Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

A VOLTES AMB EL VI CONVENI

Benvolgudes companyes i companys,

Havent passat un any i mig des de la signatura del VI Conveni, podem afirmar que ni està clar ni molt menys s’ha acabat el procés «normal» que tot conveni hauria de tenir: negociació, signatura, debat i ratificació, publicació i aplicació.

Des del punt de vista del CAU la situació actual és la següent:

  • La vigència d’un conveni i la data d’entrada en vigor la decideixen les parts signants. En el cas del VI Conveni les universitats, CCOO i UGT van acordar dues dates d’entrada en vigor: una la de l’1 de gener de 2010 i l’altra la de l’endemà de la publicació del Conveni en el DOGC; com que encara no s’ha publicat existeix la possibilitat que el  V Conveni continuï vigent (veure l’acord d’ultraactivitat).
  • La Generalitat ha fet requeriments (veure’ls) perquè es modifiquin alguns articles del VI Conveni que al seu entendre no s’ajusten a la normativa vigent. La nostra opinió és que la resposta dels signants del VI Conveni als requeriments empitjora una mica més els nostres drets i condicions de treball. A sobre –segons afirmen els signants- tot apunta que la Generalitat denunciarà el Conveni (veure el VI conveni teòricament vigent; en groc les modificacions en resposta als requeriments).
  • Tenint en compte els incompliments reiterats de les universitats, les retallades dels governs d’Espanya i Catalunya que s’han introduït en l’articulat i les modificacions pactades entre les universitats, CCOO i UGT, a efectes pràctics el VI Conveni ja no val ni el paper que es va utilitzar per signar-lo.
  • Ens trobem davant d’una solució nefasta que els signants del Conveni han acordat per esmenar «l’error» que CCOO i UGT van cometre quan van acordar amb les universitats l’eliminació de la paga extra de setembre i el canvi del sistema de meritació de les pagues extres a partir de l’1 de gener de 2014. Segons aquest acord les universitats ens pagaran els diners que ens deuen quan ens liquidin la quitança del contracte en produir-se l’extinció voluntària (excedència, jubilació anticipada, etc.) o forçosa (acomiadament, jubilació obligatòria, defunció, etc.) (veure l’acord de 5 juliol 2013, veure l’acord de 10 octubre 2014).

Com a continuació del nostre escrit enviat el passat 28 de juliol (PAGUES EXTRES 2014) on defensàvem que les universitats ens haurien d’haver liquidat els diners meritats de les pagues extres de juny i setembre abans de l’1 de desembre del 2013, us informem que estem fent les consultes jurídiques per reclamar-los, ja que entenem que els diners meritats són salari diferit i ja s’haurien d’haver abonat en nòmina.

Creiem que els signants del Conveni no poden disposar del nostre salari com els hi plagui, i menys sense consultar als amos dels diners, en aquest cas el PAS laboral. Recordeu que per un salari brut d’uns 1.300 € mensuals (sou base i triennis), el deute arribaria a uns 1.000 €. Les universitats, que van anar descomptant mensualment aquests diners, ara diuen que ens els tornaran en un futur cada vegada més incert i sense garanties que es mantinguin els nostres drets i condicions de treball. A la nostra universitat el deute amb el PAS laboral representa un import aproximat d’un milió d’euros, que sens dubte els nostres dirigents sabran “redirigir” cap a objectius més “interessants” i “profitosos”.

També hem iniciat les consultes per reclamar les pagues extres de 2013 i 2014, i en el cas de 2013, subsidiàriament la diferència entre l’import d’una paga extra (sou base i triennis) i el que realment ens van descomptar: 1/14 part del nostre salari anual. Entenem, només a efectes econòmics, que és un greuge comparatiu amb altres col·lectius el fet que el percentatge del descompte sigui més gran només pel fet de cobrar el salari en 15 pagues o més en comptes de 14. Si voleu informació més concreta podeu adreçar-vos a cau-ub@ub.edu. Continuarem informant.

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC)
Barcelona, 27 de novembre de 2014