Inici       Qui Som       Històric       cau-ub@ub.edu      

 

PREMIS DE JUBILACIÓ.
EL TRIBUNAL SUPREM RECONEIX EL DRET A PERCEBRE ELS IMPORTS ÍNTEGRES

 

Benvolgudes companyes i benvolguts companys,

 

Acabem de conèixer una molt bona notícia sobre els premis de jubilació. El Tribunal Suprem reconeix la legalitat dels articles 53.2 i 53.5 del VI conveni col·lectiu del PAS laboral. Recordeu que el 53.2 fa esment a la percepció –en produir-se la jubilació- de l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedeixi dels deu de referència (imports que també percebia el PAS funcionari); i el 53.5 esmenta les quantitats a percebre, per un sol cop, en concepte d’indemnització compensatòria quan es produeix la jubilació anticipada a partir dels 60 anys.

 

La sentència del TS, que no es pot recórrer, estima el recurs de cassació presentat per UGT contra la sentència del TSJC que només reconeixia el dret a percebre els imports recollits a l’article 53.5, i determina que els premis de jubilació son aportacions de les universitats a les prestacions per jubilació que es reben de la Seguretat Social i, per tant, no estan afectades per la Disposició Addicional 6ª de la Llei 5/2012 del Parlament de Catalunya. La sentència és ferma i la podeu consultar fent clic aquí.

 

Com dèiem, és una bona notícia per a tothom, tant per a les persones que s’han jubilat parcialment o definitivament i no han rebut cap import com per les que ho han de fer en el futur. També és una satisfacció pels que sempre hem defensat la legalitat dels premis de jubilació i hem promogut -i aconsellat que valia la pena- la presentació de tot tipus de demandes i recursos per defensar els nostres drets.

 

Ara caldrà valorar la repercussió de la sentència perquè tothom pugui exercir el seu dret a percebre els imports corresponents en cada cas. Demanarem a la Gerència de la UB que informi als representants sindicals del sistema que pensa aplicar per donar compliment a la sentència. Seguirem informant.

 

Salutacions cordials

 

 

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC)

 

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016