PROJECTES EN CURS

 

Projecte DIL-CET: Grau de desenvolupament de polítiques i estratègies d'integració laboral de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball (CET)

 • Anàlisi prospectiu del desenvolupament de les polítiques d'integració de persones amb discapacitat en el context dels centres especials de treball (CET).
 • Estudi sobre la percepció dels responsables de l'àmbit dels RRHH, o afins, sobre el grau de desenvolupament de les polítiques i estratègies d'integració laboral de les persones amb discapacitat en els CET

Projecte EFO+QVL-CETAnàlisi de l'impacte del grau de desenvolupament de les estratègies i polítiques d'integració laboral sobre la qualitat de vida dels empleats dels CET i el seu rendiment laboral


 

PROJECTES FINALITZATS

 

Projecte DIL: Grau de desenvolupament de polítiques i estratègies d'integració laboral de les persones amb discapacitat en les organitzacions que operen en territori nacional

 • Anàlisi prospectiu del desenvolupament de les polítiques d'integració de persones amb discapacitat en el context nacional i europeu.
 • Estudi sobre la percepció dels responsables de l'àmbit dels RRHH, o afins, sobre el grau de desenvolupament de les polítiques i estratègies d'integració laboral de les persones amb discapacitat en les organitzacions

Projecte EFO+QVL: Influència del desenvolupament de polítiques i estratègies d'integració laboral de les persones amb discapacitat en l'efectivitat organitzativa (EfO) i la qualitat de vida laboral (QVL)

 • Anàlisi del grau de coneixement dels empleats sobre les estratègies i polítiques d'integració laboral implantades en l'organització.
 • Comparativa entre el grau de desenvolupament percebut pels empleats de les estratègies i polítiques d'integració laboral i el grau de desenvolupament desitjat
 • Anàlisi de l'impacte del grau de desenvolupament, percebut i desitjat, de les estratègies i polítiques d'integració laboral sobre la qualitat de vida dels empleats i el seu rendiment laboral

 

Col·laboracions en mitjans

REFORÇANT ELS VINCLES UNIVERSITAT-EMPRESA. Article d'opinio de la Dra. Romeo al Butlletí RSCAT del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

 

Indexació

Els nostres informes de recerca estan indexats a

      

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ

INVESTIGACIÓ

DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

ENLLAÇOS D'INTERÉS

CONTACTE

AREA PRIVADA

Usuari:
Contrasenya:
 • Universitat de Barcelona
 • 08028 Barcelona
 • Telèfon: 93 402 13 14
 • Fax: 93 403 58 84
 • Avís legal