YUNUS SOCIAL BUSINESS CENTRE

La Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Abat Oliba CEU i la EADA Business School varen signar el juliol del 2016 un conveni per a constituir el Yunus Social Business Centre a Barcelona.

La Càtedra d’Emprenedoria de la UB actua com a representant de la Universitat de Barcelona en aquesta xarxa, la coordinació del qual es porta a terme de manera rotativa entre els representants de les diferents universitats.

El conveni es signà amb Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau Nobel 2006 i promotor del microcrèdit des del Grameen Bank, que ha creat una iniciativa internacional amb la finalitat de difondre el concepte d’empresa social a tot el món.

Amb la signatura d’aquest acord, les universitats varen constituït un grup de treball per portar a terme activitats de recerca i docència al voltant de la qüestió de l’empresa social, una temàtica que comença a estar present en els estudis universitaris.

Els objectius del Yunus Social Business Centre Barcelona són analitzar projectes internacionals d’èxit en l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa socials, generar coneixement entorn a l’estat de l’empresa social a Barcelona i promoure la docència sobre l’emprenedoria i l’empresa social en el marc dels estudis de grau o postgrau de la universitat.

Aquest projecte de l’àmbit universitari s’emmarca en un programa més ampli de suport a l’empresa social: la iniciativa Social Business City Barcelona https://www.sbcbarcelona.org/

que coordina l’empresa Tandem Social, una cooperativa de treball impulsada per professionals amb experiencia en el camp de l’empresa social i els projectes socials. Aquesta iniciativa es fonamenta en una aliança àmplia d’actors (Ajuntament de Barcelona, La Caixa, FCB, etc…) en la lluita contra l’atur juvenil mitjançant l’emprenedoria i l’empresa socials. La Social Business City vol esdevenir la plataforma de trobada de tots els agents que lluiten contra l’atur juvenil des de l’empresa social. Social Business City Barcelona ha posat en marxa diferents activitats per a promoure l’empresa social. Les primeres han estat impulsades són el Premi SBC Transforma i el Laboratori de Co-Creació d’empreses socials.

Signatura del conveni entre les universitats i el Yunus Elisabeth Garriga, d’EADA Business School signant el conveni en nom de totes les universitats amb Muhammad Yunus a Dhaka (Bangladesh)

signatura Yunus Social Business Center Barcelona (3)