Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

PAGUES EXTRES 2014

Companyes i companys,

Ha passat més d’un any de la signatura del VI Conveni Col·lectiu i encara són molts els dubtes generats arrel d’aquella negociació i signatura de la qual el CAU es va manifestar en contra des del primer dia. Malgrat tot hem tingut molta paciència i hem esperat que els signants del Conveni es posessin d’acord entre ells i amb la Generalitat perquè el Conveni arribés a tenir l’estabilitat necessària perquè les treballadores i els treballadors no ens trobéssim en una situació d’indefensió jurídica i poguéssim saber, amb la màxima claredat possible, quins són els nostres drets i els nostres deures que es recullen al Conveni.

Ens explicarem: el mateix dia de la signatura del VI Conveni (5 de juliol de 2013) la majoria de la Mesa Negociadora (CCOO, UGT i les 7 universitats) va signar dos acords. El primer feia referència a la meritació de les pagues extres del 2013 (veure l’acord) i el segon a la pròrroga del V Conveni fins a la publicació del VI (veure l’acord).

Sabeu que fins a l’1 de gener de 2014 les pagues extres eren tres i meritaven durant els 12 mesos anteriors. Això significava (posarem com a exemple la paga extra de juny de 2013) que a partir de l’1 de juny de 2012 la Universitat anava descomptant mensualment una part del vostre sou base i triennis fins al 31 de maig de 2013. Si vau treballar els 12 mesos anteriors al mes de juny de 2013 vau cobrar la paga extra sencera; si no, la part proporcional.

Exemple pràctic: a una treballadora que va cobrar 1320 € (1200 de sou i 120 de triennis) de paga extra a la nòmina del mes de juny de 2013, la Universitat li havia començat a descomptar 110 € (100 de sou i 10 de triennis) cada mes a partir de la nòmina de juny de 2012 fins a la nòmina de maig de 2013.

A partir de l’1 de gener d’enguany hem començat a meritar les pagues extres semestralment d’acord amb el VI Conveni; la de juny de 2014 l’hem meritada des de l’1 de desembre de 2013 fins al 31 de maig de 2014. Hauríem cobrat la paga sencera (una mensualitat de sou base i triennis) si haguéssim treballat els sis mesos anteriors, si no, la part proporcional; i si la Generalitat no ens hagués tornat a robar el 50 %.

En el CAU voldríem que tothom tingués clar el següent:

  1. D’acord amb el VI Conveni, el PAS laboral ha generat el dret a cobrar la paga extra del mes de juny de 2014 i la universitat va començar a descomptar mensualment els diners destinats a pagar-la, des de l’1 de desembre de 2013 fins al 31 de maig de 2014. El cas és que el PAS laboral també va començar a generar el dret a cobrar una part de la paga extra del mes de juny de 2014 i la universitat va començar a descomptar mensualment els diners destinats a pagar-la, a partir de l’1 de juny del 2013 fins al 30 de novembre de 2013, d’acord amb el que deia el V Conveni i diu el VI. Seguint el mateix exemple pràctic anterior, la treballadora també va generar el dret de cobrar la paga extra de juny de 2014 i li van descomptar mensualment els diners per pagar-la a partir l’1 de juny de 2013 fins al 30 de novembre de 2013, és a dir 110 € per 6 mesos igual a 660 €.
  2. Els criteris que hem explicat per meritar la paga extra de juny de 2013 són extrapolables a la de setembre de 2013. Seguint l’exemple de la treballadora, aquesta també va generar el dret de cobrar la paga extra de setembre de 2014 (encara que desapareix del VI Conveni) i la universitat li va descomptar mensualment els diners per pagar-la a partir l’1 de setembre de 2013 fins al 30 de novembre de 2013, és a dir 110 € per 3 mesos igual a 330 €. Això fa un total de 990 €, que representa 9/12 parts o el 75 % d’una paga extra del 2013. La paga extra de desembre de 2013 la vam cobrar correctament, excepte pel robatori de la Generalitat.
  3. El que la Universitat hauria d’haver fet és liquidar a tot el PAS laboral els diners meritats de les pagues extres de juny i setembre abans de l’1 de desembre del 2013, moment en què, d’acord amb el VI Conveni, es començava a meritar la paga extra de juny de 2014. També podria haver acordat amb els representants sindicals (els de la Mesa Negociadora, els de la Comissió Paritària o a cada universitat) el millor moment per fer efectiu el deute. De moment ni una cosa ni una altra, que nosaltres sapiguem.

Llavors, que la Universitat no hagi fet efectiu els diners que ens deu de la meritació de les pagues extres del 2013, té a veure amb l’acord de meritació signat el 5 de juliol de 2013? Difícil de dir en aquests moments. Hem esperat fins aquest mes de juliol per veure si les universitats liquidaven el deute en tot o en part a la nòmina de juny. Comprovat que a la UAB, a la UB, a la UPC i a la URV no ha estat així, comencem el procediment d’informació i reclamació dels diners que són del PAS laboral i ningú se n’hauria d’apropiar. Cronològicament farem el següent: petició d’informació a les universitats on tenim representació (UAB, UB i UPC), petició d’implicació als Comitès d’Empresa, petició de constitució i reunió de la Comissió Paritària de VI Conveni i presentació de conflicte col·lectiu si les universitats no s’avenen a pagar.

A tot això cal afegir que les universitats s’han reunit sovint i oficiosament amb CCOO i UGT per tractar temes pendents del Conveni sense que darrerament hagi arribat cap informació al PAS laboral de les universitats. Finalment dir-vos que a més d’un any vista de la signatura del VI Conveni, no està clar que aquest conveni estigui en vigor segons l’acord de pròrroga del V Conveni, ja que encara no ha esta publicat al DOGC. Això voldria dir que no ha estat legal la supressió de la paga extra de setembre i el canvi de meritació de les pagues?

Com hem dit al començament d’aquest escrit, hi ha molts dubtes derivats del VI Conveni que el CAU intentarà anar aclarint properament. Continuarem informant.

Salutacions cordials,

CAU-UB (IAC)