Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

INFORMACIONS DELS DARRERS SET DIES

Benvolgudes companyes i companys, 

A continuació us resumim algunes informacions dels darrers set dies que creiem importants. 

En el Consell de Govern del passat 11 de febrer, el Rector ajorna l’aprovació de l’informe de retribucions (enllaç) 

L’Equip de Govern de la UB ha hagut de reconèixer que el CAU tenia raó quant el 29 de gener passat vam denunciar públicament el procediment per a la regularització de les retribucions i les situacions no contemplades a la RLT que es recollien en l’Informe. 

A part que l’Assessoria Jurídica i l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa s’hagin de pronunciar sobre l’informe, el més important és que Gerència doni les explicacions oportunes dels criteris d’adjudicació de les retribucions extraordinàries, i negociï les modificacions de la RLT seguint la normativa i els acords assolits amb els Òrgans de Representació. Així li vam demanar al Rector en la sessió de dimecres passat del Consell de Govern, obtenint una tèbia resposta afirmativa. En els propers dies podrem visualitzar la veritable voluntat política de fer les coses amb un mínim de transparència, d’objectivitat i de compliment de la normativa i els acords. 

Reunions de la Comissió de la RLT i del Grup de Treball de Perfils 

En la reunió de la Comissió paritària de la RLT (dilluns 9 de febrer), Recursos Humans i Organització ens va lliurar un esborrany de document que recull la metodologia de treball de la Comissió paritària que haurà de presentar les propostes de modificació i actualització de la RLT. Els representants sindicals ens vam reservar el dret de proposar les modificacions al document que creguem oportunes perquè al final puguem consensuar la metodologia definitiva. El document recull bàsicament els objectius genèrics, la constitució de grups de treball, el sistema de treball i un calendari orientatiu. Creiem que no hi haurà gaires problemes per consensuar el document, que publicarem perquè tothom en tingui coneixement. 

En la reunió del Grup de Treball de Perfils (dimarts 10 de febrer), Recursos Humans i Organització ens va lliurar diversos documents de treball: 

  • Un model de fitxa que recull la descripció dels llocs de treball (DLT) genèrics amb diferents camps (Identificació del lloc de treball, adscripció orgànica, descripció funcional, dedicació, sistema de provisió, requisits i mèrits).>
  • El mapa dels llocs de treball de PAS funcionari i de PAS laboral.
  • L’organigrama actual de l’Àrea de Finances i l’organigrama que es proposa.
  • Les fitxes amb la DLT dels llocs de treball genèrics de l’Àrea de Finances.

Després de diverses intervencions, preguntes de la representació sindical i respostes de la representació de Recursos Humans i Organització, es va acordar que en la propera reunió (1 mes aprox.) es presentaria la documentació de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs).

Resta pendent de consensuar el sistema d’informació i participació del PAS en el procés de modificació i actualització de la RLT. Però no us preocupeu que d’una manera o una altra el CAU –i suposem que la resta de representants sindicals- trobarem el millor sistema perquè tingueu accés a la informació, pugueu participar en el procés de treball i negociació i decidir el resultat final que s’haurà de presentar als Òrgans de Govern de la UB.

Claustre UB

Demà tindrà lloc una sessió extraordinària del Claustre amb un únic punt a l’ordre del dia: Presentació del Projecte de reforma d’estructures i de l’organització administrativa de la UB, i de la constitució del Grup de Treball. En els enllaços següents podeu veure els documents:

De moment no ens agrada gens ni el procediment de reforma ni la majoria del contingut del projecte presentat per l’Equip de Govern. Properament farem públiques les nostres opinions.

 

Barcelona, 17 de febrer de 2015

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC)

Universitat de Barcelona