Tècnic d’Integració Social (TIS)

El/la Tècnic/a d’Integració Social (TIS) és un/a professional que col.labora en el desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb els joves, les seves famílies i els agents socials. Es tracta d’un/a professional caracteritzat per la seva polivalència en les seves funcions així com per la intervenció directa amb alumnes, actuant des d’una perspectiva socioeducativa centrada en l’activació dels recursos personals que facilitin la integració social.

L’integrador/a social, ubicat en el centre escolar , treballa de manera coordinada amb Serveis  Socials. Està en permanent contacte amb educadors i treballadors socials i l’entorn. És el  responsable  d’aplicar els programes en col.laboració amb l’equip docent del centre.