Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

INFORMACIONS DIVERSES

Benvolgudes i benvolguts companys, 

A tocar de l’inici del període «oficial» de vacances d’estiu, ens adrecem a vosaltres per comentar-vos alguns dels temes principals que són d’interès per al PAS, tant funcionari com laboral. Us desitgem el millor, tant si feu vacances ara com si les feu després o si ja les heu fetes.

1. CONCURSOS DE PAS FUNCIONARI I LABORAL 

El passat 23 de juliol s’ha publicat -àmbit del CRAI- el concurs específic de mèrits per proveir llocs singulars (llocs de caps de biblioteca i una de tècnic de projecte, totes de nivell 22) i el general de mèrits (llocs d’ajudants de biblioteca nivell 20). Recursos Humans informa que el 15 de setembre es publicarà el concurs general (llocs base i comandament) de les escales d’auxiliars administratives, d’administratives i de gestió. Des del CAU veiem amb preocupació que els barems recollits en les bases dels concursos no s’ajusten del tot als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, ja que s’utilitzen els mèrits no preferents per tornar a valorar arbitràriament els mèrits preferents. Aquest fet podria deixar en les mans de la majoria del tribunal el poder d’adjudicació de la plaça. 

El Comitè d’Empresa també ha iniciat el procés perquè puguin sortir a concurs les places vacants de PAS laboral. Ja tenim els llistats dels llocs de treball susceptibles de sortir a concurs i ara caldrà concretar el procediment i la data. Al CAU plantegem que en els moments que estem vivint dintre de l’administració pública cal fer compatible el dret a la mobilitat voluntària (trasllat i promoció) amb el dret a la qualitat contractual dels membres del PAS amb contracte temporal que poguessin ser desplaçats del concurs. 

Amb aquest mateix principi, el CAU ha fet arribar una proposta a la resta de sindicats de la Junta i del Comitè perquè sigui valorada conjuntament i poder consensuar una resposta a la proposta de RRHH de convocar un concurs de trasllat d’auxiliars de serveis. La proposta que plantegem des del CAU té un caràcter global que dóna resposta al dret a traslladar-se, al dret del personal temporal a no perdre qualitat contractual i també dóna resposta als acords addicionals de la RLT en matèria de funcionarització. La proposta que plantegem tindria tota la cobertura legal necessària i serviria per a altres categories professionals pendents de funcionarització (tècnics de biblioteca i tècnics logístics).

2. ROBA DE TREBALL DEL PAS LABORAL 

Després de tres reunions en els darrers mesos sobre la metodologia d’aplicació de l’acord de roba de treball (signat al desembre de 2010), semblava que es podria acordar algun tipus de pagament per a aquest any. RRHH diu que l’assessoria jurídica de la UB està estudiant el tema, i s’ha compromès –RRHH-  a donar una resposta en aquest mes de juliol (ja fa just). Si la resposta no arriba o no és satisfactòria, el CAU proposarà en la propera reunió de Comitè d’Empresa que s’iniciïn els tràmits per presentar una denúncia per l’incompliment de l’acord.

3. COMISSIONS DE SERVEIS I ENCÀRRECS DE FUNCIONS DEL PAS FUNCIONARI 

Després de moltes denúncies del CAU relacionades amb l’abús que la UB fa de les  comissions de servei i dels encàrrecs de funcions, ens felicitem que la Junta de PAS hagi pres la decisió d’interposar una demanda jurisdiccional contra les comissions de servei i els encàrrecs de funcions que han superat el temps legalment establert (2 anys en el cas de les comissions de servei i 6 mesos en els encàrrecs de funcions).

 

4. REFORMA D’ESTRUCTURES A LA UB

El 17 de juliol es va publicar el segon esborrany de la proposta de Reforma d’Estructures Acadèmiques i d’Organització Administrativa. En aquest segon esborrany, que no deixa de ser una petita evolució del primer, hem acabat de visualitzat amb claredat quin són els veritables objectius de l’Equip Rectoral. Al setembre començarem a publicar les nostres valoracions sobre la proposta de reforma.

5. SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PAS LABORAL 

Després de molta insistència per part del Comitè d’Empresa, la Direcció de Recursos Humans ha donat la instrucció (veure-la) perquè s’abonin les diferències retributives a aquelles persones del PAS laboral que, abans de l’1 de gener de 2014, es trobaven en situació d’IT per les causes que generen el complement d’IT fins al 100 % (embaràs, violència de gènere, processos oncològics, hospitalització i intervencions quirúrgiques) i no rebien la diferència econòmica derivada del canvi d’estructura retributiva (de 15 a 14 pagues). Si us trobeu o us heu trobat en aquesta situació informeu-vos al Servei de Personal o adreceu-vos al Comitè d’Empresa (comitedempresa.pas@ub.edu) o al CAU (cau-ub@ub.edu).

6. MERITACIÓ PAGUES EXTRES PAS LABORAL

Com ja hem informat al PAS laboral, al CAU creiem que la UB té un deute amb el col·lectiu corresponent a la meritació de les pagues extres del 2014 arrel del canvi d’estructura retributiva recollida en el VI Conveni (de 15 a 14 pagues). Estem parlant d’un 75 % d’una paga extra sencera. Amb data d’avui hem registrat un escrit adreçat al gerent demanant les explicacions oportunes, encara que independentment de la resposta intentarem arribar fins a on calgui per no perdre uns diners que ja hem meritat i que haurien d’estar a les nostres butxaques i no en una situació d’indefinició.

7. RECURSOS PAGUES EXTRES 2012

La fiscalia de la Secció Social del Tribunal Suprem es manifesta en contra del recurs presentat per la UPC contra la sentència del TSJC relativa al conflicte col·lectiu que va presentar el CAU contra la supressió de la paga extra de desembre de 2012. És una bona notícia que pot aplanar una mica el camí perquè algun dia el PAS funcionari i laboral recuperem una part d’aquella paga extra que ens van robar. (veure el document)

8.- HORARIS DEL PAS I DELS SERVEIS DE LA UB

Recursos Humans va lliurar ahir a la Junta i al Comitè un document de treball sobre horaris de prestació del servei i sobre jornades i horaris de treball del PAS de la UB que s’haurà de negociar. És massa aviat per valorar el document, però caldrà estar molt atents a les pretensions de gerència i esbrinar les possibles relacions de la proposta amb el projecte de reforma d’estructures acadèmiques, administratives i de gestió. (veure el document)

 

Salutacions cordials,

CAU-IAC (UB)

http://www.ub.edu/cau/cau.htm
cau-ub@ub.edu

Barcelona, 30 de juliol de 2014