Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC)

La Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) és un servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Comprèn la UTAC Sírius, concertada amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i la UTAC Educació, concertada amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El servei UTAC s’adreça a les persones amb discapacitat motriu que requereixen formes augmentatives i alternatives de comunicació i d’accés a l’ordinador, joc adaptat i mobilitat assistida. Les funcions de la UTAC són l’avaluació, la intervenció i el seguiment dels usuaris, adults o infants, per donar suport al seu desenvolupament, participació i inclusió social; l’assessorament i la cooperació amb els familiars, els professionals i les institucions; el suport a la inclusió escolar i l’accés al currículum educatiu; la divulgació, la formació i la recerca.