Redemprendia es defineix a si mateixa com una xarxa d’universitats que promou la innovació i l’emprenedoria responsables. Ho fa des del compromís amb el creixement econòmic, el respecte al medi ambient i la millora de la qualitat de vida, en línia amb les seves universitats, de les més rellevants de l’espai iberoamericà.

RedEmprendia ha comptat des de la seva creació el 2007 amb el suport econòmic del Banc de Santander. La xarxa ha anat incorporant, amb el pas dels anys, de manera progressiva universitats de diferents països. Actualment compta amb 28 universitats membres.

Fins al 2017 era gestionada per la Unitat Operativa de RedEmprendia (UORE) amb seu a la Universitat de Santiago de Compostela sota la direcció del Dr. Senén Barro (catedràtic de la USC). El juny del 2017 el Banc de Santader decideix fer un canvi en la gestió i la UORE deixa de estar activa.

La web de la xarxa RedEmprendia recull majoritàriament les activitats realitzades fins al juny del 2017.

LA CÀTEDRA D'EMPRENEDORIA I RedEmprendia

Des del 2010 fins el 2013 la Càtedra d’Emprenedoria participa a les reunions del comité técnic de la xarxa conjuntament amb el director del Parc Científic de la UB. Complementàriament es signen dos convenis entre RedEmprendia y la Càtedra per dur a terme diferents activitats per a la xarxa com la coordinació de la col·lecció de publicacions “Pocket RedEmprendia” entre altres.

També es col·labora (el 2015-2016) en la posada en marxa del Observatorio del Enprendimiento Universitario, una iniciativa conjunta de la CRUE i RedEmprendia. La Càtedra es fa càrrec de la recollida i anàlisi de dades de les universitats llatinoamericanes de la xarxa. Els resultats formen part de la primera publicació del Observatorio el 2017.

UNIVERSITATS MEMBRES DE RedEmprendia

ESPANYA

Univ. de Barcelona

Univ. Politècnica de Catalunya

Univ. Autònoma de Barcelona

Univ. de Santander

Univ. de Santiago de Compostela

Univ. Politécnica de Madrid

Univ. Complutense de Madrid

Univ. Autónoma de Madrid

Univ. Politécnica de Valencia

Univ. de Valencia

PORTUGAL

Univ. Coimbra

Univ. Porto

Univ. Lisboa

Llatinoamèrica

Argentina

Univ. De la Plata

Univ de Buenos Aires

Xile

Univ. Católica de Chile

Univ. De Chile

Perú

Univ. Cayetano Heredia

Colombia

Univ. Antioquia

Univ. Nacional de Colombia

Llatinoamèrica

Brasil

Univ.  Sao Paulo

Univ.  Estadual de Campinas

Univ.  Federal Rio Grande do Sul

Univ. Federal de Minas Gerais

Mèxic

Universidad Nacional Autónoma México

Tecnológico de Monterrey

Inst. Politécnico Nacional

Univ. Guadalajara