XARXA D’EMPRENEDORIA UNIVERCITÀRIA (XEU)

CREACIÓ I OBJECTIUS

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) es posà en marxa el desembre de 2010 per tal de dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de l’emprenedoria i contribuir a la detecció de talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials a la comunitat universitària.

La seva posada en marxa va comptar amb una subvenció del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya dins de la convocatòria  d’ajuts a “projectes innovadors” relacionats amb la millora de la qualitat de l’ocupació i la cohesió social a Catalunya;  entre les línies prioritàries de la convocatòria hi havia el foment de l’emprenedoria. Els projectes seleccionats s’inseriren en el marc del Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2007-2013 i tenien un encaix estratègic amb el Pla Inicia.

La xarxa es va dissenyar amb l’objectiu de contribuir a:

1) Augmentar la inversió en capital humà, millorant les habilitats i competències clau en matèria d’emprenedoria i d’innovació de l’alumnat.

2) Millorar l’oferta formativa universitària. Realització d’actuacions diverses en matèria d’emprenedoria (seminaris, cursos…).

3) Racionalitzar recursos econòmics i materials, a partir de la coordinació i sistematització d’iniciatives relacionades amb l’emprenedoria i la innovació.

4) Fomentar l’establiment de vincles territorials, a partir de la interacció entre universitats i universitats/empreses (cohesió territorial i econòmica).

5) Multiplicar el coneixement en matèria d’emprenedoria a Catalunya, a partir de la identificació de factors crítics relacionats amb la iniciativa emprenedora.

En el període desembre de 2010 a desembre de 201, gràcies a l’ajut rebut, es van dur a terme un conjunt d’actuacions per contribuir a l’assoliment dels objectius proposats.

A la web de la xarxa s’hi recull el pla d’actuacions executat el 2010-2011 i algunes activitats realitzades amb posterioritat. La memòria d’activitats fa un balanç dels resultats de les actuacions 2010-2011…

XEU web

Memòria d’activitats 2010-2011 Xarxa d’Emprenedoria

MEMBRES DE LA XARXA

SISTEMA DE LA XEU

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Universitat de Barcelona (UB)
  • Universitat de Girona (UdG)
  • Universitat de Lleida (UdL)
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Universitat Rovira i Virgili (URV)
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Universitat de Vic (UVic)

Després de la creació i el suport rebut en aquells moments per part del Departament de Treball, el volum d’activitats no ha estat gaire elevat des del 2012 fins a l’actualitat, En qualsevol cas el conveni marc de col·laboració de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària entre les 9 universitats que en són membres s’ha anat renovant cada tres anys i segueix vigent.