Suport

En l’àmbit educatiu, el suport són les accions que s’emmarquen en el conjunt de mesures de l’escola que contribueixen a donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge de cada nen i de cada nena. Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s’ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d’aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.