Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

INFORMACIONS DIVERSES 22-03-2013

Benvolgudes companyes,
Benvolguts companys,

Us informem de les darreres notícies que poden ser del vostre interès.

  • Hem presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el conflicte col·lectiu sobre la paga extra del PAS laboral (veure la demanda). En els propers dies presentarem la demanda sobre la paga extra del PAS funcionari davant del jutjat contenciós administratiu.
  • Hem presentat en el Jutjat del Social el conflicte col·lectiu contra la Instrucció de 7 de novembre de 2012 sobre la nova jornada laboral (veure la demanda). En els propers dies acabarem de valorar si és necessari presentar també un recurs per la via contenciosa administrativa.
  • A instància del CAU, el President del Comitè d’Empresa ha demanat informació a la Comissió Paritària de seguiment de l’Acord de Conciliació sobre els possibles problemes que podrien sorgir arrel de la decisió del Comitè d’Empresa d’impugnar tres punts del calendari laboral 2013. Mentrestant el Comitè ha presentat davant del Departament d’Empresa i Ocupació la sol·licitud de conciliació sobre els dies d’afers propis, la reducció de jornada d’estiu i els horaris especials de cap de setmana.
  • El CAU ha sol·licitat que es celebri una reunió de la Comissió Paritària del 5è conveni perquè les universitats informin amb detall sobre la reducció al PAS laboral d’una catorzena part prorratejada de les seves retribucions anuals a partir del mes de març, segons l’acord 19/2013 del govern de la Generalitat. Aquesta reducció és l’equivalent a la reducció recollida en el mateix acord de govern per al PAS funcionari consistent en la reducció de l’equivalent a l’import d’una paga extraordinària, el 50% en la nòmina de juny i l’altre 50% en la de desembre. El CAU, a més, proposarà altres temes en la reunió de la Comissió Paritària del conveni per intentar trobar solucions, entre d’altres el pagament dels triennis i la seva afectació a algunes persones del grup I.
  • Constituïda la Comissió Paritària de la RLT del PAS de la UB, el CAU continua amb l’elaboració de les seves propostes de millora. D’entrada incidirem en cinc punts fonamentals: PLACES ESTRUCTURALS, DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, FUNCIONARITZACIÓ I LABORALITZACIÓ, PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RELACIÓ ENTRE RLT I CANVI ORGANITZATIU.

Barcelona, 22 de març de 2013

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC)