Secundària postobligatòria

L’educació postobligatòria és la que es fa després de l’Etapa d’Educació Secundaria Obligatòria (ESO). Es pot classificar en dos blocs, l’educació secundària i la superior: L’Educació postobligatòria secundària (Batxillerat, Formació professional específica de grau mitjà, Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius); i L’Educació postobligatòria superior (Formació Professional Específica de Grau Superior, Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, Educació universitària, Ensenyaments no reglats de grau superior).

L’educació postobligatòria proporciona una formació general i especialitzada, amb un major component de varietat i opcionalitat d’acord amb la diversitat de camps d’estudi i professions. El grau de maduresa dels interessos i aptituds dels estudiants és determinant per a un bon compromís entre les diferents opcions d’estudi.