Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

RLT PAS UB i LIQUIDACIÓ PAGUES MERITADES PAS LABORAL

Companyes i companys,

A continuació us informem i valorem la reunió de la Comissió Delegada del Consell de Govern de PAS que va tenir lloc el 5 de desembre passat. La propera sessió del Consell de Govern està convocada per demà passat, dijous 11 de desembre.

RLT UB – INCOMPETÈNCIA MANIFESTA I CONTROLADA

Divendres passat vam assistir a la darrera barrabassada del procés d’elaboració i modificació de la RLT del PAS de la UB. La Comissió Delegada del Consell de Govern del PAS va informar favorablement la proposta de modificacions de la RLT que havia presentat la Direcció de Recursos Humans.

La proposta de Recursos Humans es dividia en dues parts: una (veure el document) la creació de places d’eventuals (gerent, directors i assessors) i l’altra les modificacions de places de PAS recollits en la RLT publicada al febrer de 2013, i la creació de noves places de PAS. En cap cas la proposta RRHH va anar acompanyada de la documentació mínima i necessària per poder fer una valoració objectiva. Només la creació d’algunes places de PAS que complien els criteris bàsics recollits en els acords addicionals de la RLT, donava una mica de llum a una proposta que va començar amb unes 300 modificacions –segons la Directora de RRHH-, però que fruit d’una negociació xavacana amb alguns representants sindicals va comportar el resultat que tothom pot comprovar en els documents. Davant la manca d’explicacions satisfactòries i d’un compromís creïble d’esmenar aquest tipus d’actitud pròpia del 'vuelva usted mañana i ja veurem si tenim alguna cosa per a la resta del PAS', el representant del PAS que pertany al CAU va votar en contra.

Un exemple gravíssim i indignant és que dijous 4 cap les 15 h, la proposta de RRHH recollia la creació de 10 places catalogades com a PAS laboral (veure el document), i el dia 5 cap a les 13 h havien desaparegut del document que es va aprovar (veure el document). És cert que la Junta de PAS funcionari havia demanat que 4 de les 10 places es retiressin de la proposta perquè consideraven que les funcions eren pròpies del PAS funcionari, però en cap cas això motivava que RRHH fes desaparèixer les places. El President del CE i el representant del PAS que pertany al CAU van exigir una explicació i ,evidentment, que les 10 places tornessin a aparèixer, encara que fossin catalogades com a PAS funcionari o eventual. La conclusió, com molt encertadament el President del Comitè va llençar a la cara dels responsables d’aquesta actuació vergonyosa, és que la desaparició o apropiació indeguda d’aquestes 10 places és un acte repressiu contra el PAS perquè una part dels seus representants –en aquest cas el CE- ha demanat reiteradament la informació imprescindible perquè el procés de modificació de la RLT es faci amb criteris objectius i transparents que garanteixin uns resultats beneficiosos per a tothom. Les negociacions i acords parcials de passadissos a curt, mig i llarg termini només beneficien a uns pocs, encara que en alguns casos el benefici sigui correcte.

Al CAU entenem que l’elaboració d’una RLT i les seves posteriors modificacions requereixen un treball exhaustiu i metòdic basat en una informació documental completa i raonada, i ara que la minoració de recursos humans i econòmics són evidents i la patim directament, la metodologia objectiva i el raonament dels actes són factors imprescindibles perquè els resultats tinguin un mínim de credibilitat. Una part important de la feina tècnica ja està feta i no és acceptable que els responsables de la UB no l’hagin facilitada. Aquests responsables no només han de rendir comptes a la societat, també estan obligats a rendir-los als treballadors i treballadores del PAS que dia a dia duen la responsabilitat de mantenir i tirar endavant la Universitat de Barcelona.

En el CAU pensem que aquestes actituds d’uns i d’altres no són gratuïtes. Malauradament tot apunta cap a un objectiu de reforma maquillada de les estructures acadèmiques de la Universitat de Barcelona lligada a una profunda reforma administrativa i de serveis que serveixi com a moneda de canvi per acontentar determinats sectors polítics, econòmics i de la comunitat universitària. Esperem que cap representant sindical hagi entrat en aquesta dinàmica, a part dels que habitualment ja en formen part i la defensen públicament. Desitjaríem equivocar-nos, però si es van confirmant les nostres afirmacions començarem a posar noms i cognoms als uns i als altres.

LIQUIDACIÓ DE LES PAGUES EXTRES DEL PAS LABORAL MERITADES AL 2013 - INCOMPETÈNCIA MANIFESTA I CONTROLADA

La Comissió Delegada també va informar positivament del document COST DE LA LIQUIDACIÓ DELS DRETS MERITATS DE LA PAGA EXTRA 2013 - Vè CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL (veure el document). Aquest document explica l’acord al qual van arribar les universitats amb CCOO i UGT el 10 d’octubre passat en el marc de la Mesa Negociadora del VIè Conveni Col·lectiu. A l’esmentat document s’adjunta un llistat de la previsió del cost des de l’any 2014 fins al 2051, i l’opinió del Director de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa (l’Interventor de la UB, Sr. Maurici Romero).

A petició del representant del PAS que pertany al CAU, l’Interventor va assistir a la reunió de la Comissió on va explicar amb claredat meridiana que l’acord del 10 d’octubre de 2014 era plenament compatible amb la llei de pressupostos per a aquest any, ja que en cap cas el canvi de 15 a 14 pagues i el nou sistema de meritació d’aquestes suposa una millora de les condicions de treball ni un increment de la massa salarial del PAS laboral de la UB; és a dir, que el pagament dels 144.353,82 € que la UB té previst liquidar el 2014 als 174 membres del PAS laboral no incompleix la llei de pressupostos del 2014.

El representant del PAS que pertany al CAU també va explicar amb claredat meridiana que les universitats i els sindicats CCOO i UGT podrien haver acordat que la liquidació pendent de la meritació de les pagues extres de 2013 es podria haver fet en finalitzar els mesos de juny i setembre de 2014 com mana expressament el Vè Conveni, o també podrien haver acordat fer la liquidació abans de l’1 de gener del 2014, data del canvi de 15 a 14 pagues i del sistema de meritació. En cap cas hagués suposat una millora de les condicions de treball ni un increment de la massa salarial del PAS laboral de la UB; és a dir, que el pagament de 1.092.844,65 € que la UB deu als membres del PAS laboral no hauria incomplert la llei de pressupostos del 2014.

L’interventor i el representant del PAS que pertany al CAU van coincidir que les dues possibilitats són compatibles amb la llei de pressupostos de 2014. Amb el vot favorable de la majoria de membres de la Comissió, inclosos els representants del PAS que pertanyen a CCOO, i només un vot en contra, es va aprovar informar favorablement del document esmentat.

Almenys, per cortesia, li podien haver preguntat a la persona que suposadament li liquidaran aquests diners al 2051 si volia cobrar aquest any o d’aquí 37, perquè assegurar els drets adquirits ad personam a tants anys vista, encara que sigui amb la protecció de l’interventor de la UB, és més propi de visionaris televisius de matinada que de persones amb un mínim de sentit comú. En el CAU creiem que les universitats i els sindicats CCOO i UGT no tenien dret a prestar a la UB els nostres diners meritats el 2013, i per tant continuarem reclamant-los en tots els àmbits que sigui possible i exigint el pagament immediat. Per si de cas la UB no paga a tothom aquest any, estem redactant la demanda per reclamar-los per la via judicial. Continuarem informant.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC)