CONGRESOS DE HISTORIA DE LA CORONA DE ARAGÓN
LISTADO DE ARTÍCULOS POR CONGRESOS (I - XVIII)


I Congreso. Barcelona, 1908. Jaume I i la seva època.

Volum I. Barcelona, 1910.
Volum II. Barcelona, 1913.

II Congreso. Huesca, 1920. El siglo XII.

Volum I. Huesca, 1922.

III Congreso. València, 1923. El període comprès entre la mort de Jaume I i la proclamació de Ferran d’Antequera.

Volum I. València, 1925.
Volum II. València, 1928.

IV Congreso. Palma de Mallorca, 1955. Ferran I d’Antequera i Alfons el Magnànim.

Volum I. Palma de Mallorca, 1959.
Volum II. Barcelona, 1970.
Volum III. Barcelona, 1976.

V Congreso. Zaragoza, 1955. Fernando el Católico.

Volum I. Zaragoza, 1955.
Volum II. Zaragoza, 1956.
Volum III. Zaragoza, 1954
Volum IV. Zaragoza, 1962.
Volum V. Zaragoza, 1962.

VI Congreso. Cagliari, 1957. Relaciones económicas y comerciales en el Mediterràneo del siglo  XII al XVI.

Volum I. Madrid, 1961.

VII Congreso. Barcelona, 1962. Jerónimo Zurita. La seva obra i l’estat general de la investigació històrica.

Volum I. Barcelona, 1963.
Volum II. Barcelona, 1964.
Volum III. Barcelona, 1964.

VIII Congreso. València, 1967. La Corona d’Aragó en el segle XIV.

Volum I. València, 1973.
Volum II-1. València, 1969.
Volum II-2. València, 1970.
Volum II-3. València, 1973.
Volum III-1. València, 1973.
Volum III-2. València, 1973.

IX Congreso. Napoli, 1973. La corona d’Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni, da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516).

Volum I. Napoli, 1978.
Volum II. Napoli, 1982.
Volum III. Palermo, 1984.
Volum IV. Zaragoza, 1984.

X Congreso. Zaragoza, 1976. Jaime I y su época.

Volum I. Zaragoza, 1979.
Volum II. Zaragoza, 1980.
Volum III.
Zaragoza, 1982.
Volum IV.
Zaragoza, 1984.
Volum V.
Zaragoza, 1977.

XI Congreso. Palerm, 1982. La società mediterranea all’epoca del Vespro.

Volum I. Palermo, 1983.
Volum II. Palermo, 1983.
Volum III. Palermo, 1984.
Volum IV. Palermo, 1984.

XII Congreso. Montpelier, 1985. Historiographie de la Couronne d’Aragon.

Volum I-II. Gap, 1989.
Volum III-IV. Montpelier, 1989.

XIII Congreso. Palma de Mallorca, 1987. La Corona d’Aragó i l’Atlàntic.

Volum I-P. Ponències. Palma de Mallorca, 1990.
Volum I. Comunicacions. Palma de Mallorca, 1989.
Volum II. Palma de Mallorca, 1990.
Volum III. Palma de Mallorca, 1990.

XIV Congreso. Sassari-Alghero, 1990. La corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII).

Volum I. Roma, 1993.
Volum II-1. Roma, 1995.
Volum II-2. Roma, 1995.
Volum III. Roma, 1996.
Volum IV. Roma, 1997.
Volum V. Pisa, 1998.

XV Congreso. Jaca, 1993. El poder real en la Corona de Aragón.

Volum I-1. Zaragoza, 1994.
Volum I-2. Zaragoza, 1994.
Volum I-3. Zaragoza, 1994.
Volum I-4. Zaragoza, 1994.
Volum I-5. Zaragoza, 1994.
Volum II. Zaragoza, 1994.
Volum III. Zaragoza, 1994.

XVI Congreso. Napoli, 1997. La corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo.

Volum I. Napoli, 2000.
Volum II. Napoli, 2000.

XVII Congreso. Barcelona-Lleida, 2000. El mon urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta.

Volum I. Lleida, 2003.
Volum II. Lleida, 2003.
Volum III. Lleida, 2003.

XVIII Congreso. València, 2004. La Mediterrània de la Corona d’Aragó. Segles XIII-XVI. VII centenari de la sentència arbitral de Torrellas. 1304-2004.

Volum I. València, 2005.
Volum II. València, 2005.

 


I Congreso - Volum I

PELLA I FARGAS, Josep. Establiment per Jaume I del Concell de Cent de Barcelona. I. I, 37-51.

PONS I FÀBREGUES, Benet. Les franqueses concedides a Mallorca per Jaume I. I, 52-60.

DARWIN SWIFT, I. Haereticatio G. Mate, Carcassonae Inhabitoris. I. I, 61-62.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Francisco. Pego. Su población y primeros señores. I. I, 63-69.

SERRA I VILARÓ, Joan. Relacions entre los senyors y la ciutat de Solsona al segle XIII. I. I, 70-105.

CARRERAS I CANDI, Francesc. La creuada a Terra Santa (1269-1270). I. I, 106-138.

CHABÀS, Roque. División de la conquista de la España Mora entre Aragón y Castilla. I. I, 139-141.

ROTGER, Mateu. Los Templers a Mallorca. I, I, 142-146.

MIRET I SANS, Joaquim. Notes biogràfiques d’en Pere Salvatge y Fr. Romeu sa Bruguera ab mostres de la Biblia catalana rimada de la IIIª centuria. I. I, 147-171. 1169-1170.

VIDIELLA, Santiago. Cartulario de Monroyo (Aragón). Descripción, extracto y notas. I. I, 172-189.

COY COTONAT, Agustín. El Derecho llamado “Furnático” en el siglo XIII. I. I, 190-193.

GUDIOL I CUNILL, Josep. Les bregues sobre lo senyoriu de Vich en temps del Rey En Jaume I. I. I, 194-218.

PALLARÉS GIL, Matias. Don Blasco de Alagón, señor de Morella. I, I, 219-231.

GIRONA LLAGOSTERA, Daniel. Mullerament del Infant En Pere de Cathalunya ab Madona Constança de Sicilia. I. I, 232-299.

SEGURA, Joan. Repàs d’un Manual notarial del temps del rey En Jaume I. I. I, 300-326.

GAZULLA, Faustino D. Don Jaime I de Aragón y la Orden de Nuestra Señora de la Merced. I. I, 327-388.

NICOLAU D’OLWER, Lluís. Jaume I y los trovadors provensals. I. I, 389-407.

BETÍ, Manuel. Fundación del Real Monasterio de monjes cistercienses de Santa María de Benifazá. I. I, 408-421.

MESTRE i NOÉ, Francisco. Notes tortosines. I. I, 422-428.

VIVES, Sebastian. Memoria sobre la isla de Menorca durante el siglo décimo tercero. I. I, 429-443.

PERAY i MARCH, José de. Un documento inédito de D. Jaime el Conquistador. La concesión á la Sede barcelonesa de las iglesias de Mallorca, Menorca, Ibiza, Denia y Orihuela. I. I, 444-456.

MACABICH LLOBET, Isidor. Es Feudalisme a Ivissa (Anotacions històriques). I. I, 457-482.

ALMARCHE i VAZQUEZ, Francisco. Ramón Muntaner, Cronista dels Reys de Aragó, ciutadà de Valencia. I. I, 483-505.

ROCABERTI, B. El visconte de. Breus observacions sobre les obres efectuades en lo temple de Santa Eulalia de Mallorca durant lo segle XIII. I. I, 506-513.


I Congreso - Volum II

GONZÁLEZ HURTEBISE, Eduardo. Jofre de Foxá (...1267-1295...). Nota biográfica. I. II, 521-535. 1171-1172.

SOLER I  PALET, Josep. Un aspecte de la vida privada de Jaume I. I. II, 536-579.

SANPERE I MIQUEL, Salvador. Minoría de Jaime I. Vindicación del procurador conde Sancho. Años 1214-1219. I. II, 580-694. 1173-1174.

BOFILL I BOIX, Pere. Lo Castell de Gurb y la Familia Gurb en lo segle XIIIè. I. II, 695-743.

GUDIOL I CUNILL, Josep. La vaxella de fusta durant lo segle XIIIè. I. II, 744-750.

CARRERAS I CANDI, Francesc. Desenrotllament de la institució notarial a Catalunya en lo segle XIII. I. II, 751-789.

AVELLANES COSCOJUELA, Julián. Teresa Gil de Vidaure y Jaime el Conquistador. I. II, 790-798.

GODAY i CASALS, Josep. Medis d’atach y de defensa en la Crònica del Rey D. Jaume. I. II, 799-810.

CARRERAS I BULBENA, Josep Rafel. La música a catalunya en la XIII centuria. I. II, 811-818.

BOFARULL I SANS, Francisco de A. Jaime I y los Judíos. I. II, 819-943.

BOTET I SISÓ, Joaquím. Nota sobre la encunyació de monedes arábigues pel rey Don Jaume. I. II, 944-963.

GUDIOL I CUNILL, Josep. Lo sepulcre de Sant Bernat Calvó, Bisbe de Vich. I. II, 964-977.

SAGARRA, Ferran de. Segells del temps de Jaume I. I. II, 978-1040.

PUIG I CADAFALCH, Josep. La casa catalana. I. II, 1041-1060.

FONDEVILLA, Fernando. La nobleza catalanoaragonesa capitaneada por Ferrán Sánchez de Castro en 1274. I. II, 1061-1168.

GONZÁLEZ HURTEBISE, Eduardo. Recull de Documents Inédits del Rey en Jaume I. I. II, 1181-1258.


II Congreso - Volum I

MIRET I SANS, Joaquim. La familia de Robert Bordet, lo restaurador de Tarragona. II. I, 53-74.

PINILLA BARDAJÍ, José María. La numismática aragonesa del siglo XII. II. I, 75-82.

SANGORRÍN DIEST-GARCÉS, Dámaso. La Campana de Huesca. Demostración documentada de la falsedad histórica de esta leyenda. II. I, 83-171.

BONILLA Y SAN MARTÍN, Adolfo. El derecho aragonés en el siglo XII. (Apuntes y documentos). II. I, 173-294.

LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. El “Castillo-Abadia” en la región pirenaica española. II. I, 295-305.

ARCO, Ricardo del. Huesca en el siglo XII (Notas documentales). II. I, 307-461.

GIMÉNEZ SOLER, Andrés. La frontera catalano-aragonesa. II. I, 463-559.


 

III Congreso - Volum I

TORMO Y MONZÓ, Elías. La Catedral gótica de Valencia. III. I, 1-36.

ANDRÉS Y ALONSO, Rafael. Relación de Testamentos Reales. III. I, 37-64.

FULLANA MIRA, Luis. La Casa de Lauria en el Reino de Valencia. III. I, 65-164.

CARRERAS I CANDI, Francesc. Idea del avenç urbá de Catalunya al segle XIV. III. I, 165-228.

CARRERES ZACARÉS, Salvador. Exequias regias en Valencia (1276-1410). III. I, 229-272.

GÓMEZ MARTÍ, Pedro. Sobre un síntoma mental de Giner Rabaça. III. I, 273-278.

RODRIGO PERTEGÁS, José. La urbe valenciana en el siglo XIV. Estudio de investigación histórica sobre las modificaciones que en su topografia ha sufrido la ciudad de Valencia en el último cuarto del siglo XIII y en todo el transcurso del XIV. III. I, 279-374.

ARCO, Ricardo del. La ciudad aragonesa predilecta del rey Pedro IV. III. I, 375-392.

TRAVER GARCÍA, Benito. Concesiones y privilegios que los reyes de Aragón y Valencia otorgaron a Villarreal (1273-1412). III. I, 393-413.

ESTEBAN, Manuel. Biografía del venerable D. Francisco Fernández Pérez de Aranda. III. I, 415-438.

PASCUAL I BELTRÁN, Ventura. Játiva y la elección de sucesor de Don Martin El Humano. III. I, 439-484.

SIMON DE GUILLEUMA, Josep Mª. De l’ús de les ulleres en els països de la Confederació Catalano-Aragonesa en el segle XIV. III. I, 485-501.

PERIS I FUENTES, Manuel. La Taula de Valencia. III. I, 503-517.

REVEST CORZO, Luis. La villa de Castellón y los apuros económicos del Duque de Gerona en 1374. III. I, 519-539.

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Francisco. El tercer casamiento de Pedro el Ceremonioso. III. I. 541-577.

ABIZANDA BROTO, Manuel. Colección de Documentos inéditos del Archivo Municipal de Zaragoza desde el reinado de Pedro III al de Juan II. III. I, 579-603.

CEBRIÁN IBOR, Santiago. Los fueros de Valencia. Origen. Carácter. Principios en que se informaron. Sus reformas. Duración. Causas de su pérdida. III. I, 605-665.


 

III Congreso - Volum II

IBARRA RUIZ, Pedro. Noticia de algunas instituciones y costumbres de la Edad Media. III. II, 1-42.

EZENARRO, El Marqués de. Relación de Cartas Reales, Mandamientos, Concesiones, Curiosas piezas venatorias y otros papeles inéditos, copiados del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, todos ellos referentes a Caza y Pesca. III. II, 43-48.

IVARS CARDONA, Andreu. Origen i significació del “Drach Alat” i del “Rat Penat” en les insignies de la ciutat de Valencia. III. II, 49-113.

MICHAVILA Y VILA, Antonio. Apuntes para el estudio de la vida social del Reino de Valencia en la época de los Reyes de la casa de Aragón. III. II, 113-168.

GIRONA LLAGOSTERA, Daniel. Itinerari de l’Infant En Joan, fill del rei En Pere III. 1350-1387. III. II, 169-591.

GAZULLA, Faustino D. El Puig de Santa María. III. II, 593-654.

BETÍ BONFILL, Manuel. El Papa Don Pedro de Luna. Señor temporal del Maestrazgo de Montesa. III. II, 655-693.

PRIMITIU GOMEÇ, Nicolau. Contribució al estudi de la molineria valenciana mijeval. III. II, 695-766.


 

IV Congreso - Volum I

SOLDEVILA, Ferran. Zurita i el compromís de Casp. IV. I, 3-18.

SUBIZA BERNAD, Enrique. El castillo de Loarre en el compromiso de Caspe. IV. I, 19-38.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Datos acerca de la política exterior del infante don Fernando, regente en Castilla. IV. I, 39-44.

LLORCA, Bernardino. San Vicente Ferrer y el problema de las conversiones de los judíos. IV. I, 45-64.

LODDO-CANEPA, Francesco. Enrico infante d’Aragona in un documento dell’Archivio di Stato di Cagliari. IV. I, 67-77.

BOSCOLO, Alberto. Amminitrazione e difesa della Sardegna aragonese all’epoca di Ferdinando I d’Aragona. IV. I, 79-94.

JAVIERRE MUR, Aurea. Aportación documental a las relaciones entre Alfonso V de Aragón y el ducado de Milán. IV. I, 95-112.

PEYRONNET, Georges. La rivalité entre Alphonse le Magnanime et François Sforza. IV. I, 113-119.

PIERI, Piero. Alfonso V d’Aragona e le armi italiane. IV. I, 121-126.

FILANGIERI DI CANDIDA, Riccardo. La malattia e la morte di Alfonso il Magnanimo. IV. I, 127-134.

MADURELL MARIMÓN, José Mª. Alfonso el Magnánimo en tierras de Italia (1435-1458). IV. I, 135-148.

ROSSI, Giuseppe Carlo. Sulmona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. IV. I, 149-154.

PUTZULU, Evandro. Pirati e corsari nei mari della Sardegna durante la prima metá del secolo XV. IV. I, 155-172.

ERA, Antonio. Momenti delle relazioni tra Genova e Barcellona. Intorno ai 1435 (Battaglia di Ponza). IV. I, 173-192.

BULFERETTI, Luigi. Le mire aragonesi sulla Corsica nelli ultimi anni del regno di Alfonso il Magnanimo. IV. I, 193-200.

SALAVERT Y ROCA, Vicente. El problema estratégico del Mediterráneo occidental y la política aragonesa (siglos XIV y XV). IV. I, 201-221.

REGLÁ CAMPISTOL, Juan. Geohistoria del Pirineo en la primera mitad del siglo XV. IV. I, 223-228.

LÁSCARIS COMNENO, Constantino. Participación catalana en la defensa de Constantinopla durante su último asedio. IV. I, 229-235.

ROMANO, David. Los judios de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV. IV. I, 239-249.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, María Rosa. La política judaizante de Alfonso V a la luz de las concesiones otorgadas en 1419 a la aljama de Murviedro. IV. I, 251-262.

BATLLE, Carme. La actitud de Barcelona ante la sublevación forense en Mallorca. IV. I, 263-300.

GARULO SANCHO, Julio. La población de Aragón en el siglo XV. IV. I, 301-323.

CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, Jaime. Alfonso V y Teruel. IV. I, 325-333.

LEDESMA RUBIO, Mª Luisa. Aportación al estudio del Ebro a su paso por Zaragoza: el puente de piedra.. IV. I, 334-336.

TORTOSA DURÁN, José. Fernando I de Aragón, reformador de las costumbres de Lérida. IV. I, 337-343.

BAYERRI Y BERTOMEU, Enrique. La intervención de Tortosa en los acontecimientos de la Corona de Aragón. Desde la muerte del rey don Martin I (31 mayo 1410), hasta la del papa de Avignon don Pedro de Luna (13 mayo 1423). IV. I, 345-385.

VICH Y SALOM, Juan. Alfonso V y el estamento noble en Mallorca. IV. I, 387-421.

SOLSONA CLIMENT, Francina. Comentari a uns documents de les illes d’Eivissa, Cabrera i Dragonera en l’època de Ferran d’Antequera (1413-1415). IV. I, 423-445.

CUEVES GRANERO, Amparo. Problemas valencianos de los primeros años del reinado de Alfonso el Magnánimo. IV. I, 447-466.

GUAL CAMARENA, Miguel. Los mudéjares valencianos en la época del Magnánimo. IV. I, 467-494.

VIDAL BELTRÁN, Eliseo. Política patrimonial de Fernando I y Alfonso V en el reino de Valencia. IV. I, 495-504.


 

IV Congreso - Volum II

HEERS, Jacques. Les relations commercials entre Gênes et le Royaume d’Aragon vers le milieu du Xve siecle. IV. II, 3-14.

TORRELLA NIUBÓ, Francisco. Comercio textil mediterráneo de la Corona de Aragón con los países infieles en la primera mitad del siglo XV. IV. II, 15-34.

RINCÓN DE ARELLANO, María Isabel. Contribución al estudio de la economia valenciana del siglo XV. El tráfico de artículos vedados y su impuesto. IV. II, 35-47.

UDINA MARTORELL, Federico. El movimiento económico del tiempo de Fernando de Antequera y de Alfonso el Magnánimo a través de sus acuñaciones. IV. II, 49. Sense text.

TRASSELLI, Carmelo. Su le finanze siciliane da Bianca ai vicere. IV. II, 51-97.

VICENT CORTINA, Vicente. Los trabajadores del campo en la Valencia del siglo XV. IV. II, 99-113.

MITJÁ, Marina. La economia barcelonesa durante el reinado de Fernando I, en un punto muerto. IV. II, 115. Sense text.

MORENO BOX, Mª Dolores. En torno a una forma económica de la primera mitad del siglo XV. IV. II, 117-138.

PILES ROS, Leopoldo. La vida comercial valenciana en la primera mitad del siglo XV. IV. II, 139-194.

FLAQUER Y FÁBREGUES, Juan. El “diner” menorquin de Alfonso V el Magnánimo. IV. II, 195-201.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. La estructura monetária de la Corona de Aragón durante Fernando I (1412-1416). IV. II, 203-213.

BAUTIER, Robert-Henri. La place des etats de la Couronne d’Aragon dans l’economie internationale du debut du Xve siècle. IV. II, 215-216. Sense text. .

CESSI, Roberto. Venezia nel Mediterraneo a cavallieri di due secoli (Del XIVº al XVº secolo). IV. II, 217-218. Sense text.

SALVÀ RIERA, Jaime. El régimen municipal de Mallorca hasta fines del reinado de Alfonso V. IV. II, 221-244.

CONTESTÍ SASTRE D’ESTAHACAR, Damià. Significació política de la Pragmàtica de Gaeta d’Alfons V. IV. II, 245-250.

VINCKE, Iohannis. Características de la política religiosa de Fernando I y Alfonso V. IV. II, 250. Sense text.

SÁNCHEZ ADELL, José. La gobernación de la Plana. Aportación al estudio de la Gobernación Foral del Reino de Valencia. IV. II, 251-269.

SEVILLANO COLOM, Francisco. La cancilleria aragonesa bajo los reyes Fernando I y Alfonso V el Magnánimo. IV. II, 271. Sense text.

ARAGÓ CABAÑAS, Antonio Mª. La corte del infante don Alfonso (1412-1416). IV. II, 273-293.

SOBREQUÉS VIDAL, Santiago. Política remensa de Alfonso el Magnánimo en los últimos años de su reinado. IV. II, 295-296. Sense text.

VILAR BONET, María. La Diputación del General de Cataluña durante el reinado de Fernando de Antequera. IV. II, 297-304.

SERRA, María Luisa. Establecimiento del régimen de insaculación en Menorca bajo el reinado de Alfonso V. IV. II, 305-329.

MACABICH LLOBET, Isidoro. La Universidad de Ibiza y la institución ibicenca del jurado en el reinado de Alfonso V el Margnánimo. IV. II, 331-341.

GUBERN, Ramon. El reialme d’Aragó abans de Casp. IV. II, 343. Sense text.

JIMÉNEZ VIDAL, Antonio. La Lonja mallorquina de Sagrera. IV. II, 347-348. Sense text.

SERRA I RÀFOLS, Elies. Una col·lecció mallorquina de sermons del segle XV. IV. II, 349-353.

HILLGARTH, Jocelyn.N. La biblioteca del obispo Colell. IV. II, 355-358.

DURLIAT, Marcel. L’activite artistique a Perpignan à l’époque d’Alphonse V. IV. II, 358. Sense text.

BERTINI, Giovanni Maria. Isabella d’Aragona duchessa de Bari. IV. II, 359-386.

CARRERAS I ARTAU, Joaquim. La difusió del lul·lisme teològic a Europa en la primera meitat del segle XV. IV. II, 387-396.

ARAMON I SERRA, Ramon. L’absència del “Magnànim” com a tema poètic. IV. II, 397-416.

MUNTANER Y BUJOSA, Juan. Un agua medicinal prodigiosa para el rey de Aragón (1417). IV. II, 417-428.

CABRÉ MONTSERRAT, Dolores. Alfonso V y su ambiente a través de la poesia. IV. II, 429-444.

MARQUÉS CASANOVAS, Jaime. La reina María y la catedral de Gerona. IV. II, 445-465.

PÉREZ PÉREZ, Desamparados. Avance de un catálogo de cartas reales de Alfonso V. IV. II, 469-506.

OBRADOR SOCÍES, José. En torno a la Colegiata de Santa María de Lluc, patrona del antiguo reino de Mallorca (1456). IV. II, 509-515.

ZAFORTEZA MUSOLES, Diego. Segundas nupcias y viudez de una reina aragonesa (1409-1451). IV. II, 517-538.

MARTÍNEZ MORELLÁ, Vicente. Cartas del rey don Fernando I de Aragón a Orihuela. IV. II, 539-550.

OLIVER, Antonio. ¿Un anticonciliarista fautor de la hierocracia pontificia en la corte de Alfonso V?. IV. II, 551-569.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Relaciones entre san Vicente Ferrer y el municipio valenciano. IV. II, 571-631.

BATLLE Y PRATS, Luis. Diplomatario gerundense de Fernando I. IV. II, 633-661.

SARRABLO AGUARELES, Eugenio. Leonor de Aragón, reina de Chipre. IV. II, 662. Sense text.

PÉREZ MARTÍNEZ, Lorenzo. Misión apostólica de san Vicente Ferrer en Mallorca (1 de septiembre de 1413 a 22 de enero de 1414). IV. II, 663-666.

LASCARIS, Michel. Sur un passage de Zurita concernant les dernières années de la domination catalane en Grece. IV. II, 667-668.

LASCARIS, Michel. Alphonse le Magnanime et scanderbeg (Une mise au point et une analyse des récents travaux). IV. II, 668.


 

IV Congreso - Volum III

DUALDE SERRANO, Manuel. CAMARENA MAHIQUES, José. El interregno y el Compromiso de Caspe. IV. III, 7-19.

SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro. El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV. IV. III, 21-183.

VICENS VIVES, Jaime. Evolución de la economía catalana durante la primera mitad del siglo XV. IV. III, 185-207.

FONT Y RIUS, José Mª. Las instituciones de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV. (Reinados de Fernando de Antequera y Alfonso el Magnánimo). IV. III, 209-223.

DUPRÉ-THESEIDER, Eugenio. La politica italiana di Alfonso il Magnanimo. IV. III, 225-252.

CANELLAS, Ángel. El reino de Aragón en los años 1410-1458. IV. III, 253-298.

RUBIÓ I BALAGUER, Jordi. Sobre la cultura en la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV. IV. III, 299-310.

BATLLORI MUNNÉ, Miquel. El lul·lisme del primer Renaixement. IV. III, 311-321.

AINAUD DE LASARTE, Juan. Alfonso el Magnánimo y las artes plásticas de su tiempo. IV. III, 323-346.


 

V Congreso - Volum I

TORRE, Antonio de la. Fernando el Católico, gobernante. V. I, 7-19.

VICENS, Jaime. La vida y la obra del rey católico. V. I, 21-34.

BABELON, Jean. Algunas consideraciones acerca de la iconografia de Fernando el Católico. V. I, 35-43.

ROSSI, Giuseppe Carlo. I re cattolici in testimonianze letterarie e storiche italiane del tempo. V. I, 45-69.

SORANZO, Giovanni. Pietro Martire d’Anghiera “Laudator” di re Ferdinando d’Aragona e di Isabella di Castiglia nel suo epistolario. V. I, 71-96.

SANZ RONQUILLO, Emilio. Itinerario de Fernando el Católico, rey de Aragón, según Jerónimo Zurita y otros cronistas. V. I, 97-178.

MARTÍNEZ FERRANDO, Jesús Ernesto. Archivística fernandina. V. I, 179-213.

SEVILLANO COLOM, Francisco. La Cancilleria de Fernando el Católico. V. I, 215-253.

TEJADO FERNÁNDEZ, Manuel. Política peninsular de Fernando el Católico. V. I, 255-268.

OLIVEROS DE CASTRO, María Teresa. Comentarios sobre una carta de Fernando el Católico (Barcelona, 1473). V. I, 269-283.

JAVIERRE MUR, Aurea L. Fernando el Católico y las Ordenes Militares españolas. V. I, 285-300.

PRIETO BANCES, Ramón. El orden público en Asturias en la época de los Reyes Católicos (1474-1504). V. I, 301-327.

SOLDEVILA, Ferran. El document de fundació del Consell Suprem d’Aragó. V. I, 329-339.

MERCADER RIBA, Juan. El fin de la insaculación fernandina en los municipios y gremios catalanes. V. I, 341-353.

FERRAZ PENELAS, Félix. Un caso de contrafuero en la época del rey católico. V. I, 355-374.


 

V Congreso - Volum II

MARAVALL, José Antonio. El pensamiento político de Fernando el Católico. V. II, 7-24.

DEVEIKÉ, J. La notion de la Couronne royale en Europe à l’epoque des Rois Catholiques. V. II, 25-43.

PEYRONNET, George. La pensée politique de Ferdinand le Catholique en rapport avec l’evolution historique de l’Europe. V. II, 45-51.

PILES ROS, Leopoldo. Precedentes de la política fernandina. V. II, 53-64.

MARINESCO, Constantino. Los “Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos”, publicados por don Antonio de la Torre y su importancia para la historia general. V. II, 65-87.

MASIÁ VILANOVA, J. Una política defensiva mediterranea en la España del siglo XVI. V. II, 89-102.

GIL GUASCH, M. Fernando el Católico y los consulados catalanes en Africa. V. II, 103-122.

BALLESTEROS GAIBROIS, Manuel. Fernando el Católico y América. V. II, 123-135.

GARCÍA GALLO, Alfonso. Los virreinatos americanos bajo los Reyes Católicos. Planteamiento para su estudio. V. II, 137-156.

TERRATEIG, El Barón de. Aportación valenciana a la política exterior del rey católico. V. II, 157-175.

SARRABLO AGUARELES, Eugenio. Una correspondencia diplomática interesante: las cartas de Fernando el Católico a Jerónimo de Vich. V. II, 177-194.

STARKIE, Walter. Reflejos en Inglaterra de la personalidad del rey católico. V. II, 195-220.

LIEBESKIND RIVINUS, Amadeo. Las relaciones hispano-suizas en tiempo de don Fernando el Católico y la imagen de España en los espíritus suizos de la época. V. II, 221-251.

LLORCA, Bernardino. Problemas religiosos y eclesiásticos de los Reyes Católicos. V. II, 253-273.

AZCONA, Tarsicio de. Primeros pasos de la política religiosa de Fernando el Católico en la elección de obispos. V. II, 275-294.

FERNÁNDEZ ALONSO, Justo. Nuncios pontificios ante el rey don Fernando. V. II, 295-303.

BATLLORI MUNNÉ, Miquel. La correspondència d’Alexandre VI amb els seus familiars i amb els Reis Catòlics. V. II, 305-313.

RUIZ MARTÍN, Felipe. Fernando el Católico y la Inquisición en el reino de Nápoles: génesis de un mito. V. II, 315-336.

REGLÁ CAMPISTOL, Juan. Un pleito entre Juan de Coloma y los canónigos de Tarazona, durante la embajada en Roma de Francisco de Rojas, 1498-1507. V. II, 337-347.

SINUÉS RUIZ, Atanasio. Fundación de los Reyes Católicos, en la catedral de Barcelona, de la fiesta de la virgen de la Esperanza. V. II, 349-360.


 

V Congreso - Volum III

BOSCOLO, Alberto. Gli ebrei in Sardegna durante la dominazione aragonese da Alfonso III a Ferdinando il Cattolico. V. III, 7-17.

DUPRE-THESEIDER, Eugenio. L’intervento di Ferdinando il Cattolico nella guerra di Pisa. V. III, 19-41.

ERA, Antonio. Storia della Sardegna durante il regno di Ferdinando il Cattolico. V. III, 43-76.

FASOLI, Gina. Giovanni de Peñafiel e l’unione della Sicilia all’Aragona. V. III, 79-102.

LODDO-CANEPA, Francesco. Alcune istruzioni inedite del 1481 nel quadro della politica di Ferdinando II in Sardegna. V. III, 103-128.

MELIS, Federigo. In commercio transatlantico di una compagnia fiorentina stabilita a Siviglia a pochi anni dalle impresa di Cortés e Pizarro. V. III, 129-206.

PIERI, Piero. Consalvo di Cordova e lo origini del moderno esercito spagnolo. V. III, 207-225.

PONTIERI, Ernesto. Ferdinando il Cattolico e i regni di Napoli e di Sicilia nella storiografia italiana dell’ultimo cinquantennio. V. III, 227-249.

POU, José. Un monumento de los Reyes Católicos en Roma. V. III, 251-258.

VACCARI, Pietro. Maestri e discepoli spagnoli nell’universita di Pavia nell’eta di Ferdinando il Cattolico. V. III, 259-265.

VERLINDEN, Charles. Les influences italiennes dans l’economie et dans la colonisation espagnoles a l’epoque de Ferdinand le Catholique. V. III, 267-283.

ZANETTI, Ginevra. Una caratteristica branca del diritto marittimo sardo al tempo dei re d’Aragona: la legislazione relativa alla pesca corallina. V. III, 285-308.

FILANGIERI, Riccardo. Arrivo di Ferdinando il Cattolico a Napoli (Relazione dell’oratore Giovanni Medina al Cardinal d’Este). V. III, 309-314.


 

V Congreso - Volum IV

VICENS VIVES, Jaume. Instituciones económicas, sociales y políticas de la época fernandina. V. IV, 7-20.

NAVARRO GONZÁLEZ, Victoriano. La población de España en tiempos de los Reyes Católicos. V. IV, 21-32.

IGLÉSIES, Josep. El poblament de la comarca d’Igualada en el temps de Ferran el Catòlic. V. IV, 33-41.

SERRA RÁFOLS, Elías. Movils del rei Ferran en la qüestió remença. V. IV, 43-49.

MUT REMOLÁ, Enrique. Notas sobre la vida económica de Lérida. V. IV, 51-76.

PÉREZ PÉREZ, Mª. Desamparados. Unos capítulos para la explotación de minas en el reino de Valencia. V. IV, 77-85.

MITJÀ, Marina. El comercio barcelonés en tiempos de Fernando el Católico: perspectivas de un futuro desarrollo. V. IV, 87-96.

MOLLAT, Michel. Le rôle international des marchands espagnols dans les ports occidentaux a l’epoque des Rois Catholiques. V. IV, 97-111.

COLL Y JULIÁ, Nuria. Aspectos negativos del tráfico marítimo en el siglo XV. Actos de pirateria y consecuencias para el comercio internacional. Corsarios en las costas de la Corona de Aragón. V. IV, 113-139.

PONS, Antoni. La Banca mallorquina, en temps de Ferran el Catòlic: els seus precedents. V. IV, 141-200.

TOLEDO GIRAU, José. Los correos valencianos en la época de Fernando el Católico. V. IV, 201-220.

BELTRÁN, Antonio. Temas de las monedas a nombre de los Reyes Católicos. V. IV, 223-233.

BELTRÁN VILLAGRASA, Pío. Bibliografia numismática de los Reyes Católicos. V. IV, 235-242.

FERRER BARBOSA, Luis. Cuartos y ochavos de los Reyes Católicos. V. IV, 243-252.

TARRAGÓ PLEYÁN, José A. Las monedas pugesas de Lérida en tiempo de Fernando el Católico. V. IV, 253-257.

PALOMEQUE TORRES, Antonio. Aportación al estudio del concejo señorial castellano durante los Reyes Católicos y los Austrias. V. IV, 259-295.


 

V Congreso - Volum V

RUBIÓ I BALAGUER, Jordi. Cultura de la época fernandina. V. V, 7-25.

SERRA RÀFOLS, Elías. Les universitats catalano-aragoneses sota Ferran el Catòlic. V. V, 27-34.

BERTINI, Giovanni María. Un diálogo humanístico sobre la educación del príncipe don Juan. V. V, 35-62.

ALLISON PEERS, Edgard. La época fernandina y el comienzo del misticismo en España. V. V, 63-73.

MARTÍNEZ FERRANDO, J. Ernesto. Aportación de datos acerca del Archivo Real de Barcelona y de sus archiveros durante los reinados de Juan II y Fernando el Católico. V. V, 75-109.

COLOMER Y MONTSET, Jaime. CATALÁ Y ROCA, Pedro. Iconografia de los Reyes Católicos y del descubrimiento de América, a través de la filatelia. V. V, 111-125.

BASSA I ARMENGOL, Manuel. L’escut heràldic dels Reis Catòlics. V. V, 127-141.

CAMÓN AZNAR, José. Fernando el Católico y el arte español de su tiempo. V. V, 143-163.

TORRE. A. de la. Maestre Antonio, ynglés, pintor. V. V, 165-172.

MADURELL MARIMON, Josep Mª. Dos pintors castellans a Barcelona, en temps de Ferran el Catòlic: Pedro Bello y Fernando Camargo. V. V, 173-202.

ALMELA Y VIVES, Francisco. Aspectos del vivir cuotidiano en la Valencia de Fernando el Católico. V. V, 203-261.

BOTTARI, Stefano. Riflessi di cultura spagnola nella pittura siciliana della prima metà del ‘400 (Gaspare da Pesaro e Giaimo Sanchez). V. V, 263-274.VI Congreso - Volum I

BOSCOLO, Alberto. La Sardegna nell’economia del Mediterraneo occidentale dal periodo della supremazia pisana-genovese al primo periodo della dominazione aragonese. VI. I, 73-84.

ARTIZZU, Francesco. Penetrazione catalana in Sardegna nel secolo XII. VI. I, 87-99.

VICENS VIVES, Jaume. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. CARRÉRE, Claude. La economia de los paises de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media. VI. I, 103-135.

MOLLAT DE JOURDIN, Michel. Un instrument indispensable de l’histoire maritime: “Le Glossaire nautique”, de Jal; nécessité et conditions de sa révision. VI. I, 139-146.

WOLFF, Philippe. Un grand commerce medieval: les cereales dans le bassin de la Méditerranée occidentale. Remarques et suggestions. VI. I, 147-164.

HEERS, Jacques. Les italiens et l’Orient méditerranéen a la fin du Moyen-Age. VI. I, 165-173.

LUTTRELL, Anthony. Actividades económicas de los Hospitalarios de Rodas en el Mediteráneo occidental durante el siglo XIV. VI. I, 175-183.

SOLDEVILA, Ferran. Alguns aspectes de la política económica de Pere de Gran. VI. I, 185-195.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. Notas documentales sobre el “florí d’or d’Aragó” durante Pedro el Ceremonioso (1336-1387). VI. I, 197-207.

GUAL CAMARENA, Miguel. Aranceles de la Corona de Aragón en el siglo XIII. VI. I, 209-220.

BALAGUER, Frederic. DURAN GUDIOL, Antoni. Notes sobre relacions comercials i economia d’Osca (segles XIV i XV). VI. I, 221-239.

CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, Jaime. Un lazo histórico directo entre Teruel y Cerdeña en el Mediaevo. VI. I, 241-245.

IGLÉSIES, Josep. El poblament de Catalunya durant els segles XIV i XV. VI. I, 247-270.

BATLLE I PRATS, Lluís. Trigo sardo y siciliano en el abastecimiento de Gerona en 1424. VI. I, 271-284.

MADURELL MARIMÓN, Josep Mª. Vendes d’esclaus sards de guerra a Barcelona, en 1374. VI. I, 285-289.

BATLLE GALLART, Carme. El sindicato del pueblo de Barcelona en 1454. VI. I, 291-303.

LLADONOSA I PUJOL, Josep. Tendencia de Lleida cap al mar. VI. I, 305-318.

MARTÍNEZ FERRANDO, J. Ernesto. El exceso de población sarda en Menorca a fines del siglo XIV. VI. I, 319-329.

LÓPEZ DE MENESES, Amada. La peste negra en las islas Baleares. VI. I, 331-344.

DURLIAT, Marcel. PONS I MARQUÈS, Joan. Recerques sobre el moviment del port de Mallorca en la primera meitat del segle XIV. VI. I, 345-363.

PUTZULU, Evandro. Schiavi sardi a Maiorca nella seconda meta’ del secolo XIV. VI. I, 365-378.

SANTAMARIA ARÁNDEZ, Álvaro. El mercado triguero de Mallorca en la época de Fernando el Católico. VI. I, 379-392.

BELDA SOLER, Mª de los Ángeles. La economia familiar valenciana en el código de Jaime I (Furs de Valencia), y su proyección en el llamado privilegio marital. VI. I, 393-402.

MARTÍNEZ MORELLÁ, Vicente. El puerto de Alicante en la Edad Media. VI. I, 403-410.

PILES ROS, Leopoldo. Actividad y problemas comerciales de Valencia en el Cuatrocientos. VI. I, 411-431.

SALAVERT Y ROCA, Vicente. Los motivos económicos en la conquista de Cerdeña. VI. I, 433-445.

MITJÁ, Marina. Barcelona y el problema sardo en el siglo XIV. VI. I, 447-459.

FÁBREGA I GRAU, Àngel. La dècima per a la conquesta de Sardenya en els pontificats de Bonifaci VIII i Beneta XI. VI. I, 461-475.

PÉREZ PÉREZ, Desamparados. La ciudad de Sácer y la redención de Cerdeña del dominio de los Arborea. VI. I, 477-491.

SOLSONA CLIMENT, Francisca. Documentos referentes a Cerdeña en la secció de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid. VI. I, 493-521.

LEPORI, Giuseppe. Una fonte riguardante i diritti della Santa Sede sulla Sardegna. VI. I, 523-537.

ARAGÓ CABAÑAS, Antonio M. La replobación de Sásser bajo Alfonso el Benigno (1330-1336). VI. I, 539-549.

ERA, Antonio. Provvedimenti per il ripopolamento di Sassari e di Alghero nel 1350-61. VI. I, 551-562.

AMAT DI SAN FILIPPO, Enrico. Il sovrano militare ordine di Malte e la Sardegna. VI. I, 563-570.

JAVIERRE MUR, Aurea. Privilegios comerciales de la Orden de Montesa en el reino de Cerdeña. VI. I, 571-578.

CABESTANY, Joan F. Situació económica dels catalans a Caller en 1328. VI. I, 579-584.

LODDO-CANEPA, Francesco. Stato economico e demografico di Cagliari allo spirare del dominio aragonese in rapporto all’attivitá commerciale mediterranea. VI. I, 585-600.

COSTA I PARETAS, Maria Mercè. Algunes notes sobre les salines de Càller en el segle XIV. VI. I, 601-611.

TODDE, Giovanni. L’esportazione dei cavalli della Sardegna nel sec. XV. VI. I, 613-621.

GIANNONE, Pasquale. Alcune note sul “Jus naufragii” in Sardegna durante la dominazione aragonese. VI. I, 623-636.

AINAUD DE LASARTE, Joan. Les relacions econòmiques de Barcelona amb Sardenya i la seva projecció artística. VI. I, 637-645.

UDINA MARTORELL, Federico. Un aspecto de la evolución económica sarda en el siglo XIV: la acuñación de moneda. VI. I, 647-661.

SORGIA, Giancarlo. Monete circolanti in Sardegna al tempo di Alfonso il Magnanimo. VI. I, 663-670.

REPETTO, Gabriella. Note economiche sul castello di Sanluri nei secoli XIV e XV. VI. I, 671-677.

BARATIER, Edouard. Influence de la politique angevine sur le declin commercial de Marseille aux XIIIè et XIVè siècles. VI. I, 679-693.

LAPEYRE, Henri. CARANDE, Ramon. Relaciones comerciales en el Mediterráneo durante el siglo XVI. VI. I, 697-800.

JOVER ZAMORA, José María. Reino, frontera y guerra en el horizonte político de la emperatriz Isabel, gobernadora de España (1528-1538). VI. I, 803-824.

TORRE, Antonio de la. Telas extranjeras en la corte de los Reyes Católicos. VI. I, 831-857. (DE LA TORRE, Antonio?)

CORONA, Carlos E. Felipe II, el virrey don Alvaro de Madrigal y el contrabando de cereales en Cerdeña. VI. I, 841-857.

ALCÁZAR, Cayetano. La política postal española en el Mediterráneo durante el siglo XVI. VI. I, 859-873.

NADAL OLLER, Jorge. El “redreç” demográfico de Cataluña en el siglo XVI. VI. I, 875-880.

GIRALT RAVENTÓS, Emilio. En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI. VI. I, 881-887.

SERRA, María Luisa. Compras de trigo hechas por la universidad de Mahón a diversas ciudades mediterráneas. VI. I, 889-900.

VÁZQUEZ DE PRADA, Valentin. La actividad económica del Levante español en relación con Italia a finales del siglo XVI. VI. I, 901-915.

BATLLORI MUNNÉ, Miquel. Les fundacions econòmiques dels jesuïtes a Sardenya durant el segle XVIè. El col·legi de Sàsser. VI. I, 917-932.

SARRABLO AGUARELES, Eugenio. Cerdeña y el peligro turco en el Mediterráneo durante el siglo XVI. VI. I, 933-952.

LACARRA, José Mª. Documentos de carácter económico relativos al reino de Nápoles (1504-1517). VI. I, 953-979.

KELLENBENZ, Hermann. Die Grimaldi und das Haus Habsburg in frühen 16. Jahrhundert. VI. I, 981-999.


 

VII Congreso - Volum I

SOLDEVILA, Ferran. Zurita com a historiador. VII. I, 1-52.

SOLANO COSTA, Fernando. CANELLAS LÓPEZ, Angel. Los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita. VII. I, 55-91.

LACARRA Y DE MIGUEL, José Mª. Alfonso II el Casto, rey de Aragón y conde de Barcelona. VII. I, 95-120.

RIQUER, Martí de. La poesia d’Alfons, dit el Cast. VII. I, 123-140.

MARTÍNEZ FERRANDO, J. Ernesto. Estado actual de los estudios sobre la repoblación en los territorios de la Corona de Aragón (sigloe XII al XIV). VII. I, 143-184.

GIUNTA, Francesco. Geronimo Zurita e i problemi mediterranei della Corona d’Aragona . I. Dalle origini al Trattato di Anagni. VII. I, 187-204.

BOSCOLO, Alberto. Geronimo Zurita e i problemi mediterranei della Corona d’Aragona. II. Dal Trattato di Anagni ai Martini. VII. I, 205-228.

RENOUARD, Yves. Les principaux aspects économiques et sociaux de l’histoire des pays de la Courone d’Aragon aux XIIème, XIIIème et XIVème siecles. VII. I, 231-264.

VINCKE, Johannes. Estado e Iglesia en la historia de la Corona de Aragón de los siglos XII, XIII y XIV. VII. I, 267-285.

FONT Y RIUS, José Mª. El desarrollo general del derecho en los territorios de la Corona de Aragón (siglos XII-XIV). VII. I, 289-326.

BATLLORI MUNNÉ, Miquel. La cultura catalano-aragonesa durant la dinastia de Barcelona. 1162-1410. Corrents actuals de la investigació. VII. I, 329-407.


 

VII Congreso - Volum II

ASENSIO ARRATIBEL, Mª del Carmen. CADENA VIÑAS, Rosa Mª. Tenencias de la frontera navarro-aragonesa en la segunda mitad del siglo XII. VII. II, 9-14.

CABRÉ MONTSERRAT, Dolores. Jerónimo Zurita y el humanismo. VII. II, 15-27.

COLL I ALENTORN, Miquel. L’expedició de Ramon Berenguer IV a Lorca. VII. II, 29-33.

DALMASES, Cándido de. Zurita y Gracián. VII. II, 35-39.

DOUSSINAGUE, José Mª. Ignacio de Loyola y Jerónimo de Zurita. VII. II, 41-54.

GUILERA I ALBINYANA, Josep Mª. Un Canigó dins d’Andorra en les interpretacions de la crònica de Pere III, el Cerimoniòs. VII. II, 55-66.

IBARRA OROZ, Mª África. Nuevas aportaciones para el itinerario de Pedro el Católico. VII. II, 67-81.

MARONGIU, Antonio. Geronimo Zurita e “Las Cortes” d’Aragona. VII. II, 83-97.

MATEU IBARS, Josefina. Los virreyes de Aragón coetaneos de Zurita. VII. II, 99-106.

MESEGUER FERNÁNDEZ, Juan. El cardenal Cisneros en Jerónimo Zurita. VII. II, 107-121.

PUTZULU, Evandro. La concezione storiografica di G. Zurita e la sua narrazione della ribelliona arborense. VII. II, 123-128.

SALAVERT Y ROCA, Vicente. Zurita y el Archivo de la Corona de Aragón. VII. II, 129-143.

SERRA BELABRE, Mª Luisa. Jerónimo de Zurita y la historiografia menorquina. VII. II, 145-156.

ADROER, Ana Mª. GARRUT, José Mª. SOL, Joaquina. TINTÓ, Margarita. Distintos aspectos de la Barcelona de Alfonso el Casto. VII. II, 159-160.

BATLLE i PRATS, Lluís. Alfonso II en los cartularios del Archivo Municipal de Gerona. VII.II, 161-169.

BENITO VIDAL, Antonio. Los clérigos de la iglesia de Santa María de Alquézar en los reinados de Alfonso II y Pedro II de Aragón. VII. II, 171-177.

CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, Jaime. Algunas rectificaciones al itinerario de Alfonso II de Aragón. VII. II, 179-186.

FONT I BAYELL, Josefina. Alfons el Cast i el monestir de Sant Cugat del Vallès. VII. II, 187-194.

LLADONOSA PUJOL, José. Proyección urbana de Lérida durante el reinado de Alfonso el Casto. VII. II, 195-205.

MARQUÉS CASANOVAS, Jaime. Alfonso II el Casto y la Seo de Gerona. VII. II, 207-222.

MARTIN RODRÍGUEZ, José-Luis. Un vasallo de Alfonso el Casto en el reino de León: Armengol VII, conde de Urgel. VII. II, 223-233.

MUTGÉ I VIVES, Josefa. Relaciones entre Alfonso II y el monasterio de Santas Creus. VII. II, 235-246.

PÉREZ PÉREZ, Concepción. Comentarios a los privilegios dados por Alfonso II el Casto a la ciudad de Lérida. VII. II, 247-254.

SINUÉS RUIZ, Atanasio. La “frontera” de Alcañiz en tiempo de Alfonso II. VII. II, 255-261.

UBIETO ARTETA, Antonio. Un frustrado matrimonio de Alfonso II de Aragón VII. II, 263-267.

VAJAY, Szabolcs de. La síntesis europea en el abolengo y la política matrimonial de Alfonso el Casto. VII. II, 269-299. (DE VAJAY, Szabolcs?)

GUAL CAMARENA, Miguel. La Corona de Aragón en la repoblación murciana. VII. II, 303-310.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Algunos aspectos de Teruel y su tierra durante el siglo XIII, a través de los documentos de Jaime I el Conquistador. VII. II, 311-320.

RUBIO GARCÍA, Luis. Los documentos el Pilar (s.XII). VII. II, 321-328.

TORRES FONTES, Juan. Jaime I y Alfonso X. Dos criterios de repoblación. VII. II, 329-340.

CASULA, Francesco. Lo Zurita e il giudice Chiano d’Arborea. VII. II, 343-348.

OLIVÈRES DE PICÓ, Elisabeth. Influència de dos testaments en el destí del Rosselló. VII. II, 349-354.

COSTA I PARETAS, Maria-Mercè. Dades sobre els governadors de Sardenya en temps de Pere del Cerimoniós. VII. II, 355-367.

JAVIERRE MUR, Aurea. Un proyecto de Pedro de Luna, último papa de Aviñón. VII. II, 369-374.

LÓPEZ DE MENESES, Amada. Martin el Humano, conde de Morella. VII. II, 375-381.

LUTTRELL, Antony. Aragoneses y catalanes en Rodas: 1350-1430. VII. II, 383-390.

MARINESCO, Constantin. A propos des expéditions en Orient de l’amiral catalan Bernat de Vilamarí, entre 1450 et 1453. La construction du chateau de Casteluorizzo. Erreurs de chronologie à corriger dans Zurita. VII. II, 391.

SORGIA, Giancarlo. I Visconti di Milano, l’Aragona e la Sardegna nel secolo XIV, attraverso la lettura dello Zurita. VII. II, 393-396.

ARROYO ILERA, Rafael. El mercado de Valencia en el siglo XIII: notas para su estudio. VII. II, 399-405.

ASENSIO SALVADÓ, Eduardo. El gremio de tejedores de Barcelona a finales del siglo XIV. VII. II, 407-416.

DOÑATE SEBASTIÁ, José Mª. Salarios y precios durante la segunda mitad del siglo XIV. VII. II, 417-506.

GARCÍA LARRAGUETA, Santos. Relaciones comerciales entre Aragón y el Hospital de Acre. VII. II, 507-515.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. Sobre el curso legal de la moneda en Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Siglos XIII y XIV. VII. II, 517-528.

PÉREZ PÉREZ, Desamparados. PASCUAL-LEONE PASCUAL, Elena. Algunos aspectos del comercio valenciano a fines del siglo XIV. VII. II, 529-546.

RIU RIU, Manuel. Aportación a la organización gremial de la industria textil catalana en el siglo XIV. VII. II, 547-559.

ROMANO VENTURA, David. Los funcionarios judios de Pedro el Grande de Aragón. VII. II, 561.

SERRA I RÀFOLS, Elies. Oficis i eines al segle XIV. VII. II, 563-575.

VILAR BONET, María. Actividades financieras de la Orden del Temple en la Corona de Aragón. VII. II, 577-585.

WOLFF, Philippe. Barcelone et Toulouse aux XIIe et XIIIe siècles: esquisse d’una comparaison. VII. II, 587-592.


 

VII Congreso - Volum III

BAUER, Johannes Joseph. La Corona de Aragón y las elecciones de abad de Montearagón durante los siglos XI al XIV. VII. III, 9-20.

CUNCHILLOS PLANO, Sara. Gastón de Moncada, obispo de Huesca y canciller de Jaime II. VII. III, 21-31.

ENGELS, Odilo. Privilegio de Pedro el Católico en favor de obispos catalanes. VII. III, 33-39. 

MARTÍN DUQUE, Ángel Juan. Política monástica de Alfonso II y Pedro II de Aragón. Datos y sugerencias. VII. III, 41-47.

MARTÍNEZ BARA, José Antonio. Proceso de don Jaime Sarroca y su cabildo contra algunos clérigos, varios ciudadanos oscenses y su concejo ante la justicia real. VII. III, 49-60.

MARTÍNEZ MORELLÁ, Vicente. La iglesia en Alicante durante el siglo XIV. VII. III, 61-67.

MATEU IBARS, María Dolores. San Vicente de la Roqueta y los reyes de Aragón (siglos XII-XIV). Contribución a un estudio documental. VII. III, 69-75.

MUNDÓ, Anscari. La renúncia del bisbe de Vic, Guillem de Tavertet (1233) segons la correspondència de Bages i els registres vaticans. VII. III, 77-95.

SOLSONA CLIMENT, Francesca. Pergaminos de la catedral de Barcelona en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. VII. III, 97-106.

TASIS I MARCA, Rafael. La “indiferència” de Pere III en el Gran Cisma d’Occident. VII. III, 107-111.

TAXONERA, Marc. Nous documents sobre les ralacions de Sant Cugat i Sant Llorenç del Munt. VII. III, 113-122.

VENTURA I SUBIRATS, Jordi. Catarisme i valdesia als Països Catalans. VII. III, 123-134.

ARAGÓ CABAÑAS, Antonio Mª. La institución “Baiulus regis” en Cataluña, en la época de Alfonso el Casto. VII. III, 137-142.

BATLLE GALLART, Carme. La proyectada reforma del gobierno municipal de Barcelona (año 1386). VII. III, 143-152.

BENEYTO PÉREZ, Juan. La formación del pensamiento jurídico en los paises de la Corona de Aragón. VII. III, 153.

CUEVES GRANERO, Mª Amparo. Una nueva fuente para el conocimiento de la Unión valenciana. Los “judiciaris” del Archivo Municipal de Valencia (1349-1353). VII. III, 155-159.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. Les relacions del rei Martí l’Humà amb la ciutat de Barcelona. VII. III, 161-170.

LALINDE ABADÍA, Jesús. Rasgos evolutivos del derecho privado de los siglos XII a XIV en la Corona de Aragón. VII. III, 171-182.

MADURELL I MARIMON, Josep Mª. Els sagramentals del Vallès, Maresme i Llobregat. (Contribució a la seva história). VII. III, 183-192.

MARAVALL CASESNOVES, José Antonio. Sobre la formación del régimen político territorial en Cataluña. VII. III, 193-200.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Consideraciones sobre el municipio valenciano en los siglos XIII y XIV. VII. III, 201-213.

MASSIP I FONOLLOSA, Jesús. Notes per a la història del dret al territori de Tortosa. VII. III, 215-223.

PONS I GURI, Josep Mª. Característiques paleogràfiques dels llibres notarials catalans fins al 1351. VII. III, 225-248.

RODRÍGUEZ TRONCOSO, Rosa. Algunas consideraciones sobre los orígenes del notariado en el Alto Aragón. VII. III, 249-260.

UDINA MARTORELL, Federico. Evolución del poder del soberano hasta la Unión. VII. III, 261-275.

ANGLÈS I PÀMIES, Higini. La música a la Corona d’Aragó durant els segles XII-XIV. VII. III, 279-289.

DURÁN CAÑAMERAS, Fèlix. L’arquitectura militar catalana del segle XIV. VII. III, 291-298.

FONT I COGUL, Eufemià. Un historiador català dels segles XIV i XV: fra Bernat Mallol de Santes Creus. VII. III, 299-314.

MILLÁS VALLICROSA, José Mª. La cultura científica en la corte aragonesa y, especialmente, en la de Pedro el Ceremonioso. VII. III, 315-318.

VALLS I SUBIRÀ, Oriol. Característiques del paper de procedència o escola àrab en els documents del Reial Arxiu de la Corona d’Aragó: pacte de Cazola, repartiment del regne de València i cartes diplomàtiques àrabs. VII. III, 319-329.VIII Congreso - Volum II-1

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Una victima de la peste, la reina doña Leonor. VIII. II-1, 9-25.

DOÑATE SEBASTIÁ, José María. Datos negativos, referidos a la Plana de Castellón, en relación con la peste negra de 1348. VIII. II-1, 27-43.

TRENCHS ODENA, José. La archidiócesis de Tarragona y la peste negra: los cargos de la catedral. VIII. II-1, 45-64.

KÜCHLER, Winfried. La influencia de la peste negra sobre la Hacienda Real. VIII. II-1, 65-70.

KERN, Hanspeter. La peste negra y su influjo en la provisión de los beneficios eclesiásticos. VIII. II-1, 71-83.

MARTÍNEZ MORELLÁ, Vicente. El hospital de peregrinos y enfermos de Alicante, a cargo de los canónigos antonianos. VIII. II-1, 85-93.

WOLFF, Philippe. Reflexions sur les troubles sociaux dans les pays de la Couronne d’Aragon au XIVè siecle. VIII. II-1, 95-102.

SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro. La peste negra en Mallorca. VIII. II-1, 103-130.

CABESTANY I FORT, Joan F. Els fogatges, font per a l’estudi de la topografia econòmica i social de la Barcelona del segle XIV. VIII. II-1, 133-139.

GASOL, Josep M. Transformació urbana de Manresa durant el segle XIV. VIII. II-1, 141-147.

DOÑATE SEBASTIÁ, José Mª. Evolución urbana de Villarreal. VIII. II-1, 149-163.

SERRA RÀFOLS, Elies. Urbanisme a les ciutats catalanes del segle XIV. VIII. II-1, 165-174.

FOIS, Foiso. Le mura e le torri medioevali di Oristano. Contributo alla storia delle fortificazioni in Sardegna. VIII. II-1, 175-189.

IVARS CASTELLÓ, José Francisco. RAUSELL BOIZAS, Hermenegildo. La catedral de Valencia, ¿iglesia real o para una incipiente burguesia?. Algunos porqués. VIII. II-1, 191-202.

BRU I VIDAL, Santiago. El Morvedre dels temps de Pere del Cerimoniós. VIII. II-1, 203-210.

CARRÈRE, Claude. Protectionnisme industriel et peuplement a Valence en 1343. VIII. II-1, 211-217.

RIQUER, Martí de. Medievalismo y humanismo en la Corona de Aragón a fines del siglo XIV. VIII. II-1, 221-235.

BATLLE I PRATS, Lluís. Privilegios gerundenses de Alfonso el Benigno. VIII. II-1, 237-243.

MILIÁN BOIX, Manuel. La documentación valenciana en el fondo “Instrumenta Miscellanea” del Archivo Vaticano (1287-1399). VIII. II-1, 245-256.

GARCÍA SANZ, Arcadi. La datació de la compilació valenciana del “Llibre del Consolat de Mar”. VIII. II-1, 257-271.

SÁNCHEZ ADELL, José. Mensajeros municipales en el Castellón medieval. VIII. II-1, 273-283.

MARAVALL, José Antonio, Franciscanismo, burguesia y mentalidad precapitalista: la obra de Eximenis. VIII. II-1, 285-306.

UBIETO ARTETA, Antonio. El texto aragonés de la “Crónica de San Juan  de la Peña”. VIII. II-1, 307-310.


 

VIII Congreso - Volum II-2

LALINDE ABADÍA, Jesús. Las instituciones de la Corona de Aragón en el siglo XIV. VIII. II-2, 9-52.

MARONGIU, Antonio. Lo “Speculum principum” del valenzano Pere Belluga. VIII. II-2, 53-65.

LUTTRELL, Anthony. La Corona de Aragón y las órdenes militares durante el siglo XIV. VIII. II-2, 67-77.

MARTIN, José Luis. Las Cortes catalanas en la guerra castellano-aragonesa (1356-1365). VIII. II-2, 79-90.

BATLLE GALLART, Carme. Un exemple de la hipersensibilitat popular (Barcelona, Corpus, 1370). VIII. II-2, 91-101.

SEVILLANO COLOM, Francisco. Mateu Adriá. Protonotario de Pedro IV el Ceremonioso. VIII. II-2, 103-118.

VINCKE, Johannes. Proyecto del rey don Martin de Aragón para crear un priorato cisterciense en la capilla de su palacio mayor de Barcelona. VIII. II-2, 119-131.

ALTISENT, Agustí. L’almoina reial l’any 1378, segons el primer manuscrit de fra Guillem Deudé, almoiner per l’abat de Poblet. VIII. II-2, 133-140.

FREITAG, Robert. La protección real de los gremios en el siglo XIV y los tintoreros de Perpiñan. VIII. II-2, 141-162.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. Notas y documentos para el estudio de la política monetaria de Juan I de Aragón y en especial en el reino de Valencia (1387-1396). VIII, II-2, 163-198.

SÁNCHEZ-CUTILLAS, Carmelina. “La Fàbrica Vella, dita de Murs i Valls”. VIII, II-2, 199-220.

GUAL CAMARENA, Miguel. Los abogados de la ciudad de Valencia en el siglo XIV. Notas y documentos. VIII. II-2, 241-252.

JANINI DE LA CUESTA, Álvaro. El justicia y las atarazanas del Grau de la Mar de Valencia a principios del siglo XIV. VIII. II-2, 241-252.

ENGELS, Odilo. Los reyes Jaime II y Alfonso IV de Aragón y los concilios provinciales de Tarragona. VIII. II-2, 253-262.

MATEU IBARS, Maria Dolores. El mayoral de Quart, del priorato de San Vicente de Valencia, en el siglo XIV. VIII. II-2, 263-268.

ARAGÓ CABAÑAS, Antonio María. La escribania de Juan I. VIII. II-2, 269-293.

BLASON-BERTON, Mirella. Brevi note sul consolato veneto delle Baleari (1358-1395). VIII. II-2, 295-313.

SANTACANA I MESTRE, Joan. Repàs a un contracte del segle XIV entre el senyor de Calafell i els seus vassalls. VIII. II-2, 315-318.

LLORENS Y RAGA, Peregrin Luis. La orden de Montesa en el reino de Valencia durante el siglo XIV. Una interesante faceta de su predominio. VIII. II-2, 319-326.


 

VIII Congreso - Volum II-3

CAMARENA MAHIQUES, José. La política peninsular de Pedro el Ceremonioso. VIII. II-3, 9-30.

SALAVERT ROCA, Vicente. La Corona de Aragón en el mundo mediterráneo del siglo XIV. VIII, II-3, 31-64.

BOSCOLO, Alberto. Problemi mediterranei dell’epoca di Pietro il Cerimonioso (1353-1387). VIII. II-3, 65-99.

SORGIA, Giancarlo. Pietro in Cerimonioso e il problema corso. VIII. II-3, 101-113.

MELONI, Giuseppe. Cenni sulle relazioni tra Genova e l’Aragona nel secolo XIV (1351-1360). VIII. II-3, 115-143.

TANGHERONI, Marco. Pisa e la Corona d’Aragona. VIII. II-3, 145-175.

MADURELL I MARIMON, Josep Maria. Las activitats diplomàtiques i mercantils de Pere de Mitjavila. VIII. II-3, 177-187.

COSTA I PARETAS, Maria Mercè. Una figura enigmàtica: Valor de Ligia. VIII. II-3, 189-203.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. L’infant Martí i un projecte d’intervenció en la guerra de Portugal (1381). VIII. II-3, 205-233.

MUTGÉ, Josefina. Trigo sardo en Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno. VIII. II-3, 235-241.

ROMESTAN, Guy. Les relations commerciales entre Montpellier et Valence dans la premiére moitié du XIVe siècle. VIII. II-3, 243-253.

ARROYO ILERA, Rafael. El comercio valenciano de exportación con Italia y Berberia a finales del siglo XIV. VIII. II-3, 255-289.

SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume. Contribució econòmica del municipi de Barcelona a l’empresa de recuperació del regne de Mallorca per Pere el Cerimoniós (1343-1349). VIII, II-3, 291-302.

D’ARIENZO, Luisa. I possessi catalani dei giudici d’Arborea. VIII. II-3, 303-314.


 

VIII Congreso - Volum III-1

LAPEYRE, Henri. Economía y sociedad en los paises de la Corona de Aragón durante el siglo XVI. VIII. III-1, 9-34.

BORRÀS I FELIU, Antoni. Bases econòmiques del Col·legi de Sant Pau de València durant el segle XVI. VIII. III-1, 35-70.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. Aspectos económicos de la Germanía. Hallazgo de “dinerets” en la Montanyeta de Santa Ana, Xàtiva. VIII. III-1, 71-95.

SANCHIS GUARNER, Manuel. Aspecte urbà de València al segle XVI. VIII. III-1, 97-110.

SALVADOR, Emilia. Algunos aspectos sobre el movimiento del puerto de Valencia en el siglo XVI. VIII. III-1, 111-125.

CASTELL MAIQUES, Vicente. El archivo del Real Colegio y Seminario de Corpus Christi (Patriarca) de Valencia: antecedentes, organización moderna y fondos del siglo XVI. VIII. III-1, 127-137.

MATEU IBARS, María Dolores. Gaspar Gil Polo, primer coadjutor de Maestre Racional del Reino de Valencia. VIII. III-1, 139-150.

BENEYTO, Juan. Las instituciones de los paises de la Corona de Aragón en el siglo XVI. VIII. III-1, 153-168.

PÉREZ PÉREZ, Concepción. Cartas con motivo de la fundación del Colegio de la Inmaculada desde 1557 a 1560. VIII. III-1, 169-184.

PALANCA PONS, Abelardo. Historia de la Universidad durante los reinados de Carlos I y Felipe II (1515-1588). VIII. III-1, 185-207.

MORENO ROYO, José Mª. El gobierno municipal de Manises en el siglo XVI (segunda mitad) y otras instituciones locales. VIII. III-1, 209-226.

OLIVÉRES DE PICÓ, Elisabeth. Les agulles o séquies d’Argelers (Rosselló) (segles XIV a XVI). VIII. III-1, 227-233.


 

VIII Congreso - Volum III-2

RUBIÓ I BALAGUER, Jordi. Humanisme i Renaixement. VIII. III-2, 9-36.

BATLLORI MUNNÉ, Miquel. La cultura de Sardenya, Sicília i Nàpols al segle XVI en relació amb els estats catalano-aragonesos. VIII. III-2, 37-70.

DALMASES, Cándido de. El primer jesuita valenciano, padre Juan Jeronimo Domenech, fundador del Colegio de San Pablo en Valencia. VIII. III-2, 71-86.

LLADONOSA, Josep. Humanisme i reformes a l’Estudi General de Lleida durant el segle XVI. VIII. III-2, 87-106.

CASAS HOMS, Josep Maria. Biblioteca d’un catedràtic de llengües clàssiques al segle XVI. VIII. III-2, 107-116.

GARCÍA MARTÍNEZ, Sebastian. Los estudios clásicos en Valencia durante el siglo XVI. VIII. III-2, 117-128.

REGLÁ CAMPISTOL, Juan. La Corona de Aragón dentro de la monarquía hispánica de los Habsburgo. VIII. III-2, 131-164.

RAMOS, Vicente. Algunos escritos de Felipe II a los alicantinos. VIII. III-2, 165-178.

FORT I COGULL, Eufemià. Ingerència reial en el règim monàstic en temps de Felip II d’Espanya. VIII. III-2, 179-195.

MARTÍNEZ BARA, José Antonio. Missatgeria enviada a Felipe II en 1586 por el Reino valenciano. VIII. III-2, 197-214.

GARCÍA MARTÍNEZ, Sebastian. En torno a los problemas del campo en el sur del Reino de Valencia. VIII. III-2, 215-234.

MATEU IBARS, Josefina. Nóminas y cronologia de los virreyes de los Estados de la Corona de Aragón en el siglo XVI. VIII. III-2, 235-262.

FERRANDO, Roberto. Los cosmógrafos Ferrer y la determinación del meridiano de Tordesillas. VIII. III-2, 263-269.


 

IX Congreso - Volum I

PONTIERI, Ernesto. Aragonesi di Spagna e aragonesi di Napoli nell’Italia del Quattrocento. IX. I, 3-24.

MARONGIU, Antonio. Gli ultimi bagliori della monarchia aragonese. IX. I, 25-48.

UDINA MARTORELL, Federico. La organización político-administrativa de la Corona de Aragón (de 1416 a 1516). IX. I, 49-83.

MOSCATI, Ruggero. Lo Stato “napoletano” di Alfonso d’Aragona. IX. I, 85-102.

LALINDE ABADÍA, Jesús. Los parlamentos y demas instituciones representativas. IX. I, 103-179.

BOSCOLO, Umberto. Le strutture sociali del paesi della Corona d’Aragona: la feudalità in Sicilia, in Sardegna e nel Napoletano. IX. I, 181-190.

MELIS, Federigo. L’area catalano-aragonese nel sistema economico del Mediterraneo occidentale. IX. I, 191-209.

RIQUER, Martí de. Elements comuns en la cultura i en l’espiritualitat del món aragonès. IX. I, 211-232.

BATLLORI MUNNÉ, Miquel. Elements comuns de cultura i d’espiritualitat. IX. I, 233-249.

BOLOGNA, Ferdinando. Apertura sulla pittura napoletana d’età aragonese. IX. I, 251-299.

DEL TREPPO, Mario. La “Corona d’Aragona” e il Mediterraneo. IX. I, 301-331.


 

IX Congreso - Volum II

COSTA I PARETAS, Maria Mercè. Els fons documentals de l’Arxiu de la Corona d’Aragó referents a Nàpols (segle XV). IX, II, 3-17.

BORRÀS I FELIU, Antoni. Principales fondos concernientes a la última fase del reino de Sicilia-Nápoles (1416-1516), conservados en el “Arxiu del Palau” de Barcelona. IX. II, 19-47.

ARAGÓ, Antonio M. Prenotaciones a la escritura cancilleresca de Alfonso el Magnánimo. IX. II, 49-55.

BATLLE I GALLART, Carme. Colaboradores catalanes de Alfonso el Magnánimo en Nápoles. IX. II, 57-79.

ROMESTAN, Guy. Les hommes d’affaires de Perpignan dans le royaume de Naples à l’époque d’Alphonse le Magnanime. IX. II, 81-107.

CABAÑES PECOURT, Mª Desamparados. Particularidades diplomáticas de la Cancilleria de Alfonso el Magnánimo. IX. II, 111. Resum.

REPRESA RODRÍGUEZ, A. Arancel de escrituras de la Corona de Aragón. IX. II, 111-113. Resum.

CABAÑES CATALÁ, L. Asuntos italianos en la correspondencia de Alfonso el Magnánimo. IX. II, 113. Resum.

SCHADEK, H. Le rôle de la “familiaritas” royale pendant la conquête du royaume de Naples par Alphonse V d’Aragon. IX. II, 113-115. Resum.

JAVIERRE MUR, Aurea. Bonifacio y Calvi en la política mediterranea de Alfonso el Magnánimo. IX. II, 115. Resum.

MUSTO, D. Alle origini dell’intesa Napoli-Milano sotto Alfonso d’Aragona: i capitoli nuziali tra Alfonso, principe di Capua ed Ippolita Sforza. IX. II, 115-116. Resum.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Valencia y la reina de Nápoles. IX. II, 116-117. Resum.

PRIETO. A. Datos acerca de la familia Vilamarí -o Villamarín- que estuvo a servicio de los monarcas de Aragón Juan II y Fernando el Católico. IX. II, 117-118. Resum.

ALSINA PRAT, Engracia. Vda. de la Torre. El último conde de Pallars. IX. II, 118-119. Resum.

MADURELL MARIMON, Josep Maria. Alfons del Magnànim i la Casa Reial de Valldaura. IX. II, 119. Resum.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. Siglas y heráldica de magistraturas monetales en Valencia durante Alfonso V y Fernando II de Aragon. IX. II, 123-127.

BELDA, Angeles. Contribución al estudio de la Valencia pre-renacentista. IX. II, 129-134.

OLLA REPETTO, Gabriella. L’instituto del “Procurator Regius Regni Sardiniae” sotto Alfonso il Magnanimo. IX. II, 135-145.

TODDE, Giovanni. Maestro Razionale e amministrazione in Sardegna alla fine del ’400. IX. II, 147-155.

ALABART FERRÉ, Francisco. Antich de Bages un jurista catalano-aragonés del siglo XV. IX. II, 157-176.

BATLLE I PRATS, Lluís. Notes biogràfiques del jurisconsult gironí Tomàs Mieres. IX. II, 177-190.

CUEVES GRANERO, Desamparados. Las Cortes de Valencia en 1419. IX. II, 193. Resum.

VINCKE, Johannes. Regalía sobre el derecho de los puentes en los paises ibéricos de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media. IX. II, 193-195. Resum.

DUFOURCQ, Charles-Emmanuel. La continuité des activités catalano-aragonaises dans les états musulmans méditerranéens d’Alphonse le Magnanime à Ferdinand le Catholique. IX. II, 199-223.

LÓPEZ DE MENESES, Amada. Un siglo del Consulado de los Catalanes en Alejandria (1416-1516). IX. II, 225-242.

VERLINDEN, Charles. I paesi della Corona d’Aragona e la tratta panmediterranea nel Quattrocento. IX. II, 243-257.

SALVADOR, Emilia. Relaciones mercantiles entre el reino de Napoles y la ciudad de Valencia (1503-1510). IX. II, 259-272.

MASSIP I FONOLLOSA, Jesús. La sal de Tortosa al Mediterrani del XV. IX. II, 273-283.

AYMARD, Maurice. Le blé de Sicilie dans l’économie méditerranéenne au XVe siècle. IX. II, 287-289. Resum.

UDINA, Antoni Mª. Notas para el estudio del comercio de productos alimenticios en Barcelona en el siglo XV. IX. II, 289-290. Resum.

SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. Barcelona i la Mediterrània durant la guerra civil catalana del segle XV. IX. II, 290-291. Resum.

VALLS I SUBIRÀ, Oriol. Intercanvi paper entre Itàlia i Catalunya en temps d’Alfons el Magnànim. IX. II, 291-292. Resum.

PÉREZ PÉREZ, Desamparados. Aportación económica de Valencia a la guerra entre Aragón y Castilla en 1429. IX. II, 292. Resum.

CHUNCHILLOS PLANO, Sara. La tripulación de la galera “Santa Maria i S. Celedoni” portadora de una embajada a Nápoles en 1450. IX. II, 293. Resum.

SPREMIC, Momcilo. La posizione dei mercanti ragusei nello stato di Alfonso d’Aragona. IX. II, 293-296. Resum.

TANGHERONI, Marco. Città e feudalesimo in Sardegna nel Quattrocento: in caso di Iglesias. IX. II, 299-311.

PUTZULU, Evandro. Cagliari catalana: strutture e mutamenti sociali. IX. II, 313-325.

BRESC, Henri. Le fief dans la societé sicilienne (1410-1510). IX. II, 327-347.

GIUFFRIDA, Antonino. Giustizia i feudalità nella Sicilia del sec. XV. IX. II, 349-365.

FONT OBRADOR, Bartolomé. La población de Mallorca desde Alfonso V hasta Fernando el Católico. IX. II, 367-375.

BELENGUER CEBRIÁ, V. Ernest. La evolución politico-económica del municipio valenciano durante el siglo XV: del compromiso de Caspe a las Germanias. IX. II, 377-391.

SANCHIS GUARNER, Manuel. Morfologia de les velles ciutats valencianes. IX. II, 395. Resum.

CONDE, Rafael. RUIZ DOMÈNEC, J. E., UDINA, Antoni M. Los problemas fundamentales del sistema de producción feudal catalan en la Baja Edad Media. IX. II, 396. Resum.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. El término municipal de Zaragoza en el siglo XV. IX, II, 396-397. Resum.

SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro. La formación profesional en Mallorca en la época de Fernando el Católico. IX. II, 397-398. Resum.

TINTÓ SALA, Margarita. Aportación al estudio de los gremios del siglo XV: los libros gremiales de Barcelona. IX. II, 398-399. Resum.

SERRANO MONTALVO, Antonio. Sociedad y gobierno de Zaragoza a finales del siglo XV. IX. II, 399. Resum.

CORTÉS ALONSO, Vicenta. La esclavitud en Valencia durante el reinado de Alfonso V (1416-1458). IX. II, 399-400. Resum.

PILES ROS, Leopoldo. La esclavitud en Valencia (1400-1425). IX. II-400-401. Resum.

PÉREZ PÉREZ, C. Comentarios al privilegio dado por Fernando el Católico para la reforma de los gremios en la ciudad de Lérida. IX. II, 401-402. Resum.

SÁNCHEZ ADELL, José. Repoblación de Castellón de la Plana con moros de Borriol en el siglo XV. IX. II, 402. Resum.

MIRAMBELL BELLOC, Enrique. Los judios gerundenses en el momento de la expulsión. IX. II, 403. Resum.

DOÑATE SEBASTIÁ, José María. La correspondencia de Villarreal. IX. II, 403-404.

TRASELLI, Carmelo. La politica antifeudale di Ferdinando il Cattolico in Sicilia. IX. II, 404. Resum.

SIPIONE, Enzo. L’adoa e l’hostenditium: il disarme della feudalità e l’applicazione della imposta fondiaria sui feudi. IX. II, 405. Resum.

CANELLAS LÓPEZ, Ángel. Documentación napolitana en Zaragoza relativa a la devolución de tierras confiscadas a napolitanos angevinos, pactada en el tratado de Blos. IX. II, 405-406. Resum.

SAN VICENTE, A. El reino de Nápoles en 1502: datos financieros relativos a las rentas de sus tierras. IX. II, 406. Resum.

RIERA I SANS, Jaume. Contribució a l’estudi del conflicte religiós dels conversos jueus. (Segle XV). IX. II, 409-425.

DOLÇ, Miquel. Metàfores clàssiques en Bernat Metge i Roís de Corella. IX. II, 427-457.

COLL I ALENTORN, Miquel. El cronista Pere Tomic i les Corts del temps del “Magnànim”. IX. II, 459-468.

ROMANO, Davide. Opere di Boccaccio negli inventari catalani del ‘400. IX. II, 469-474.

ROSSI, Giuseppe Carlo. Aragona vista da un musicista portoguese. IX. II, 475-487.

TUCOO-CHALA, Pierre. L’offensive turque de 1480 en Méditerranée vue par un pélerin français, Pierre Barbatre. IX. II, 491-493. Resum.

RICO, Francisco. Los orígenes del romance de Fontefrida, entre Italia y España. IX. II, 493. Resum.

SCANU, Pasquale. Cobles de la conquista dels francesos o del viscomte de Narbone. IX. II, 493-494. Resum.

MILIÁN BOIX, Manuel. Postrimerías del cisma de Occidente. F. Rovira, secretario de Benedicto XIII el papa Luna y agente confidencial de Alfonso el Magnánimo (1375-1450). IX. II, 494-495. Resum.

MARQUÉS CASANOVAS, Jaime. Contribución gerundense a la extinción del cisma de Occidente. IX. II, 494-496. Resum.

BAUCELLS i REIG, Josep. El subsidi eclesiàstic de l’any 1451. IX. II, 496. Resum.

SOBREQUÉS I VIDAL, Santiago. L’afer de les diòcesis catalanes vacants en 1457-60 i la política italiana de Joan II. IX. II, 497. Resum.

CABRÉ MONTSERRAT, Dolors. El arzobispo tarraconense Gonzalo Fernández de Heredia y su tiempo. IX. II, 497-498. Resum.

MILLÁN RUBIO, Joaquín. El rvmo. p. Lorenso Company (+1479) y sus relaciones con los monarcas de la Corona de Aragón. IX. II, 498. Resum.

RIERA I SANS, Jaume. Contribució a l’estudi del conflicte religiós dels jueus. IX. II, 498-499. Resum.

MUNDÓ MARCET, Anscari M. Notes entorn de la família i dels llibres del papa Climent VIII, Gil Sànchez Munyoç (1396-1446). IX, II, 499-500. Resum.

CONTEL BAREA, Concepción. El Císter zaragozano en el siglo XV: decadencia del monasterio de Santa Maria de Rueda de Ebro. IX. II, 500. Resum.

GARCÍA, A. Pagos realizados por el receptor de la Inquisición y del fisco del rey Fernando de Aragón, en los obispados de Valencia, Tortosa y Segorbe, J. Claver, desde el 1º de marzo de 1498 a 1499. IX. II, 500. Resum.

VENDITTI, Arnaldo. Presenze ed influenze catalane nell’ architettura del regno d’Aragona in Napoli (1442-1503). IX. II, 503-536.

MATEU IBARS, María Dolores. Datos documentales para la historia de las bellas artes durante Alfonso el Magnánimo y Juan II en la Corona de Aragón. IX. II, 537-546.

BARRAL I ALTET, Xavier. Une oeuvre d’art importée de l’Italie du sud: La mosaique cosmatesque de l’eglise Saint-Michel de Barcelone. IX. II, 549-550. Resum.

CATELLO, Elio e Corrado. L’arte Orafa a Napoli nel periodo aragonese. IX. II, 550-551. Resum.


 

IX Congreso - Volum III

BARRAL I ALTET, Xavier. Un ’opera d’arte importata dall ’Italia meridionale: il mosaico cosmatesco della chiesa di S. Michele di Barcellona. IX. III, 7-10.

BAUCELLS I REIG, Josep. El subsidi eclesiàstic de l’any 1451. IX. III, 11-33.

CABRÉ MONTSERRAT, Dolors. D. Gonzalo Fernández de Heredia, arzobispo tarraconense. IX. III, 35-61.

CATELLO, Elio e Corrado. L’arte Orafa a Napoli nel periodo aragonese. IX. III, 63-73.

CUVILLIER, Jean Pierre. Noblesse sicilienne, noblesse aragonaise et blés sicilien en 1392-1408. IX. III, 75-119.

DONATONE, Guido. L’iconografia degli aragonesi nelle maioliche napoletane. IX. III, 121-131.

LIPINSKY, Angelo. Le arti dell ‘oro e dell ‘argento nel regno di Napoli sotto la Corona d’Aragona. IX. III, 133-160.

MADURELL I MARIMON, Josep Maria. Alfons el Magnànim i la casa reial de Valldaura. IX. III, 161-186.

MILIÁN BOIX, Manuel. Francisco Rovira Escuder, secretario de Benedicto XIII el papa Luna y agente confidencial de Alfonso V el Magnánimo (1375-1450). IX. III, 187-213.

PRIETO CANTERO, Amalia. Papeletas de documentos existentes en el Archivo de la Corona de Castilla sobre la familia Villamarin. IX. III, 215-244.

SANCHIS GUARNER, Manuel. Morfologia de les velles ciutats valencianes. IX. III, 245-256.

SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro. La formación profesional en Mallorca en la época de Fernando el Católico. IX. III, 257-281.

SCANU, Pasquale. El “Cobles de la conquesta dels francesos”. IX. III, 283-302.

SCHADEK, Hans. Le rôle de la familiaritas royale dans la politique méditerranéenne de la Couronne d’Aragon depuis Pierre III jusqu ‘à Alphonse V. IX. III, 303-317.

SIPIONE, Enzo. “Adoa” ed “Hostenditium”. Il disarmo della feudalità e l’imposizione fondiaria sui feudi. IX. III, 319-326.

SOBREQUÉS I VIDAL, Santiago. L’afer de les diòcesis catalanes vacants en 1457-1460 i la política italiana de Joan II. IX. III, 327-345.

VALLS I SUBIRÀ, Oriol. Intercanvi paperer entre Itàlia i Catalunya en temps d’Alfons el Magnànim. IX. III, 347-356.


 

IX Congreso - Volum IV

CABANES CATALÁ, Maria Luisa. Asuntos italianos en la correspondencia de Alfonso el Magnánimo. IX. IV, 9-19.

ALSINA, Engracia, vda. De la Torre. El último conde de Pallars. IX. IV, 21-35.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Valencia y la reina de Nàpoles. IX. IV, 37-60.

REPRESA, Amando. Un cuaderno arancelario de la Corona de Aragón. IX. IV, 61-80.

JAVIERRE MUR, Aurea. Bonifacio y Calvi en la política mediterránea de Alfonso el Magnánimo. IX. IV, 81-87.

CABANES PECOURT, María Desamparados. Particularidades diplomáticas de la cancillería de Alfonso el Magnánimo. IX. IV, 89-99.

CAMARENA MAHIQUES, José. FURIÓ BELTRÁN, Emiliana. Drets pertanyents al senyor rey en lo regne de Valencia. IX. IV, 103-116.

CUEVES GRANERO, Desamparados. Cortes celebradas en Valencia por Alfonso V el Magnánimo en el año 1419. IX. IV, 117-128.

VINCKE, Johannes. El derecho de regalia sobre los puentes en los paises ibéricos de la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media. IX. IV, 129-138.

CUNCHILLOS DE LOSCERTALES, Sara. “Armament” de la galera de Galceran Dusay: Barcelona-Napoles, 1450. IX. IV, 141-155.

UDINA ABELLÓ, Antonio María. Nuevos datos para el estudio del comercio de productos alimenticios en Barcelona en el siglo XV. IX. IV, 157-160.

PÉREZ PÉREZ, Desamparados. Aportación económica de Valencia a la guerra entre Aragón y Castilla en 1429. IX. IV, 161-169.

SÁNCHEZ ADELL, José. Repoblación de Castellón de la Plana con moros de Borriol en el siglo XV. IX. IV, 173-187.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. El término municipal de Zaragoza en el siglo XV. IX. IV, 189-202.

TINTÓ SALA, Margarita. Aportación al estudio de los gremios del siglo XV: los libros gremiales de Barcelona. IX. IV, 203-228.

DOÑATE SEBASTIÀ, José Mª. Documentos para el estudio de la situación política en el reino de Valencia a la muerte de Fernando el Católico. IX. IV, 229-244.

PÉREZ PÉREZ, Concepción. Comentarios al privilegio dado por Fernando el Católico para la reforma de los gremios en la ciudad de Lérida. IX. IV, 245-251.

MIRAMBELL BELLOC, Enrique. Los judios gerundenses en el momento de la expulsión. IX. IV, 253-265.

CONDE I DELGADO DE MOLINA, Rafael. RUIZ DOMÈNEC, José Enrique. La agricultura catalana a fines de la Edad Media. Hipótesis y problemas. IX. IV, 267-276.

MILLÁN RUBIO, Joaquín. Cartas de Alfonso el Magnánimo sobre fray Lorenzo Company. Maestre General de la Orden de la Merced. IX. IV, 279-289.

MARQUÉS CASANOVAS, Jaime. Contribución gerundense a la extinción del cisma de Occidente. IX. IV, 291-304.

GARCÍA, Angelina. Cuentas de Joan Claver, receptor de los bienes del fisco de su magestad en el reino de Valencia, 1488-1489. IX. IV, 305-310.


 

X Congreso - Volum I

DUFOURCQ, Charles-Emmanuel. Vers la Mediterranée orientale et l’Afrique. X. I, 5-90.

SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Alvaro. La expansión politico-militar de la Corona de Aragón bajo la dirección de Jaime I: Baleares. X. I, 91-146.

UBIETO ARTETA, Antonio. La reconquista de Valencia y Murcia. X. I, 147-165.

LALINDE ABADIA, Jesús. El ordenamiento interno de la Corona de Aragón en la época de Jaime I. X. I, 167-211.

ENGELS, Odilo. El rey Jaime I de Aragón y la política internacional del siglo XIII. X. I, 213-240.

PISTARINO, Geo. Economia e società nel Mediterraneo orientale all ‘epoca di Giacomo I il Conquistatore. X. I, 241-265.

VERNET GINÉS, Juan. El mundo cultural de la Corona de Aragón con Jaime I. X. I, 267-292.

RIQUER, Martí de. El mundo cultural en la Corona de Aragón con Jaime I. X. I, 293-312.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. UDINA MARTORELL, Federico. Historiografia y fuentes del reinado de Jaime I, desde 1909 hasta 1975. X. I, 313-340.


 

X Congreso - Volum II

ALSINA PRAT, Engracia. Jaime el Conquistador y sus relaciones con los santos lugares. X. II, 7-16.

CATEURA BENNASSER, Pablo. Sobre la aportación aragonesa a la conquista de Mallorca (1229-1232). X. II, 17-40.

DANÚS, Micaela. Conquista y repoblación de Mallorca: notas sobre Nicolau Bovet. X. II, 41-63.

ESTAL, Juan Manuel del. Alicante en la política territorial de los dos Jaimes de Aragón. X. II, 65-80.

GUAL LÓPEZ, José Miguel. ZAFRA SERRANO, Juan. Nuevas aportaciones al intinerario de Jaime I el Conqustador. X. II, 81-88.

HERNÁNDEZ I SANCHIS, Jesús-Emili. Repobladors d’Albal (Valencia) en temps de Jaume I. X. II, 89-92.

HERNÁNDEZ I SANCHIS, Jesús-Emili. Un topònim del “Llibre del Repartiment”: Alboayal (hui Albal). X. II, 93-99.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Turolenses en la conquista e integración de Valencia y su reino. X. II, 101-117.

MUNDÓ, Anscari M. El pacte de Cazorla del 1179 i el “Liber Feudorum Maior”. Notes paleogràfiques i diplomàtiques. X. II, 119-129.

OLLICH I CASTANYER, Immaculada. Vigatans a la conquesta de Mallorca i València. (Referències extretes dels testaments de Vic del segle XIII). X. II, 131-148.

ALABART FERRE, Francesc. Incògnites biogràfiques del jurisconsult de Jaume I, Vidal de Canyelles. X. II, 151-159.

BISSON, Thomas N. Las finanzas del joven Jaime I (1213-1228). X. II, 161-208.

BURNS, Robert I. A medieval Earthquake: Jaume I, Al-Azrag, and the early history Onteniente in the kingdom of Valencia. X. II, 209-244.

BURNS, Robert I. Jaume I and the jeus of the kingdom of Valencia. X. II, 245-322.

BURNS, Robert I. The spiritual life of Jaume the Conqueror king of Arago-Catalonia, 1208-1276 portrait and self-portrait. X. II, 323-357.

CAÑADA JUSTE, Alberto. Castillos de Sancho el Fuerte en los dominios de la Corona de Aragón. X. II, 359-364.

CASTELL MAIQUES, Vicente. Los obispos de Segorbe-Albarracin en la conquista de Valencia y su reino. Identificación de un obispo desconocido: Pedro Gines (¿1215-1223?). X. II, 365-400.

ESTAL, Juan-Manuel del. Antiguo traslado notarial desconocido (7 sept. 1308) de ciertos fueros a la ciudad y reino de Valencia desde el año 1251 al 1301. X. II, 401-414.

GONZÁLEZ ANTON, Luis. Notas acerca de la evolución preparlamentaria en Aragón en el reinado de Jaime I. X. II, 415-429.

LEROY, Beatrice. La ribera navarraise entre les royaumes de Navarre et d’Aragon dans la premiere moitie du XIIIº siecle. X. II, 431-447.

LLADONOSA PUJOL, José. Jaime el Conquistador y la ciudad de Lérida. X. II, 449-459.

MASSIP I FONOLLOSA. Jesús. Els òrgans de la administració de justicia a Tortosa des de la carta de població a les costums. X. II, 461-473.

PALACIOS MARTIN, Bonifacio. La frontera de Aragón con Castilla en la época de Jaime I. X. II, 475-495.

PASCUAL MARTÍNEZ, Lope. Los oficios en la corte de Jaime I. X. II, 497-513.

PÉREZ-BUSTAMANTE, Rogelio. El gobierno y la administración de los territorios de la Corona de Aragón bajo Jaime I el Conquistador y su comparación con el régimen de Castilla y Navarra. X. II, 515-536.

SARDINA PARAMO, Juan Antonio. “Topoi” retóricos y temática iusnaturalista en la labor legislativa de Jaime I y su continuación en las Cortes medievales catalanes. X. II, 537-544.

ADAO DA FONSECA, Luis. Contribución para el estudio de las relaciones diplomáticas entre Portugal y Aragón en la Edad Media: el tratado de Alianza de 1255. X. II, 547-556.

CASTELL MAIQUES, Vicente. Actitud del rey Jaime I ante la controversia de los metropolitanos de Toledo y Tarragona por la diocesis de Valencia (1238-1246). X. II, 557-558.

CERVERÓ, Lluís. BATLLORI, Miquel. El comte Dionís d’Hongria, senyor de Canals, al seguici de la reina Violant: la descendència de Dionís als regnes de València i d’Aragó. X. II, 559-577.

CORDA, Mario. Pisa, Génova e l’Aragona all ‘epoca di Giacomo I nelle fonti narrative. X. II, 579-588.

LUTTRELL, Anthony. Malta e Gozo: 1222-1268. X. II, 589-603.

SIMÓ SANTONJA, Vicente L. Jaime I y la unidad de España. X. II, 605-610.

VAJAY, Szabolcs de. Eudoquía Cómmena, abuela bizantina de Jaime el Conquistador. X. II, 611-631.


 

X Congreso - Volum III

BATLLE GALLART, Carmen. La burguesia de Barcelona a mediados del siglo XIII. X. III, 7-19.

BAUCELLS I REIG, Josep. La successió dels comtes de Pallars en el dos-cents. X. III, 21-36.

BERTRAN ROIGE, Prim. Una comanda hospitalera a la primera meitat del segle XIII: Susterris. Notes i documents. X. III, 37-50.

BRESC, Henri. Mudejars des pays de la Couronne d’Aragon et sarrasins de la Sicilie normande: le problème de l’acculturation. X. III, 51-60.

BRIOSO Y MAYRAL, Julio V. Los infanzones en los fueros aragoneses de la época de Jaime I. X. III, 61-70.

BRODMAN, Jame W. The Mercedarian order: The problem of royal patronage during the reign of James I. X. III, 71-76.

BUESA CONDE, Domingo J. La diócesis de Huesca-Jaca en tiempos de Jaime I. X. III, 77-85.

CAMARENA MAHIQUES, José. FURIÓ BELTRÁN, Emiliana. El “Repartiment” de la zona de Jativa. X. III, 87-110.

CASAS I NADAL, Montserrat. La documentació del monestir de Sant Vicens de Cardona (1200-1250) conservada a l’Arxiu parroquial de Sant Miquel. X. III, 111-119.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. La agricultura del territorio de Barcelona en el siglo XI: su problemática. X. III, 121-129.

CONTE CAZCARRO, Anchel. O patrimonio d’o Temple en Chaca y o pleito con l’espital de Santa Cristina (1175-1242). X. III, 131-150.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. Nous documents sobre els catalans a les fires de la Xampanya. X. III, 151-159.

GASOL, Josep M. Dos documents del rei Jaume I relatius a la canònica de Manresa. X. III, 161-164.

MADURELL I MARIMON, Josep Maria. Els molins a Catalunya en temps de Jaume I (Notes documentals). X. III, 165-170.

MARTIN DUQUE, Angel J. FORTUN PEREZ DE CIRIZA, Luis J. Relaciones financieras entre Sancho el Fuerte de Navarra y los monarcas de la Corona de Aragón. X. III, 171-181.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Documentos sobre salinas de Teruel y Valencia en la época de Jaime I. X. III, 183-201.

MATEU IBARS, Maria Dolores. Berenguer de Prades, capellan real, prior y procurador de San Vicente de Valencia. 1258-1264. X. III, 203-212.

GUY MAUBERT, Claude. Quelques donnees sur la marine catalane a l’epoque de Jacques le Conquerant, d’apres la “Chronique” ou “Llibre dels Feits”. X. III, 213-220.

MUT REMOLA, Enric. Olot en tiempo de Jaime I. X. III, 221-246.

PÉREZ PÉREZ, Concepción. La feria de San Miguel de Lérida. Privilegio dado por Jaime I para su fundación. X. III, 247-251.

VERNET, Robert. La production cerealiere dans le Maghreb du XIIIè siecle. X. III, 253-268.

WEBSTER, Jill R. Los primeros frailes menores en Cataluña. X. III, 269-277.

ALTISENT, Agustin. El autor de la tumba de Jaime Sarroca. X. III, 281-285.

CABRÉ, Dolores. Jaime I, personaje literario. X. III, 287-296.

ESPí VALDES, Adrián. Presencia del rey Jaime I en la pintura post-romántica y del genero “historia”. X. III, 297-299.

MORA, Carmen. Algunos modos de expresión y defensa de Jaime I. X. III, 301-309.

PIBVERNAT I RIERA, Lluis. SANTACANA I MESTRE, Joan. Un art fallit a la Corona d’Aragó. X. III, 311-321.

RIVAS PALÁ, Magdalena. “Testamento de Jaime I” por Ignacio Pinazo, cuadro histórico en el museo de Bellas Artes de Zaragoza. X. III, 323-329.

VALLONE, Aldo. “Il Novellino” di Masuccio Salertinato e gli aragonesi a Napoli. X. III, 331-345.

PAOLO VELLA, Andrea. I cavalieri di San Giovanni e la fondazione dell ‘Università di Malta. X. III, 347-349.

ARAGÓ, Antonio M. TRENCHS, José. Notas para una tipologia documental de Jaime I. X. III, 353-361.

ARNALL JUAN, María Josefa. Las cartas partidas por A, B, C de Jaime I como Rex Aragonum, comes Barchinone et Dominus Montispesulani. X. III, 363-375.

BATLLE I PRATS, Lluís. Jaume I en la cartoral “Llibre Verd” de l’Arxiu Municipal de Girona. X. III, 377-383.

BORRÀS I FELIU, Antoni. Pergaminos de la época de Jaime I que se conservan en el “Arxiu del Palau-Requesens”. X. III, 385-395.

CABANES CATALÁ, María Luisa. El documento privado en la época de Jaime I: Castilla. X. III, 397-407.

CABANES PECOURT, María Desamparados. El documento particular navarro-aragonés en la época de Jaime I. X. III, 409-420.

CÁRCEL ORTÍ, María Milagros. Estudio del documento particular en Cataluña, Mallorca y Valencia durante el reinado de Jaime I. X. III, 421-433.

CASULA, Francesco Cesare. Observaciones paleográficas y diplomáticas sobre la Cancilleria de Jaime I el Conquistador. X. III, 435-451.

CLARAMUNT RODRÍGUEZ, Salvador. La documentación del siglo XIII conservada en el Archivo de la Basílica de Santa María del Pino de Barcelona. X. III, 453-461.

COSTA, Maria-Mercè. Assaig cartogràfic sobre la Catalunya de Jaume I. X. III., 463-483.

CUNCHILLOS PLANO, Sara. Inventario analítico de documentos de la serie “Cartas Reales” de Jaime I, del Archivo de la Corona de Aragón. X. III, 485-508.

FERNÁNDEZ SERRANO, Francisco. La muerte y el epitafio de don Sancho de Aragón, hijo de Jaime I, +1275. X. III, 509-516.

FONT BAYELL, Josefina. Documents escrits en català durant el regnat de Jaume I. X. III, 517-526.

MATEU IBARS, Josefina. El manuscrito del “Llibre dels feyts” (a 1343). Algunas observaciones paleográficas. X. III, 527-543.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. El “Rex Hungarie” y el “Rex Valencie”. Sincronismos monetarios y sigilográficos (En torno a doña Violante de Hungria). X. III, 545-555.

PÉREZ PÉREZ, Desamparados. Documentos de Jaime I en el Archivo del Reino de Valencia. X. III, 557-574.

RIERA I SANS, Jaume. La personalidad eclesiástica del redactor del “Libre dels feyts”. X. III, 575-589.

RIU, Manuel. La documentación del siglo XIII conservada en el Archivo de la Basílica de Santa María del Mar (Barcelona). X. III, 591-606.

TRENCHS ODENA, José. Jaume Sarroca y la escribania de Jaime I. X. III, 607-621.

UDINA ABELLÓ, Antonio. El régimen municipal en la época de Jaime I. Historiografia y documentación. X. III, 623-631.

VICENS SOLER, Teresa. Documents del monestir de Sant Pere de Casserres en l’època de Jaume I. X. III, 633-643.


 

X Congreso - Volum IV

ANSÓN CALVO, María del Carmen. Plano mas probable de la zona urbana de San Pablo de Zaragoza en el siglo XVII. X. IV, 5-13.

ANSÓN CALVO, María del Carmen. Profesiones de los habitantes de la parroquia de San Pablo de Zaragoza en la primera mitad del siglo XVII. X. IV, 15-23.

ANSÓN CALVO, María del Carmen. Zaragoza como lugar de inmigración en el siglo XVII. X. IV, 25-32.

AZCONA, Tarsicio de. Zaragoza, curia pontificia de Adriano VI en 1522. Relaciones con la diputación del reino. X. IV, 33-47.

BANDRES SÁNCHEZ-CRUZAT, Rosa María. La organización notarial aragonesa a través de los fueros. X. IV, 49-62.

BAUCELLS I REIG, Josep. La infanta griega Lascara y sus hijas Beatriz y Violante, aragonesas de elección. X. IV, 63-80.

BAYOD PALLARÉS, Roberto G. La administración napoleónica en Zaragoza. X. IV, 81-89.

BAYOD PALLARÉS, Roberto G. Los secuestros y las confiscaciones napoleónicas en la ciudad de Zaragoza. X. IV, 91-99.

BENAISA Y GOMEZ, José Javier. Un pleito en la Zaragoza del XVII. X. IV, 101-107.

BERNAD ROYO, Enrique. Sobre el mercado de trigo zaragozano durante el paso de la Monarquia a la Segunda República. X. IV, 109-120.

BLASCO MARTÍNEZ, Rosa María. Panorámica de las profesiones ejercidas por los vecinos de Zaragoza hacia 1725. X. IV, 121-132.

BLASCO MARTÍNEZ, Rosa María. Reconstrucción del barrio zaragozano del Pilar, en 1723. X. IV, 133-143.

BOLOQUI LARRAYA, Belen. El gremio de carpinteros, ensambladores, escultores y entalladores de la ciudad de Zaragoza, según las ordenanzas del siglo XVII y XVIII. X. IV, 145-166.

BORRÀS I FELIU, Antoni. Fundación del Colegio de la Compañia de Jesús de Zaragoza. X. IV, 167-187.

CUNCHILLOS, Sara. Algunas vicisitudes del “oficio” de Maestro Racional de Aragón, en Zaragoza (siglo XVII). X. IV, 189-193.

CUNCHILLOS, Sara. El almudí de Zaragoza en el siglo XVII. X. IV, 195-198.

D’ARIENZO, Luisa. Lope Fernández de Luna, arcivesco di Saragozza, cancelliere di Pietro IV d’Aragona. X. IV, 199-217.

DELGADO IDARRETA, José Miguel. El pronunciamiento de octubre de 1841 en Zaragoza. X. IV, 219-227.

ESPINOSA HEREZA, María Isabel. Aportación a la demografia del siglo XVIII en Zaragoza. X. IV, 229-243.

ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. Ordenanzas que rigen a la plateria zaragozana desde 1420 a 1742. X. IV, 245-260.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. Origen y evolución del régimen municipal en Zaragoza.. X. IV, 261-272.

FERRER BENIMELI, José A. El Conde de Aranda y la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. X. IV, 273-300.

GARCÍA LASAOSA, José. La burguesía zaragozana a finales del siglo XIX y principios del XX. X. IV, 301-313.

GARCÍA LASAOSA, José. La enseñanza primaria en Zaragoza durante la regencia de María Cristina Habsburgo. X. IV, 315-325.

GAY MOLINS, Pilar. Aportaciones al estudio de la judería nueva zaragozana. X. IV, 327-333.

GAY MOLINS, Pilar. Las viviendas en la judería nueva. X. IV, 335-342.

IBARRA Y OROZ, María África. Casamiento de la infanta Catalina Micaela, hija del rey de España Felipe II, con Carlos Manuel I, duque de Saboya, celebrado en Zaragoza en marzo de 1585. X. IV, 343-357.

LAFOZ, Herminio. Cartas y cuentas para la reconstrucción de los puentes. Zaragoza, 1643. X. IV, 359-367.

LAFOZ, Herminio. Principales gremios laneros en la Zaragoza de 1762. Aproximación al Censo. X. IV, 369-379.

LEDESMA RUBIO, María Luisa. La Orden de San Juan de Jersusalén en Zaragoza en el siglo XIV. X. IV, 381-414.

LÓPEZ GONZÁLEZ, Juan-Jaime. Desarrollo urbanístico de Zaragoza en el último cuarto del siglo XVIII. X. IV, 415-426.

LÓPEZ GONZÁLEZ, Juan-Jaime. Instituciones benéficas y sanitarias en la Zaragoza de finales del siglo XVIII. X. IV, 427-440.

MARÍN PADILLA, María de la Encarnación. Posible sinagoga conversa en Zaragoza. X. IV, 441-448.

MELONI, Giuseppe. Presenza di Saragozza nella spedizione di Pietro IV il Cerimonioso in Sardegna (1354-1355). X. IV, 449-458.

MORA, Carmen. Fastos universitarios en la Zaragoza de 1599. X. IV, 459-465.

PUIG I FERRETÉ, Ignasi M. El Comte Artau III del Pallars Sobirà, presoner a la ciutat de Saragossa (1111). Notes sobre la datació de documents pels anys dels reis de França Felip I (1060-1108) i Lluís VI el Gros (1108-1137) a Catalunya. X. IV, 467-478.

REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo. La censura política en el gobierno municipal de Zaragoza (1628). X. IV, 479-492.

REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo. La hacienda municipal de Zaragoza a mediados del siglo XVII. X. IV, 493-505.

ROMANO, David. Judíos bailes de Zaragoza (1276-1279). X. IV, 507-519.

SALVADOR ESTEBAN, Emilia. Inmigrantes zaragozanos en la Valencia del primer cuarto del siglo XVI. X. IV, 521-531.

SÁNCHEZ MARCOS, Fernando. El pronunciamiento de don Juan de Austria en 1669. El papel de Zaragoza. X. IV, 533-548.

SPREMIC, Momcilo. Johannes Sparterius da Saragozza, console aragonese a Ragusa. X. IV, 549-558.

VEGA CEBRIÁN, María Pilar de la. La ciudad de Zaragoza ante el pleito del virrey extranjero. X. IV, 559-567.


 

X Congreso - Volum V

CANELLAS LÓPEZ, Angel. Historiografia de Zaragoza. X. V, 1-175.


 

XI Congreso - Volum I

GIUNTA, Francesco. La società mediterranea all ‘epoca del Vespro. XI. I, 23-36.

TRAMONTANA, Salvatore. La Sicilia prima del Vespro. XI. I, 37-53.

D’ALESSANDRO, Vincenzo. La Sicilia dopo il Vespro. XI. I, 55-81.

BOSCOLO, Alberto. L’eredità sveva di Pietro il Grande, re d’Aragona. XI. I, 83-99.

AINAUD DE LASARTE, Joan. L’attività artistica in ambito mediterraneo. XI. I, 101-109.

UDINA MARTORELL, Federico. En torno al “Vespro” y la Corona de Aragón. XI. I, 111-127.

RIQUER, Martí de. Aspetti artistici e culturali. XI. I, 129-141.

LALINDE ABADIA, Jesús. Las Instituciones de la Corona de Aragón en el Mediterráneo del “Vespro” (1276-1337). XI. I, 143-166.

DUFOURQ, Charles E. Les Angevins dans le monde méditerranéen des alentorns de 1260 aux alentorns de 1340. XI. I, 167-183.

PISTARINO, Geo. Aspetti socio-economici del mondo mediterraneo all’epoca della guerra del Vespro. XI. I, 185-214.

FONSECA, Cosimo Damiano. Convegno internazionale sulla società mediterranea all’epoca del Vespro. Discorso di chiusura. XI. I, 215-219.


 

XI Congreso - Volum II

ABULAFIA, David. Sul commercio del grano siciliano nel tardo duecento. XI. II, 5-22.

ARNALL I JUAN, Josepa. BAIGES I JARDÍ, Ignasi J. El Testament de Pere II el Gran: Estudi diplomàtic. XI. II, 23-34.

ARNALL I JUAN, Josepa. BAIGES I JARDÍ, Ignasi J. La documentación del reinado de Pedro el Grande durante el año 1982. Pergaminos del Archivo de la Corona de Aragón. XI. II, 35-113. 1982??.

AURELL I CARDONA, Martí. Una famille de la noblesse provençale dans le Royaume de Sicile au temps des Vêpres. XI. II, 115-129.

BARCELÓ CRESPÍ, María. Promoción del area rural de Mallorca: adquisiciones territoriales de Jaime II. XI. II, 131-146.

BATLLE, Carme. Les relacions entre Barcelona i Sicilia a la segona meitat del segle XIII. XI. II, 147-185.

BERTRAN, Prim. Les rendes reials de la ciutat de Lleida al 1299. XI. II, 187-199.

BORRÀS I FELIU, Antoni. Fons documental relatiu a la família Sebastida, durant la seva estada a Sicília (s. XV), conservat a l’”Arxiu del Palau” de Barcelona - Sant Cugat del Vallès. XI. II, 201-224.

BRANCATO, Francesco. Considerazioni sulle celebrazioni del Vespro del 1882. XI. II, 225-240.

BRESC, Henri. 1282: Classes sociales et révolution nationale. XI. II, 241-258.

BURNS, Robert I. Rehearsal for the Sicilian War: Pere el Gran and the Mudejar Countercrusade in the kingdom of Valencia, 1276-1278. XI. II, 259-287.

CABRÉ, Dolores. Bernat d’Olivella, arquebisbe de Tarragona i Sicilia. XI. II, 289-302.

CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros. Pere de Sant Climent, notario mayor de Pedro III el Grande. XI. II, 303-310.

CASULA, Francesco Cesare. Ai margini della Guerra del Vespro: gli Aleramici di Saluzzo in Sicilia e in Sardegna. XI. II, 311-320. (CESARE CASULA, Francesco?)

CARBONELL BORIA, María José. El servicio religioso de la casa y corte de Pedro III. XI. II, 321-332.

CATEURA BENNASSER, Pablo. Urbanismo y finanzas: adquisiciones de propiedades urbanas por Jaime II de Mallorca. XI. II, 333-357.

CICCARELLI, Diego. Francescani e il Vespro Siciliano. XI. II, 359-370.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. Los Llull: una família de la burguesia barcelonesa del siglo XIII. XI. II, 371-406.

CORRAL LAFUENTE, José Luis. SÁNCHEZ USÓN, Mª José. Bases para la construcción del modelo económico en el Mediterraneo occidental en la segunda mitad del siglo XIII. XI. II, 407-417.

CORRAO, Pietro. L’Ufficio del Maestro Portulano in Sicilia fra angioini ed aragonesi. XI. II, 419-431.

CORRENTI, Santi. La Sicilia e la guerra dei Novant’anni (1282-1372): un problema di periodizzazione. XI. II, 433-436.

CORTIELLA I ODENA, Francesc. Les relacions dels arquebisbes de Tarragona amb els pobles del Camp, durant el regnat de Pere el Gran, segons l’Índex Vell de Tarragona. XI. II, 437-446.

COSTA, Maria-Mercè. Un atemptat frustrat contra Frederic III de Sicília. XI. II, 447-459.

CUBELS LLORENS, Josefina. Aspectos político sociales en Tarragona entre los años 1276 y 1285. XI. II, 461-479.

D’ANGELO, Franco. La riforma monetaria di Carlo I d’Angiò (1278). XI. II, 481-487.

D’ARIENZO, Luisa. Documenti sulla prigionia di Carlo II d’Angiò, Principe de Salerno. XI. II, 489-555.

DIEGO, Natividad de. Documentos de Pedro el Grande en los fondos monásticos del Archivo Histórico Nacional. XI. II, 557-578.

EPALZA, Mikel de. Attitudes politiques de Tunis dans le conflit entre Aragonais et Français en Sicilie autour de 1282. XI. II, 579-601.


 

XI Congreso - Volum III

FUENTE COBOS, Concepción de la. La historia de la Corona de Aragón en la época de Pedro III en la Sección de Ordenes Militares del Archivo Histórico Nacional. Documentos otorgados por este monarca. XI. III, 5-23.

ESTAL, Juan Manuel del. Incidencia del problema siculosardo en la conquista del reino de Murcia por Jaime II de Aragón (1296-1304). XI. III, 25-70.

MOXÓ Y DE MONTOLIU, Francisco de. Una familia de la alta nobleza aragonesa en la expedición de 1282: Los Luna. XI. III, 71-94.

ENZENSBERGER, Horst. Riflessi del Vespro in trattati politici del Cinquecento e Seicento. XI. III, 95-100.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. Repercusión en las ciudades y villas aragonesas de la política mediterranea de Pedro III el Grande. XI. III, 101-120.

FERNÁNDEZ Y GRACIA, Santiago. Breve apunte de las rentas del obispado de Lérida a finales del siglo XIII. XI. III, 121-129.

FERRER CUEVES, Elvira. Aproximación historico-artística de la provincia de Castellón en la época de las Vísperas Sicilianas. Casos más relevantes. XI. III, 131-149.

GARÍ, Blanca. El linaje de Entença en el Mediterraneo del s.XIII. XI. III, 151-163.

GATTO, Ludovico. La guerra del Vespro prima della riconstruzione di Michele Amari. XI. III, 165-176.

GEANAKOPLOS, Deno J. The Greek Population of South Italy and Sicily and its Attitudes to Charles of Anjou and Michael Palaeologus before and during the early phase of the Sicilian Vespers. XI. III, 177-182.

GUILLERÉ, Christian. Les Géronais dans l’élan de la Couronne d’Aragon (1313-1339). XI. III, 183-194.

HINOJOSA MONTALVO, José. Los judíos valencianos durante la época de las Vísperas Sicilianas: 1276-1336. XI. III, 195-218.

HOCQUET, Jean Claude. Exploitation et appropriation des salines de la Mediterranée occidentale (1250-1350 env.) XI. III, 219-248.

IRMSCHER, Johannes. La politica orientale di Manfredi, re di Sicilia. XI. III, 249-255.

JEHEL, Georges. Angevins, Génois et Siciliens aux temps des Vêpres (1276-1337). XI. III, 257-278.

LEROY, Beatrice. Un prolongement des Vêpres Siciliennes: Charles de Valois, la Navarre et l’Aragon en 1288. XI. III, 279-295.

LINDGREN, Uta. Constituciones artisanales como fuente para la historia de la técnica (siglo XIII y XIV). XI. III, 297-300.

LUTTRELL, Anthony. Malta e Gozo: 1268-1282. XI. III, 301-304.

MARTÍNEZ ORTIZ, José. Los sucesos de Palermo y su preparación, en un autor valenciano del siglo XVII. XI. III, 305-319.

MASSIP, Jesús. La documentació de les franqueses i immunitats dels ciutadans de Tortosa en el Regne de Sicília. XI. III, 321-338.

MATEU IBARS, Josefina. La delegación del poder real en Sicília desde el reinado de Pedro III de Aragón. Sincronismos del “alter nos” en la Corona de Aragón durante los siglos XIII-XIV. XI. III, 339-383.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. La intitulación “Aragonum et Sicilie rex” de Pedro III el Grande (1282) y sucesores. XI. III, 385-404.

MELONI, Giuseppe. Note sulle difese della Sardegna aragonese nel 1333. XI. III, 405-419.

MIRAMBELL BELLOC, Enrique. Documentación notarial gerundense del último tercio del siglo XIII. XI. III, 421-425.

MUT CALAFELL, Antonio. La documentación del Archivo del Reino de Mallorca en la época de las Vísperas Sicilianas (1282-1337). XI. III, 427-460.

OLLA REPETTO, Gabriella. La politica archivistica di Alfonso IV d’Aragona. XI. III, 461-479.


 

XI Congreso - Volum IV

PARATORE, Ettore. I Vespri Siciliani nell’arte del sec. XIX. XI. IV, 5-29.

PATERA, Benedetto. Un affresco dell’età del Vespro de Marsala. XI. IV, 31-40.

PASCUAL MARTÍNEZ, Lope. Los oficios en la Corte de Pedro III de Aragón (1276-1285). XI. IV, 41-62.

PILES ROS, Leopoldo. Situación económica de Valencia a comienzos del siglo XIV, a través de los préstamos judaicos. XI. IV, 63-88.

PILLAI, Carlo. Gli ebrei in Sardegna all’epoca di Alfonso IV. XI. IV, 89-104.

PISPISA, Enrico. Nicolò di Jamsilla tra cultura e politica. XI. IV, 105-130.

PUIG I FERRETÉ, Ignasi M. Els comtes del Pallars en l’afer de Sicília (1282-1295). XI, IV, 131-148.

ROMANO, David. El judío Jucef Ravaya, tesorero real, en la ocupación de Sicilia (fines de 1282). XI. IV, 149-159.

RUIZ-DOMÈNEC, José Enrique. ¿Por qué la conquista de Sicilia?: Una lectura receptiva de Desclot. XI. IV, 161-180.

SÁEZ, Carlos. Las Vísperas Sicilianas en la historiografía castellana. XI. IV, 181-186.

SANTAMARÍA, Álvaro. Enfeudación de la Corona de Mallorca a la Corona de Aragón. XI. IV, 187-211.

SANMARTÍ ROSET, Montserrat. El patrimoni reial a Catalunya durant els anys 1286-1289. XI. IV, 213-220.

SASTRE PORTELLA, Florencio. Sobre la repoblación de Menorca en la época de las Vísperas Sicilianas. XI. IV, 221-239.

SCARLATA, Marina. Uffici e appalti pubblici in Sicilia fra XIII e XIV secolo. XI. IV, 241-261.

SCHENA, Olivetta. Note sugli scrivani degli uffici patrimoniali palatini catalano-aragonesi (secc. XIII-XIV). XI. IV, 263-285.

SERRA ESTELLÉS, Javier. La “Constitutio Siciliana” del 1285. Il documento originale dell’Archivo del Reino de Valencia. XI. IV, 287-314.

SIPIONE, Enzo. Settecento anni fa: il Vespro Siciliano. XI. IV, 315-329.

SOLSONA, Francina. Documents de l’època del rei Pere el Gran, conservats a l’ACA, secció de la Reial Audiència (1276-1285). XI. IV, 331-333.

TODDE, Giovanni. Castel de Bonayre: Il primo insediamento catalano-aragonese in Sardegna. XI. IV, 335-346.

TORRES FONTES, Juan. Los puertos de Cartagena y Alicante en la segunda mitad del siglo XIII. XI. IV, 347-366.

TRENCHS ODENA, Josep. La Penitenciaría Apostólica y la conquista de Sicilia (1282-1297). XI. IV, 367-395.

TRENCHS ODENA, J. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R. Registros y registración bajo Pedro el Grande. XI. IV, 397-407.

TROMBETTI BUDRIESI, Anna Laura. La sfida di Bordeaux: divagazioni sul tema di un duello mancato. XI. IV, 409-419.

UNALI, Anna. Considerazioni sulla spedizione africana di Pietro III d’Aragona. XI. IV, 421-431.

VITOLO, Giovanni. LEONE, Alfonso. Riflessi della guerra del Vespro sull’economia della Campania. XI. IV, 433-442.

WEBSTER, Jill R. Ejemplos de devoción real a los franciscanos de Valencia.- ¿Piedad o política?. XI. IV, 443-451.


 

XII Congreso - Volum I-II

AURELL I CARDONA, M. Autour d’un débat historiographique: l’expansion catalane dans les pays de langue d’oc au Moyen-Age. XII. I, 9-41.

VIDAL, H. L’Aragon et la revolution Montpellieraine de 1204. XII. I, 43-60.

BOUSQUET, J. Les vicomtes de Millau, souche des comtes de Barcelone. Le Rouergue et les rois d’Aragon. XII. I, 61-64.

CAILLE, J. Une ligue entre les Montpellierains et le vicomte de Narbonne contre le roi d’Aragon, seigneur de Montpellier (milieu XIIIº siècle). XII. I, 65-73.

COSTA PARETAS, Maria Mercè. Els Rocafull, entre Montpeller i la Corona d’Aragó. XII. I, 75-88.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R. Los burgueses montpelerinos en los registros de Jaime I: sus relaciones financieras con la monarquia. XII. I, 89-104.

SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro. El patrimonio de las comunidades de Marsella y de Montpeller en el Repatimiento de Mallorca. XII. I, 105-133.

JEHEL, George. Aigues-Mortes au XIIIè siècle, une problématique méditerranéenne. XII. I, 135-146.

REYERSON, Kathryn L. Montpellier et le trafic des grains en Méditerranée avant 1350. XII. I, 147-162.

BOURIN, Monique. Catalans et Languedociens sur la côte de la “mer de Béziers” à la fin du règne de Saint Louis. XII. I, 163-173.

MUTGÉ I VIVES, Josefina. La marca d’en Bernat Melhac, la corona catalano-aragonesa i el Llenguadoc (1327-1336). XII. I, 175-188.

ABULAFIA, David. Narbonne, the lands of the Crown of Aragon and the Levant trade. 1187-1400. XII. I, 189-207.

VILAR BONET, María. Privilegis del rei Alfons el Benigne concedits a mercaders d’Occitània (1331-1333). XII. I, 209-215.

SASTRE MOLL, Jaime. Relaciones politico-comerciales entre Mallorca y el Rosellon en el primer tercio del siglo XIV. XII. I, 217-239.

WEBSTER. Jill R. Els anys formatius dels franciscans i carmelites a Montpeller i Perpinyà. XII. I, 241-253.

MASSIP I FONOLLOSA, Jesús. Montpeller a l’Arxiu de la ciutat de Tortosa. XII. I, 255-264.

BATLLE, Carme. Relaciones de Barcelona con Occitania en el siglo XIII. XII. II, 9-23.

ROMANO VENTURA, David. Les juifs de la Couronne d’Aragon dans les chroniques médiévales catalanes. XII. II, 25-31.

ARNALL JUAN, Maria Josepa. La moneda melgoresa en documentación de San Pedro de Rodes (siglos XIII-XIV). XII. II, 33-45.

BOU, X. CABRÉ I PAIRET, M. M. GRACIA, E. SOLDEVILA, M. Th. Gastó VII de Bearn i el bisbe de Vic a mitjans del segle XIII: la lluita per les jurisdiccions a la ciutat de Vic. XII. II, 47-55.

CABRE MONTSERRAT, Dolors. Spareg de la Barca, arquebisbe de Tarragona. XII. II, 57-70.

GARÍ, Blanca. Estrategias matrimoniales y organización familiar de la nobleza en la Corona de Aragón en el siglo XIII. XII. II, 71-76.

CUBELLS I LLORENS, Josefina. Fets del regnat de Jaume I, senyor de Montpellier, en els pergamins de l’arxiu històric de Tarragona. XII. II, 77-90.

MATEU IBARS, María Dolores. El “dominus montispesulani” de Jaime I de Aragón a Jaime III de Mallorca (1213-1349). Evocación de la conquista de Valencia. XII. II, 91-98.

CATEURA I BENNASSER, Pau. La repoblació nobiliaria de Mallorca per Nuno Sans. XII. II, 99-114.

LÓPEZ BONET, Josep Francesc. La dotació de l’església de Mallorca després de la conquesta cristiana (1229-1280). XII. II, 115-124.

MANERA ROCA, Mª del Carmen. Pergaminos reales del Archivo del Reino de Mallorca datados en Perpignan (1284-1346). XII. II, 125-133.

RIERA FERRER, J. J. Documentos de los reyes de Mallorca expedidos en el sur de Francia: 1309-1323. XII. II, 135-145.

SASTRE PORTELLA, Florenci. Cartas reales del Llibre Vermell de Ciutadella, datadas en Perpignan. XII. II, 147-155.

UDINA I ABELLÓ, Antoni Mª. El testament català en el segle XIII: supervivències i innovacions. XII. II, 157-165.

PONT ESTRADERA, Mª. Familia i parentiu a la Barcelona del segle XIII. Els Durfort i els Espiells: el desig de fer un “bon matrimoni”. 1275-1300. XII. II. 167-172.

CAZENAVE, A. L’échec de la régence de Philippe de Majorque. XII. II, 173-175.

PASCUAL, L. de. Religiosidad y cultura en el reino de Murcia durante el reinado de Jaime II de Aragon. XII. II, 177-186.

TRENCHS ODENA, Josep. Dos colectores franceses, Ponç Teixidor y Almeraz de Cabrespi, en la Corona de Aragon. XII. II, 187-201.

MONTAGUT I ESTRAGUES, Tomàs de. La consignació de rendes reials feta per Jaume III de Mallorca (1339). XII. II, 203-213.

ENSENYAT PUJOL, Gabriel. Caballos armados mallorquines en la campaña del Rosellón (1343-1345). XII. II, 215-224.

BERTRAN I ROIGÉ, Prim. Una institució montpellerina a Lleida: l’hospital del Sant Esperit (segles XII-XV). XII. II, 225-237.


 

XII Congreso - Volum III-IV

MOLAS RIBALTA, Pere. Historiografia sobre l’epoca dels Austries. XII. III, 31-42.

LALINDE ABADIA, Jesús. La iushistoriografia sobre la Corona de Aragón ibérica. XII. III, 43-59.

GONZÁLEZ ANTON, Luis. La Corona de Aragón. Régimen político y cortes. Entre el mito y la revisión historiográfica. XII. III, 61-81.

RUBIÉS I MIRABET, Joan Pau. Mentalitat i ideologia de Ramon Muntaner. XII. III, 83-108.

GRILLI, Giuseppe. Aspectes de la fortuna de la crònica de R. Muntaner. XII. III, 109-117.

PERONNET, M. “Si no, no”. Histoire d’un complot historiographique. XII. III, 119-131.

SÁNCHEZ MARCOS, Fernando. Historia y política en el umbral del siglo XVIII: los “Anales” y combates por Cataluña de N. Feliu de la Penya. XII. III, 133-146.

DURAN PASTOR, Miguel. Aproximación al pensamiento historiográfico en Mallorca en el siglo XIX. XII. III, 147-170.

FALCON PÉREZ, Mª Isabel. Crónica de los reyes de Aragón y de los condes de Barcelona y de la población de España, de fray Esteban Rollan, O. P. XII. III, 171-177.

MOXÓ Y MONTOLIU, Francisco de. Problemática en torno a una fuente nobiliaria primordial: el “Memorial” de Zurita y la supuesta obra de Pedro Garces de Cariñena. XII. III, 179-194.

BURNS, Robert I. The lors of Provence. King James ‘s raid to kidnap its heiress (1245). Documenting a “legend”. XII. III, 195-231.

ESTAL, Juan Manuel del. Itinerario de Jaime II de Aragón (17 junio 1291-2 nov. 1327). XII, III, 233-250.

RIERA VAYREDA, Francesc. Regesta de documentos de los reyes de Mallorca expedidos en el sur de Francia. 1344-1345. XII. III, 251-266.

ADROER I TASIS, Anna Maria. Les palais de Jacques Ier à Montpellier. XII. IV, 3-7.

FRANCO MATA, Angela. Le crucifix gothique douloureux de Perpignan et la littérature nuptique du XIVème siècle. XII. IV, 8-15.

MENTRÉ, Mireille. L’iconographie de la Création dans ls bibles liées à Sanche le Fort de Navarre. XII. IV, 16-18.

CARBONELL-LAMOTHE, Yvette. PRADALIER-SCHLUMBERGER, Michèle. Le pontifical de Pierre de la Jugie á Narbonne. XII. IV, 19-25.

ARRESE, Miguel. Don Juan Fernandez de Heredia et les relations artistiques entre Avignon et la Couronne d’Aragon. XII. IV, 26-31.

CARBONELL-LAMOTHE, Yvette. Les rapports entre la Couronne d’Aragon, Montpellier et les pays de langue d’oc de 1204 à 1349: note de synthèse. XII. IV, 32-34.

