Seqüència formativa

Entenem per seqüència formativa, un període de temps òptim per tal que es dugui a terme un procés d’aprenentatge mitjançant tasques i activitats planificades per assolir la construcció d’un aprenentatge. Aquestes tasques i activitats estan en funció de les diferents fases de la seqüència.