i la comunicació es constitueixen en dos pilars essencials per a l’adquisició d’experiències i coneixements.