PROJECTES

RECERCA

Des del 2007 la Càtedra ha participat en nombroses activitats de recerca: realització de projectes, publicacions i organització de congressos. La participació en projectes de recerca s’ha fet a través dels diferents investigadors que formen part l’equip de col·laboradors de la Càtedra.  Aquesta participació pot tenir dos orígens diferents: projectes aconseguits en alguna convocatòria pública o projectes resultants de la participació en xarxes internacionals.   S’ha col·laborat també en la posada en marxa de la revista “Journal of Evolutionary Studies in Business” de la plataforma RCUB de la UB.

PROJECTES
PROJECTES

Catalunya emprèn: Context de futur. Tallers i processos de brainstorming per definir el futur de l’emprenedoria a Catalunya

Encàrrec de Catalunya Emprèn (Generalitat de Catalunya) al BIE

Investigador Principal: Jaume Valls Pasola

Any: 2018

Participació de la UB a l’enquesta de GUESS Espanya

Enquesta International Global Universities Entrepreneurial Spirit Survey

Investigadora Principal: Esther Hormiga

Any: 2018

Comprendre les dynamiques des écosystèmes d’innovation et leur pilotage

Finançat pel Conseil des Recherches en Sciences Humaines (Canadá).

Coordinat per HEC-Montreal, Universitat de Montreal (Canada)

Investigador principal: Patrick Cohendet (HEC Montreal)

Coordinador a la UB: Jaume Valls

Anys: novembre del 2016 a octubre del 2019

Leadership et management de la création dans la société de l’innovation: fondements théoriques, constats empiriques et enjeux pratiques pour le développement économique

FInançat pel Conseil des Recherches en Sciences Humaines (Canadá).

Coordinat per HEC-Montreal, Universitat de Montreal (Canada)

Investigador principal: Patrick Cohendet (HEC Montreal)

Coordinador a la UB: Jaume Valls

Anys: 2013-2015

Iniciativa emprenedora i Immigració: Característiques diferenciadores i factors d’èxit

Ajut ARAFI a projectes de recerca de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Contracte 2009ARF100011

Investigadora Principal: Esther Hormiga Pérez

Anys: 2010-2011

Intencionalitat d’emprendre a les universitats

L’estudi es realitzà en el marc de les activitats de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària.

Anàlisi de la intencionalitat d’emprendre entre els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa  partir d’una mostra representativa d’estudiants de grau d’últims cursos i de màster (500 estudiants i representats 6 màsters oficials de la Facultat).

Investigadora Principal: Esther Hormiga Pérez

Anys: 2010-2011

Anàlisi del fracàs dels emprenedors

Encàrrec del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Servei de Creació d’Empreses.

Projecte conjunt de la Càtedra d’Emprenedoria de la UB i el Programa Innova de la UPC.

Investigador Principal:  Jaume Valls

Anys: 2008-2009

Entrepreneurship and Innovation Policy in European Countries

Xarxa IPREG  Research Working Group Policy Research for Economic Growth.

Finançat per la DGPYME, (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç)

Comparació de  les polítiques d’emprenedoria i innovació a 16 països.

Equip de treball: José García-Quevedo (Universitat de Barcelona), Javier Sánchez-Asín (Universitat de Saragossa) i Jaume Valls (Universitat de Barcelona)

Anys: 2007-2008