QUI SOM?

La Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat de Barcelona va sorgir a partir d’una iniciativa conjunta entre la Universitat de Barcelona i el Banc de Santander que signaren un conveni per a la seva creació l’octubre del 2006.

El febrer de 2007 el Consell de Govern de la UB n’aprovà formalment la creació i el mes de març d’aquell any en fou nomenat director el Dr. Jaume Valls, catedràtic de l’aleshores Departament d’Economia i Organització d’Empreses (actualment Departament d’Empresa).

Els objectius fundacionals foren els de contribuir al foment de la cultura emprenedora a la universitat, promoure i realitzar recerca en emprenedoria, i organitzar accions de difusió i seminaris especialitzats sobre el tema.

L’any 2013 la Universitat de Barcelona creà el Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) com una unitat de promoció de l’emprenedoria dels estudiants de la UB. El director de la Càtedra d’Emprenedoria fou un dels nou membres promotors del BIE tal com consta a l’acord fundacional del mateix i des d’aleshores la Càtedra forma part del comitè de direcció d’aquesta unitat.

D’ençà de l’inici de les activitats del BIE, la Càtedra de manera coordinada amb aquest institut, deixà de dur a terme una gran part de les seves activitats de promoció i es centra, sobretot, en les activitats que recull de manera estructurada la present web: formació de postgrau i recerca.

L’exemple més clar d’aquesta reassignació coordinada d’activitats és el de la “Xarxa d’Emprendoria Universitària” (XEU). Un projecte que arrencà el 2010 amb la participació de representants de 9 universitats Catalanes liderades per la UB i en nom seu la Càtedra d’Emprenedoria. Des del 2014 el projecte passà a ser gestionat pel BIE que és qui gestiona i promou la renovació del conveni entre les 9 universitats cada tres anys.

El 2013 la Càtedra deixà d’estar vinculada al conveni entre la UB i el Banc de Santander i es financià, des d’aquell moment, amb els recursos que obté dels projectes de recerca i les activitats formatives que organitza.

COL·LABORADORS

Els professors de la Universitat de Barcelona que col·laboren, o han col·laborat, a les activitats de la Càtedra són els següents:

OBJECTIUS

En aquesta web hi podeu trobar les principals activitats que duu a terme de la Càtedra d’Emprenedoria organitzades en dos grans blocs que sintetitzen els seus objectius

FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA

Promoure i dur a terme formació especialitzada relacionada amb l’emprenedoria i temes afins com ara la creativitat i la innovació.

  • Cursos de postgrau
  • Escoles d’estiu internacionals
  • Cursos de “Els Juliols”
  • Altres

RECERCA EN EMPRENEDORIA

Promoure i dur a terme activitats de recerca sobre emprenedoria i creació d’empreses.

  • Desenvolupament de projectes de recerca, tot vinculant-se a xarxes de caràcter internacional.
  • Publicacions de recerca
  • Organització de congressos i reunions científiques
  • Suport a la revista online de la UB “Journal of Evolutionary Studies in Business”

ON SOM?

CONTACTE