Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

REFORMA D'ESTRUCTURES DE LA UB

Companyes i companys, 

Ahir va tenir lloc a la Secretaria d’Universitats de la Generalitat la sessió del Consell de Govern que va ser ajornada el passat 15 d’abril per la protesta d’un grup d’estudiants contraris al procés i al procediment de la reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa i de gestió. En el CAU vam prendre la decisió de no assistir al Consell de Govern si aquest es reunia fora de la UB perquè entenem que fugir dels nostres campus per anar a demanar protecció al Govern de la Generalitat (Mossos d’Esquadra inclosos), que són els màxims responsables del deteriorament en tots els sentits de la universitat pública, és un nou acte de submissió al Govern de la Generalitat que perjudica la poca autonomia universitària que queda i dóna una imatge pública d’incapacitat per resoldre els nostres problemes de convivència interna. 

Dit això us resumim breument el nostre posicionament sobre el projecte actual de la Reforma que va ser aprovat ahir mitjançant un document que recull les línies mestres. Creiem que el projecte de reforma no deixa de ser l’opinió de l’Equip Rectoral amb molt calat polític i poc científic. S’ha agafat el que més interessava d’altres models universitaris, s’han afegit algunes dades i procediments per justificar-los i s’han fet algunes negociacions i recollit diverses opinions per donar-li al procés un caire participatiu amb la intenció que semblés un procés de reforma àmpliament consensuat. Encara que es pot albirar la intenció de la Reforma, els objectius d’aquesta no deixen de ser, ara per ara, totalment interpretables. Per tant nosaltres interpretem el següent: 

  • Ens sembla que el reagrupament de centres i departaments només significa un lifting amb l’objectiu principal de reduir òrgans unipersonals o col·legiats i així reduir el nombre de persones i col·lectius amb capacitat de decisió en els diferents òrgans de govern de la UB. Aquesta afirmació està avalada pel projecte de reforma de l’estatut UB que l’Equip Rectoral va presentar al 2013 i que nosaltres, públicament, vam valorar negativament al mes de març de 2014. (veure el document)
  • Ens sembla que la reforma d’estructures administratives i de gestió només respon a una intenció de modificar el sistema de treball del PAS de la UB sense cap garantia de millora de les condicions de treball, que potser es podrien empitjorar. Aquesta afirmació està avalada per la proposta que gerència va fer al juny de 2012 dintre del Pla d’organització i ordenació de les estructures administratives i de gestió. Nosaltres ja vam publicar al juliol de 2012 les nostres al·legacions i el nostre posicionament contrari. (veure el document)
  • Ens sembla que la metodologia actual de modificació de la RLT del PAS no s’està portant a terme de la manera correcta. En aquest sentit el passat més de març vam presentat a la Comissió Paritària de la RLT diversos documents (PAS FUNCIONARI, PAS LABORAL, PAS EVENTUAL) per a l’elaboració d’una veritable RLT que, malauradament, no han estat considerats adequadament per la gerència de la UB.
  • I finalment, no ens ha agradat gens el tractament que ha rebut el Claustre per part de l’Equip Rectoral en relació al procediment de debat i decisió del projecte de reforma. Hi ha hagut actituds i actuacions puntuals de membres de l’Equip rectoral vers propostes de membres del Claustre que han arribat o sobrepassat la desconsideració.

Pel que hem exposat anteriorment el nostre vot hagués estat negatiu a la Reforma. Ara caldrà esperar a les concrecions de la reforma administrativa i de gestió que hem demanat reiteradament. Per últim informar-vos que les i els representants sindicals estem convocats per la Vicerectora d’Administració i Organització el proper 28 d’abril a la presentació de la documentació de la proposta de Reforma Administrativa i de Gestió (RAG) del Campus Mundet. Us informarem puntualment.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC)