Preguntes freqüents

Què és un cas?

En aquest projecte, un cas és la narració d’una situació real relacionada amb l’educació infantil, primària, secundària o universitària que pot ser útil per ajudar a la formació inicial o contínua del professorat. El cas es pot referir a un o una estudiant, a un grup d’alumnat, a la relació amb la família, al treball entre el professorat, etc.

Qui pot escriure i proporcionar un cas?

Qualsevol professor o professora o altres professionals relacionats amb el món de l’educació poden proporcionar un cas per ajudar a desenvolupar aquest projecte.

Quin tipus d’informació ha de contenir un cas?

El cas ha de consistir en una narració d’aproximadament 2-4 pàgines d’un fet real, redactat de manera entenedora i pensant que ha de servir per a la formació de professorat. Aquesta narració s’ha de dividir en els apartats següents:

a) Context
b) Plantejament de la situació
c) Desenvolupament de la experiència
d) Desenllaç

A l’apartat “Escriu un cas” trobareu tota la informació necessària per orientar-vos en l’escriptura d’un cas.

Qui dóna el vistiplau al cas?

Quan es presenta un cas, aquest és examinat pel comitè del projecte que revisarà que s’ajusti als objectius del projecte i que compleixi els requisits formals.

Com enviar un cas?

En l’apartat “Escriu un cas” s’expliquen els passos que cal seguir per enviar-nos-el.

Puc accedir als casos sense tenir contrasenya?

Sí, els casos es poden llegir i imprimir sense necessitat de registrar-se en el lloc.

Com s’ha de garantir l’anonimat dels protagonistes dels casos?

Quan es redacta el cas s’ha de ser molt curós per tal d’evitar que els seus protagonistes puguin ser identificats. Per tant, s’han de fer servir altres noms per a les persones i no esmentar el del centre o institució.

Com es contemplen els drets d’autoria?

Consulta l’apartat “Autoria” per a més informació.