Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

INFORMACIÓ SOBRE LA CONSULTA DE FUNCIONARITZACIÓ

 

Benvolgudes i benvolguts, 

En relació a la consulta convocada demà dijous, en la que us podreu pronunciar sobre el règim jurídic dels vostres llocs de treball, des del CAU us donem la nostra opinió tenint en compte un seguit de dades objectives. Independentment del resultat, manifestem el nostre compromís de defensar els drets i les condicions de treball del PAS dels col·lectius implicats en la consulta, així com els de la resta de col·lectius. 

ALGUNS ARGUMENTS A TENIR EN COMPTE PER A LA CONSULTA DEL 17 DE DESEMBRE 

Si les places es queden en el règim jurídic de funcionaris 

 • Pèrdua immediata de retribucions del personal temporal a partir del primer trienni i del plus de jornada dels qui treballen en caps de setmana i festius.
 • Si el personal fix decideix funcionaritzar-se es produeix una pèrdua de retribucions immediata o a mig termini en funció de l’antiguitat.
 • Independentment que el personal fix es funcionaritzi o no, la UB garanteix el trasllat als llocs de treball de la mateixa categoria si es disposa de la titulació requerida. En canvi el procediment de promoció es complica molt, ja que està condicionat per l’àmbit al que pertanyen les places i pel requisit de titulació.
 • El personal fix només es pot funcionaritzar si disposa de la titulació requerida.
 • Es podria donar el cas de persones del mateix col·lectiu fent funcions idèntiques però fragmentats pel règim jurídic, i això complicaria excessivament qualsevol procés de trasllat i promoció.
 • El personal funcionari no es pot prejubilar parcialment.
 • La UB no ha sabut o no ha volgut explicar els avantatges de la funcionarització dels llocs de treball ocupats per PAS laboral.

Si les places tornen al règim jurídic de laborals

 • Les retribucions del personal fix i temporal es mantenen com fins ara i el personal funcionari percep un complement d’equiparació en el cas que les seves retribucions siguin inferiors.
 • El trasllat i la promoció estan garantits d’acord amb el procediment recollit en el conveni col·lectiu. La titulació pot ser compensada per la capacitat provada.
 • El personal laboral es pot prejubilar fins al 2018 si compleix determinades condicions, a partir d’aquesta data el dret no està garantit.
 • El règim jurídic dels llocs de treball coincidirà amb el del personal en més d’un 95 % dels casos, fet que simplifica les possibilitats de millora del sistema de concursos de trasllat i promoció i de la defensa de qualsevol altra reivindicació, ja que es mantindrien col·lectius compactes i alguns bastants nombrosos.
 • La plantilla de PAS laboral es mantindria per sobre de les 1000 persones realitzant tasques diverses en tots els àmbits de la UB, fet que proporciona un important potencial per mantenir i millorar les condicions de treball. Caldria, doncs, intentar aprofitar-ho.
 • La UB està massa acostumada a prendre decisions sense arguments sòlids que les sostinguin. Que col·lectius de l’àmbit de biblioteques i d’informació i logística que han estat i estan a la cua de l’interès de la UB per millorar les seves condicions laborals i la seva dignitat professional, es rebel·lin democràticament contra una decisió pressa per la UB al 2012, pot ser un bon toc d’atenció per tal de revertir la situació.

Pels arguments exposats, des del CAU creiem que la millor opció en aquests moments és la de votar LABORAL

Salutacions cordials 

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU) 

Barcelona, 16 de desembre de 2015