Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

INFORMACIÓ DE LA REFORMA DE LES ESTRUCTURES DE LA UB

Benvolgudes companyes i companys, 

Membres de la Junta i del Comitè hem assistit a dues reunions informatives en les darreres dues setmanes. El 7 de maig amb el Delegat del Rector per a la Governança, la reforma de l'Estatut de la UB i Assumptes Jurídics, i el dia 13 amb el Gerent i la nova Directora de l’Àrea de Recursos Humans. Totes dues reunions han estat complementàries i la informació rebuda està relacionada amb el projecte de l’Equip Rectoral per reformar les estructures internes de la UB, tant a nivell docent, com de recerca i d’administració. Us fem un petit resum de totes dues alhora amb la informació que hem rebut de l’Equip de Govern. 

Les línies bàsiques de la Reforma d’Estructures s’estan negociant amb els Deganats de les Facultats i les Direccions de les Escoles, i serà el Rector qui properament anunciarà públicament el projecte.

Els motius de la reforma

La UB està subjecta a valoracions internes i externes continuades. Un dels projectes que cal tenir en compte és Horitzó 2020. Per què s’ha de reformar la UB?

 1. Ha canviat la manera de desenvolupar les tres funcions de la universitat: docència, recerca i transferència del coneixement.
 2. La UB s’ha d’avançar a les reformes que s’acosten. Està previst que es legisli per introduir les avaluacions per facultats i departaments amb criteris externs. Els resultats de les avaluacions podrien determinar la seva continuïtat.
 3. Cal modernitzar les estructures. Els informes interns i externs que s’estan elaborant indiquen la necessitat de ser competitius, d’internacionalitzar-se i de rendir comptes a tots els nivells.
 4. Modificació de les estructures de facultats i departaments. Cal racionalitzar el model davant la gran dispersió existent. Les Universitats europees millor posicionades son les que tenen facultats i departaments amb una gran dimensió i poca dispersió geogràfica. S’aposta per facultats i departaments que tinguin una gran dimensió per poder potenciar la competitivitat i la internacionalització. Encara per concretar, el nombre màxim de facultats serà de 10 de les 18 actuals i el nombre de departaments es reduirà al voltant del 50 % dels 106 que hi ha actualment.

 

Accions que es volen realitzar

 1. Iniciar un debat sobre la reforma a nivell docent, de recerca i administratiu.
 2. L’adaptació de l’organització administrativa correspondrà al Vicerectorat d’Administració i Organització i a la Gerència.
 3. Realitzar una gestió eficient de Recursos Humans.
 4. Introduir la gestió per processos.
 5. Apostar per la especialització de les funcions.
 6. Millorar l’atenció als membres de la Comunitat Universitària.
 7. Aplicar la coherència estructural i millorar els espais.
 8. Ampliar la dimensió i els serveis administratius dels centres donarà lloc a un millor finançament dels mateixos.

 

Els beneficis de la reforma

 1. En general significaran una millora de la marca UB.
 2. Increment de la productivitat.
 3. Millora econòmica.
  1. Obtenció de nous recursos.
  2. Capacitat general d’estalvi.
  3. Generació de sinèrgies internes que milloren la coordinació i estalvien recursos.
  4. Reducció de càrrecs que alliberen càrrega docent i científica.
  5. Possible millora del finançament públic.
  6. Millor capacitat per captar recursos externs.
  7. Reducció de duplicitats i millora de la gestió general.
  8. Encara que no està prevista la introducció d’incentius directes, els recursos alliberats per subsidiarietat revertiran en les pròpies estructures.
  9. Millora de la imatge de la UB mitjançant un posicionament elevat en els rànquings.
  10. No es produirà cap efecte negatiu en el personal actual de la UB, i es fomentarà la mobilitat i la promoció.

 

El Calendari

 1. Presentació interna de les línies bàsiques entre abril i maig.
 2. Aprovació del model de reforma (línies bàsiques i estructura administrativa) en el Consell de Govern de juliol 2014.
 3. La reforma administrativa s’iniciaria amb el curs 2014-2015.
 4. Debat per a la implementació de les línies bàsiques durant un any acadèmic i posada en marxa en el curs 2015/2016.

Sobre el PAS 

 1. Es crearan nous perfils derivats de la reforma.
 2. No estan previstos incentius econòmics, però sí d’altres per adaptar-se als nous perfils.
 3. Es faran modificacions de la RLT en funció de la implementació de la reforma.
 4. Es negociarà amb els representants del PDI i PAS.
 5. Les estructures administratives bàsiques seran iguals per a tots els centres. S’introduirà la gestió per processos que es dividiran en dos apartats:
  1. Processos claus
   1. Unitat de suport acadèmic.
   2. Unitat de suport departamental.
   3. Unitat d’informació i atenció.
   4. Unitat de suport als òrgans de govern de les facultats.
  2. Processos de suport
   1. Recerca.
   2. Recursos Humans.
   3. Afers Econòmics.
   4. Seguretat, obres i manteniment i TIC.

Com que no disposem de documentació escrita, el resum que hem fet està basat en les notes agafades en les reunions. Hem volgut fer aquest resum objectiu perquè tothom disposi de la informació bàsica que tenim les i els representants sindicals.

Properament publicarem la nostra valoració sindical del procés, però ja us avancem que determinats conceptes que s’inclouen en el projecte de reforma que planteja l’Equip Rectoral es contradiuen amb el model d’Universitat Pública que defensa el CAU.

Salutacions cordials,

CAU-UB (IAC)