Síndrome Hemolític Urèmic

La Síndrome Hemolític Urèmic (SHU), és una malaltia que afecta als ronyons però també afecta a altres òrgans com el cervell, fetge, cor, pulmons i sistema gastrointestinal. S’estima que la seva incidència es de 2 casos per milió d’habitants. Les primeres 48 hores són decisives en la identificació d ela patologia i l’aplicació de les teràpies actuals més apropiades a cada cas.