POSTGRAUS SOBRE CREATIVITAT I INNOVACIÓ EMPRESARIAL

Els dos principals programes de prostgrau que s’han desenvolupat han estat el “Gestió i dinamització de la innovació a l’empresa” (8 edicions 2009 a 2016) i el de “Emprenedoria, creativitat i procesos d’innovació interdiscplinaris (dues edicions: 2015 i 2016)

“Gestió i dinamització de la innovació a l’empresa”

El postgrau Expert en Gestió i Dinamització de la Innovació va dirigit a enginyers superiors i tècnics, doctors, llicenciats, graduats i diplomats, amb o sense experiència, que desitgin ampliar i especialitzar-se en el camp de la innovació per tal d’encarar amb més recursos els reptes professionals del futur. Consta d’una part docent i, addicionalment, inclou l’opció de fer una estada en una empresa com a estudiant en pràctiques (preferentment de març a juny). Una vegada a les empreses, els titulats han de desenvolupar preferentment activitats relacionades amb la generació i/o gestió de projectes d’innovació, anàlisi de capacitats tecnològiques, vigilància de l’entorn (organitzativa, cientifico-tecnològica, de tendències i percepcions i comercial/competitiva), noves idees de projecte, estructuració de nous projectes innovadors, etc.

El programa es portà a terme conjuntament amb la Fundació Bosch i Gimpera.

INFORMACIÓ DEL CURS

Durada de la docència: De novembre a febrer .

Pràctiques opcionals: entre febrer i juny.

Import dels 4 mòduls: 1.500€ (matrícula) i 70€ (taxes).

Crèdits ECTS: 15.

Calendari el curs: dilluns i dimecres i alguns divendres de 18h a 21h.

Idioma: el curs s’imparteix en català i castellà.

Mòdul 1 (24H)

Dinamitzar la innovació a l’empresa: habilitats i estratègies de comunicació

Presentació

Dinamitzar la innovació: projectes i plans d’innovació a l’empresa

Creativitat

Lideratge i treball en equip

Cerca d’informació interna i externa i estructuració de la mateixa

Aspectes tècnics i econòmics dels projectes a tenir en compte per a la presentació de les propostes

Metodologia per a la presentació de propostes a l’empresa

Mòdul 2 (21 h) Organització i gestió de la innovació

Introducció La innovació a l’empresa

Fonaments d’estrategia empresarial

Estrategies d’innovació

Eines per gestionar la innovació Marketing dels nous productes

Sistematització de la innovació a l’empresa

Open innovation

Mòdul 3 (36h) R+D, Valorització i entorn tecnològic

La internacionalització de la ciència i la tecnologia

Anàlisi del mercat i de la competència

Les universitats i els centres tecnològics , agents innovadors

Valorització de la recerca

Vigilancia tecnològica i competitiva

Propietat intel·lectual

Aspectes legals de la transferència de tecnologia

Compra i venda de tecnologia

Casos de valorització

Mòdul 4 (28h) Gestió de projectes innovadors i casos d’èxit

Com es gestiona un projecte?

Aspectes econòmics

Ajuts: regionals, nacionals, europeus i desgravacions fiscals

Casos d’èxit

“Emprenedoria, creativitat i procesos d’innovació interdiscplinaris”

S’adreça a persones interessades en millorar el seu perfil innovador i creatiu i en treballar en projectes innovadors en qualsevol tipus d’organització. Persones amb interès en els enfocaments de creativitat i

d’innovació interdisciplinaris. Es proposa un programa de postgrau que aprofundeix en les connexions entre creativitat i innovació.

La competitivitat passa sovint per la capacitat d’idear i gestionar projectes interdisciplinaris que generin per si mateixos nous mercats i aportin una diferenciació clau per tal de que els projectes es consolidin.

OBJECTIUS

• Formar en temes de creativitat i innovació a persones provinents de formacions prèvies molt diverses interessades en els processos emprenedors, la generació i desenvolupament de noves idees.

• Proporcionar coneixements sobre tècniques de creativitat i de gestió de la innovació. Conèixer i reflexionar en profunditat sobre els enfocaments de les diferents disciplines i els seus punts de trobada.

• Aprofundir en els processos d’innovació i les seves característiques, conèixer les tendències dels models de negoci de l’economia del coneixement.

• Formar els alumnes en el treball en equip i la gestió d’equips innovadors interdisplinaris.

INFORMACIÓ DEL CURS

Import de la matrícula: 1.850 € (preu 2014/15)

Inici docència: gener a juny

Nombre de crèdits ECTS: 15

Idioma: El curs s’imparteix en castellà.

Innovació i creativitat

Innovació, creativitat i competitivitat

Nous productes i gestió de la innovació

El concepte i el procés

Equips

Equips i multiculturalitat

Les competències dels emprenedors

Les politiques de suport. Cap on van?

La sanitat i els projectes innovadors

Emprendre a internet

L’espectacle i la tecnologia

Ciència i creativitat, visions transversals

Els materials

La sostenibilitat

Les TIC

La complexitat

La innovació i el models de negoci

Inspirar i gestionar la innovació

Innovació 6.0

Creació artística i procés de recerca

Art, recerca i nous projectes

24 pasos para el éxito de tu startup

El curso de extensión universitaria “24 pasos para el éxito de tu startup“, está basado en la metodología “Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup”, de Bill Aulet, Managing Director del Martin Trust Center del MIT Entrepreneurship, y senior lecturer en la MIT Sloan School of Management.

Es una metodología de éxito contrastado en el marco del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que lanza 900 nuevas startups al año. Está basada en el emprendedor y su proyecto, a través de un proceso iterativo y de feedback por parte del profesor. Al final del curso, el emprendedor presentará sus “24 pasos para el éxito de la startup” y/o productos/servicios innovadores.

Se compaginarán clases magistrales pero basadas en casos prácticos de la metodología “24 pasos”, con el trabajo y presentaciones de los emprendedores.

0-       Arranque.

1-       Segmentación de mercado.

2-       Seleccionar un nicho de mercado o beachhead.

3-       Construir y finalizar un perfil de usuario (cliente).

4-       Calcular el tamaño total del mercado o TAM.

5-       Perfil del cliente potencial del nicho de mercado.

6-       Definir el caso de ciclo de vida completo.

7-       Definir a “high level” el producto o servicio.

8-       Cuantificar la propuesta de valor.

9-       Identificar los próximos 10 clientes.

10-   Definir el núcleo o core del negocio.

11-   Trazar la posición competitiva y dibujar un mapa competitivo.

12-   Determinar la unidad de la toma de decisiones del cliente.

13-   Definir un mapa del proceso de adquisición de un cliente.

14-   Calcula el tamaño total del mercado para “mercados adyacentes”.

15-   Diseño de modelo de negocio.

16-   Establecer la estrategia de precios.

17-   Calcular el valor de la vida útil de los clientes adquiridos.

18-   Definir un mapa del proceso de venta para adquirir un cliente.

 

20-   Identificar las hipótesis clave.

21-   Testar y validar las hipótesis clave.

22-   Definir el producto mínimo viable del negocio.

23-   Demostrar que hay un mercado que adopta/compra el producto/servicio.

24-   Desarrollar una plan de producto.