Secció d’Educació Secundària (SES)

És un centre d’educació secundària que no imparteix tots els ensenyaments de l’etapa.