portada-ca

Inici

Blog

  EL CONCEPTE DE CAS
  maig, 2017

  1.Definición catalán

  Els casos s'entenen com un recurs per afavorir processos d'aprenentatge profund o significatiu que ajudin a desenvolupar competències professionals, en una visió d'interrelació entre la teoria i la pràctica. Per a què són útils els casos?
  • Per promoure l'anàlisi, la reflexió, qüestionar-se, proposar alternatives i prendre decisions.
  • Per aplicar coneixements teòrics (hipotètics, generals, genèrics) en la pràctica situada.
  • Per desenvolupar competències (transferència, anticipació, mobilització i integració d'aprenentatges). L'estudi de casos constitueix una excel·lent estratègia per desenvolupar la comprensió i l'anàlisi crítica.

Últims casos Participa! Llista de casos