portada-ca

Inici

Blog

  CONSIDERACIONS PER ESCRIURE UN CAS
  agost, 2017

  Generalización El cas com a unitat d'anàlisi té el seu origen en la quotidianitat de la pràctica docent, però no és fins a la seva exposició quan el seu potencial formatiu pot ser explorat. Per tant, l'escriptura d'un cas pren rellevància perquè aquest potencial sigui aprofitat. La narració d'un cas s'inicia amb la reconstrucció de l'experiència, és a dir que comença abans d'escriure's. Qui escriu el cas necessita partir de la intenció de transmetre la seva vivència educativa i donar-li forma de text, en el qual s'identificaran: el context en el qual s'ha desenvolupat, els actors que han intervingut, els estaments que van facilitar o van dificultar el desenllaç i la seqüència dels fets. Per començar a escriure serà necessari reflexionar sobre com el fil de la història conduirà els lectors/oïdors a les seves pròpies associacions a partir de l'explicació i la visió de l'autor. El 1982 Robert Stake i Deborah Trumbull van denominar les generalitzacions que provenen de fora com a naturalistes, referint-se a aquelles conclusions que s'obtenen a través d'una implicació en l'experiència d'uns altres, quan aquesta ha estat construïda de tal manera que qui rep la història se sent partícip i no sol observador. El propòsit d'explicar un cas no és un escrutini d'esdeveniments sinó delinear la narrativa del diàleg i l'intercanvi, un relat que permeti llegir-se, introduir-ho com a part del sentit il·lustratiu en la pràctica educativa.

  PER QUI SÓN ÚTILS ELS CASOS?
  juny, 2017

  formación profesorado Diferents camps de coneixements utilitzen el mètode del cas per portar el context de la vida real a l'aprenentatge, que serviran per desenvolupar habilitats necessàries en el treball i la vida, la sensibilització amb la professió o l'estudi de teories. En aquesta ocasió els casos estan pensats per a la formació inicial i per a la formació permanent del professorat. Els docents tenen en els casos una finestra cap a situacions específiques que poden ser abordades amb enfocaments pràctics, teòrics i filosòfics, on es descobreixen desafiaments i reptes, possibles solucions i suposats de les circumstàncies estudiades.

  PER A QUÈ SERVEIXEN ELS CASOS?
  maig, 2017

  uso del caso
  • Per analitzar i reflexionar sobre les motivacions, conseqüències, relacionats al tema que aborda el cas,
  • Per imaginar alternatives,
  • Per relacionar teoria i pràctica,
  • Per aprofitar algun dels aspectes o de les parts del cas per a l'estudi,
  • Com a referència per fer una adaptació adequada a determinat context.
   

Últims casos Participa! Llista de casos