Síndrome d’Asperger (SA)

La Síndrome d’Asperger (SA) es troba dins de la classificació dels Trastorns de l’Espectre Autista. Les persones amb SA presenten característiques més lleus del Trastorn Autista. En la gran majoria dels casos, tenen un nivell d’intel·ligència normal o superior i una bona aptitud lingüística. No obstant, poden tenir dificultat per socialitzar-se, així com interessos i conductes inusuals, rígides i estereotipades.