Unitat Mèdico-Educativa (UME)

La Unitat Mèdico-Educativa es un recurs per a pacients-alumnes adolescents que necessiten d’una assistència en salut mental i a la vegada presenten Necessitats educatives especials