MONTEIL, Christine. Peintures italiennes à la cathédrale de Narbonne. XII. IV, 35-40.

DALMASES I BALANA, Nuria de. Orfèvrerie catalane médiévale. Barcelone 1300-1500. XII. IV, 41-52.


 

XIII Congreso - Volum I-P

SANTAMARIA, Alvaro. Contexto histórico del reino de Mallorca. XIII. I-P, 25-61.

LALINDE ABADÍA, Jesús. El desarrollo político e institucional del reino privativo de Mallorca - islas adyacentes (1230-1349). XIII. I-P, 63-88.

BRESC, Henri. L’sclave dans le monde mediterraneen des XIVe et XVe siecles: problemes politiques, religieux et moraux. XIII. I-P, 89-102.

OLIVER, Antoni. La cultura en el primitiu regne de Mallorca: 1230-1349. XIII. I-P, 103-117.

RIU, Manel. Algunes fonts i la bibliografia dels deu darrers anys sobre el regne privatiu de Mallorca. XIII. I-P, 119-136.

SASTRE PORTELLA, Florenci. La conquista de Menorca de 1287: estado de la cuestión y perspectivas de futuro. XIII. I-P, 137-161.

MURILLO TUDURÍ, Andreu. Economia i societat en un espai de repoblament tardà: Menorca en el segle XIV. XIII. I-P, 163-177.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. La Corona de Aragón y el Atlántico: problemas y vias de investigación. XIII. I-P, 179-197.


 

XIII Congreso - Volum I

FEBRER ROMAGUERA, Manuel Vicente. Los origenes de la mostassafia y su introducción en la ciudad de Mallorca. XIII. I, 7-14.

URGELL HERNÁNDEZ, Ricard. Proceso entre Sancho de Mallorca y la iglesia de Tarragona por derechos de jurisdicción en Ibiza y Formentera (1312). XIII. I, 15-31.

BATLLE, Carme. BUSQUETA, Joan J. CUADRADA, Coral. Notes sobre l’eix comercial Barcelona-Mallorca-Barbaria, a la segona meitat del s. XIII. XIII. I, 33-47.

CATEURA BENNASSER, Pau. Las instalaciones portuarias de la ciudad de Mallorca (1300-1350). XIII. I, 49-60.

COSTA I PARETAS, Maria-Mercè. Notícia de les possessions del monestir de Jonqueres a les Illes Balears. XIII. I, 61-72.

ENSENYAT PUJOL, Gabriel. El “lou” dels genovesos: els canvis operats després de l’annexió de Mallorca. XIII. I, 73-83.

HINOJOSA MONTALVO, José. El Consell valenciano y el reino de Mallorca durante el siglo XIV. XIII. I, 85-97.

JEHEL, Georges. La place de Majorque dans la stratégie politique et économique de gênes aux XIIème et XIIIème siècles. XIII. I, 99-110.

LÓPEZ BONET, Josep Francesc. La revolta de 1391: efectivament, crisi social. XIII. I, 111-123.

MASSIP I FONOLLOSA, Jesús. Les franqueses dels ciutadans de Tortosa al regne de Mallorca. XIII. I, 125-135.

PETRUCCI, Sandro. Tra Pisa e Maiorca: avrenimenti politici e rapporti commerciali nella prima metà del XIV secolo. XIII. I, 137-146.

SPREMIC, Momcilo. Le isole Baleari e Ragusa / Dubrovnik / nel basso Medioevo. XIII. I, 147-153.

BORRÀS I GÓMEZ, Joaquim. VICTORIO I ALSINA, Matilde. Els oficis de la mar al segle XIV: un exemple concret de funcionament, la coca de Sant Antoni. XIII. I, 155-167.

CIPOLLONE, Giulio. L’ordo Trinitatis et captivorum. Il suo insediamento nelle Baleari (XIII-XIV). XIII. I, 169-178.

CRUZ I RODRÍGUEZ, Joan. Pere de Capellades, notari de la cancelleria de l’infant Jaume, futur rei Jaume de Mallorques: esbòs biogràfic d’un funcionari del segle XIII. XIII. I, 179-186.

FERNÁNDEZ TRABAL, Josep. Mercaders gironins documentats a Mallorca en la primera meitat del segle XIV. XIII. I, 187-198.

GARCÍA DE LA TORRE, Julián. La Orden del Temple como ejemplo de atipismo social de la Edad Media en Mallorca. XIII. I, 199-204.

HURTADO, Victor. Els Mitjavila: una família de mercaders catalans (1334-1370). Evolució en el concepte de negoci mercantil. XIII. I, 205-216.

MUTGÉ I VIVES, Josefa. La contribució del regne de Mallorca a la guerra catalano-genovesa de 1330-1335. XIII. I, 217-226.

ROSSELLÓ LLITERAS, Juan. Dotación de beneficios eclesiásticos en Mallorca (1232-1348). XIII. I, 227-245.

SASTRE MOLL, Jaime. La producción agraria de Inca, Valldemosa, Llucmajor y Monturi según la declaración del diezmo de 1310. XIII. I, 247-261.

WEBSTER, Jill R. Política reial i suport ciutadà per a les cases religioses del regne de Mallorca. XIII. I, 263-270.


 

XIII Congreso - Volum II

BARCELÓ I CRESPÍ, Maria. Algunes anotacions sobre la Cúria de Governació. XIII. II, 7-19.

SPIGA, Giuseppe. Fortificazioni e difese a Maiorca e in Sardegna fra Due Trecento. XIII. II, 21-35.

CIPOLLONE, Giulio. L’ordo trinitatis et captivorum. Il suo insediamento nelle Baleari (XIII-XIV). XIII. II, 37-45.

PONS LLABRÉS, Carme. En torno a los privilegios de los caballeros de Mallorca (1230-1349). XIII. II, 47-59.

ALOMAR I ESTEVE, Gabriel. Sanxa de Mallorca, reina de Nàpols i la pintura del pre-renaixement. XIII. II, 61-73.

HILLGARTH. Jocelyn N. Los libros y la cultura de Jaime III de Mallorca. XIII. II, 75-81.

LLOMPART, Gabriel. La hosteleria mallorquina en el siglo XIV. XIII. II, 83-93.

ROMANO, David. En torno a Menahem, físico y alquimista judío de los reyes de Mallorca y Aragón (1344-1348). XIII. II, 95-102.

RIERA FRAU, Mª Magdalena. ROSSELLO-BORDOY, Guillem. SOBERATS SEGRERAS, Natalia. Comerç de ceràmica a Mallorca a la primera mitat del segle XIV. XIII. II, 103-109.

SCHENA, Olivetta. TRENCHS, Josep. Le leggi palatinae di Giacomo III de Maiorca nella corte di Piettro IV d’Aragona. XIII. II, 111-119.

ARNALL I JUAN, Mª Josepa. El llibre de privilegis i franqueses del regne de Mallorca a la biblioteca del Palau de Peralada. XIII. II, 121-141.

BORRÀS I FELIU, Antoni. Pergamins de l’època del Regne Privatiu de Mallorca conservats a l’arxiu del Palau Requesens de Sant Cugat del Vallès (1230-1300). XIII. II, 143-163.

CABANES CATALÁ, María Luisa. Documentos referentes a Mallorca contenidos en los registros vaticanos del papa Nicolás IV. XIII. II, 165-170.

CABANES CATALÁ, María Luisa. Relaciones epistolares entre el “Consell de València” y Mallorca: estudio diplomático. XIII. II, 171-177.

CABANES PECOURT, Mª Desamparados. Documentos mallorquines sobre la familia Montaner. XIII. II, 179-185.

ESTAL, Juan Manuel del. Los reyes Jaime II y Sancho I de Mallorca en el itinerario de Jaime II de Aragón (1309-1312). XIII. II, 187-199.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. La crónica de Bernardo Rovira. XIII. II, 201-206.

GARCÍA EDO, Vicent. FELIP SAMPERE, Vicent. Interés de la ciutat de Barcelona en la conservació de Mallorques dins la confederació catalano-aragonesa en 1349; una puntualització a Zurita. XIII. II, 207-213.

MARQUÈS, Josep M. El vestuari de la Seu de Girona i l’illa de Mallorca. XIII. II, 215-232.

MATEU IBARS, Josefina y Mª Dolors. Sobre escritura cursiva mallorquina del siglo XIII, selección de algunos documentos del archivo del Reino de Mallorca. XIII. II, 233-250.

MUT CALAFELL, Antoni. Los pergaminos reales de Jaime I del archivo del Reino de Mallorca. XIII. II, 251-327.

PÉREZ PÉREZ, Desamparados. Archivo del Reino de Valencia: algunas fuentes de los siglos XIII y XIV. XIII. II, 329-337.

PIZÀ I ROSSELLÓ, Gaspar. Cabrit i Bassa dins la bibliografia. XIII. II, 339-341.

PIÑA HOMS, Romà. La carta de població i franqueses de Menorca. XIII. II, 343-352.

SASTRE I PORTELLA, Florenci. L’illa de Menorca en el pariatge de 1315. XIII. II, 353-360.

UDINA ABELLÓ, Antoni Mª. Noves dades per a l’estudi de l’organització de Menorca després de la conquesta. XIII. II, 361-365.

CASASNOVES I CAMPS, Miquel Àngel. Del món islàmic a la repoblació catalana: les fonts arqueològiques. XIII. II, 367-372.

SASTRE MOLL, Jaime. La salida de los musulmanes menorquines tras la conquista de la isla por Alfonso III (1287). XIII. II, 373-382.


 

XIII Congreso - Volum III

GARCÍA SANZ, Arcadi. Dos calendaris llunars del segle XIV. XIII. III, 7-26.

BAQUÉ I ESTADELLA, Mª Teresa. El rei Pere de Portugal (Pere IV pels catalans) i la seva influència en el descobriment d’Amèrica. XIII. III, 27-34.

MULTINU, Angela. PORRÀ, Roberto. La diffusione del culto della madonna di Bonaria: ipotesi sul toponimo Buenos Aires. XIII. III, 35-45.

VENTURA SUBIRATS, Jordi. A l’entorn del judaisme de les famílies Santàngel i Sànchez, protectores de Colom. XIII. III, 47-58.

VILAR BONET, Maria. Notícies sobre la construcció de vaixells als dominis de la Corona d’Aragó per a l’armada de l’oceà (s. XVIII). XIII. III, 59-67.

ABULAFIA, David. Les relacions comercials i polítiques entre el regne de Mallorca i Anglaterra segons fonts documentals angleses.

XIII. III, 69-79.

BECERRA HORMIGO, Manuel. Corso mallorquín en la ruta atlántica: la actuación de Pere Bernat (1360-1361). XIII. III, 81-90.

BUSQUETS, Àngels Mª. NAVARRO, Imma. El comerç de sucre atlàntic a la Mediterrània: notícia d’un carregament de sucre confiscat a Barcelona l’any 1504. XIII. III, 91-107.

CABRÉ MONTSERRAT, Dolors. Comerç atlàntic i mediterrani al s. XVI: Canàries, Portugal, Barcelona. XIII. III, 109-116.

CATANI, Giuseppina. OLLA REPETTO, Gabriella. Cagliari e il mondo atlantico nel’400. XIII. III, 117-124.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. Las operaciones americanas de los Moradell (1567-1569). XIII. III, 125-139.

CUBELLS LLORENS, Josefina. Negocis d’Amèrica de la casa Cortadellas i companyia durant els anys 1791-1803. XIII. III, 141-160.

DUARTE, Luís Miguel. Súbitos da Coroa de Aragâo em Portugal no séc XV: comercio e segurança (Algunas notas). XIII. III, 161-170.

FRAGO I PÉREZ, Mª Pilar. LÓPEZ I PÉREZ, Mª Dolores. Barcelona i el comerç mediterrani i atlàntic a partir de les llicències de navegació (1400-1410). XIII. III, 171-184.

MARTÍN CORRALES, Eloy. Impulso de la actividad marítima catalana y corsarismo norteafricano (1680-1714). XIII. III, 185-194.

MORA FERRAGUT, Gerardo. Comentarios a la evolución del comercio atlántico mallorquin durante la primera mitad del siglo XIX. XIII. III, 195-203.

MUÑOZ POMAR, Mª Rosa. Las relaciones comerciales Valencia - Reino de Mallorca a través del Dret de la Mercaderia (1411-1412). XIII. III, 205-210.

PÉREZ SAMPER, María de los Àngeles. Cataluña y el Atlàntico a comienzos del reinado de Carlos III, entre la realidad y el símbolo. XIII. III, 211-226.

PIFARRE TORRES, Dolors. Comunicació: Noves dades sobre la navegació catalana cap a Flandes a la fi del segle XIV. XIII. III, 227-235.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Relacions entre les Balears i les Canàries. Notes històriques. XIII. III, 237-241.

UDINA I MARTORELL, Frederic. De nou sobre les capitulacions de Cristòfor Colom. XIII. III, 243-249.

WOLFF, Philippe. Un tournant historiques: de la Méditerranée a l’Atlantique. XIII. III, 251-260.

CORTÉS ALONSO, Vicenta. Noticia de los fondos del Consejo de Aragón en el Archivo Histórico Nacional. XIII. III, 261-272.

DAVID, Henrique. A familia de Cardona e as relaçôes entre Portugal e Aragâo durante o reinado de D. Dinis. XIII. III, 273-279.

DONCEL I CABOT, Jordi. Els registres de llicències de coses vedades, una font per a l’estudi del comerç atlàntic o mediterrani (1500-1515). XIII. III, 281-295.


 

XIV Congreso - Volum I

CASULA, Francesco Cesare. Il “Regnum Sardiniae et Corsicae” nell ’espansione mediterranea della Corona d’Aragona. Aspetti politici. XIV. I, 39-48.

TANGHERONI, Marco. Il “Regnum Sardiniae et Corsicae” nell ‘espansione mediterranea della Corona d’Aragona. Aspetti economici. XIV. I, 49-88.

GIUNTA, Francesco. La presenza catalano-aragonese in Sicilia. XIV. I, 89-111.

UDINA I MARTORELL, Frederic. L’expansió de la Corona d’Aragó al Mediterrani (segles XIII-XV). XIV. I, 113-153.

LALINDE ABADIA, Jesús. La disolución de la Corona de Aragón en la monarquia hispana o católica (sec. XVI a XVIII). XIV. I, 155-176.

GALASSO, Giuseppe. Tradizione aragonese e realtà della monarchia spagnola in Italia nei secoli XVI-XVII. XIV. I, 177-192.

TRENCHS ODENA, José. Libri, letture, insegnamento e biblioteche nella Corona d’Aragona (secoli XIII-XV). XIV. I, 193-258.

TAVANI, Giuseppe. Il pluralismo linguistico e culturale nella Confederazione catalano-aragonese. XIV. I, 259-280.


 

XIV Congreso - Volum II-1

ABULAFIA, David. La relazione fra il regno di Maiorca a la Sardegna 1267-1324. XIV. II-1, 11-28.

ALVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Maria Jesús. La Cerdeña española en el siglo XVIII (1700-1720). Fuentes en el Archivo Histórico Nacional, Madrid. XIV. II-1, 29-48.

BAIGES JARDÍ, Ignasi J. Llibre de comptes de Tomàs Prats, patró d’un uixer a la batalla de Porto Conte (agost de 1353). XIV. II-1, 49-68.

BATLLORI MUNNÉ, Miquel. Sardenya i els estats italians de la Corona d’Aragó, refugi dels austricistes. 1714, el cas dels jesuïtes catalano-aragonesos. XIV. II-1, 69-71.

BOCCHI, Francesca. Regolamenti urbanistici, spaci pubblici, disposizioni antinquinamento e per l’igiene delle maggiori città della Sardegna medievale. XIV, II-1, 73-124.

CABANES CATALÀ, Maria Luisa. Algunos documentos financieros de Alfonso V: letras de cambio. XIV. II-1, 125-130.

CABANES PECOURT, Maria Desamparados. Valencia y Cerdeña: contribución económica para una conquista. XIV. II-1, 131-140.

CASTELLACCIO, Angelo. Doria ed Aragona: lettura e interpretazione di un ‘istruttoria giudiziaria (anno 1346). XIV. II-1, 141-215.

CASU, Serafino. DESSI, Antonio. TURTAS, Raimondo. La piazzeforti sarde durante il regno di Ferdinando il Cattolico (1479-1516). XIV. II-1, 217-261.

CATALÀ I ROCA, Pere. GALA I FERNÁNDEZ, Joan. Entorn de “Lo bon ayre e la noblea d’esta illa de Sardenya”. XIV. II-1, 263-276.

CATEURA BENNASSER, Pablo. El comercio del reino de Mallorca con Cerdeña a través de los “guiatges”. XIV. II-1, 277-290.

CHINER GIMENO, Jaime José. Los “estados” en Cerdeña de la casa de Oliva durante el siglo XVI. Documentos en el Archivo del Reino de Valencia. XIV. II-1, 291-304.

CIFUENTES, Lluís. GARCÍA BALLESTER, Luis. Medicina i professionals sanitaris en l’expedició militar a Sardenya de 1354-1355. XIV. II-1, 305-328.

MONTAGUT I ESTRAGUÉS, Tomàs de. El mestre racional i Sardenya. La fiscalització de Sancho Aznarez de Arbe (1335-1342). XIV. II-1, 329-350.

MOXÓ Y MONTOLIU, Francisco de. La verdadera indentidad del virrey de Cerdeña Iñigo López de Mendoza (1486-1491) y su ciudadanía valenciana. XIV. II-1, 351-373.

ESTAL, Juan Manuel del. Regnum Sardiniae et Corsicae en el itinerario de Jaime II de Aragón, durante los años 1297, 1298, 1299, 1304, 1322, 1323, 1324 y 1326. XIV, II-1, 375-399.

DÍAZ BORRÁS, Andrés. El corso genovés y Valencia en la defensa catalana de Cerdeña durante el siglo XIV. XIV. II-1, 401-415.

ENSENYAT PUJOL, Gabriel. Notícies entorn a la participació mallorquina en les campanyes sardes (1347-1357). XIV. II-1, 417-426.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. Barcelona i la política mediterrània catalana: el Parlament de 1400-1401. XIV. II-1, 427-443.

FOIS, Barbara. Su un trattato di pace mai siglato fra Eleonora d’Arborea e Pietro IV d’Aragona: valutazioni e consigli di un contemporaneo. XIV. II-1, 445-479.


 

XIV Congreso - Volum II-2

GALOPPINI, Laura. I registri doganali di Cagliari. Prospettive e primi risultati di una ricerca. XIV. II-2, 481-492.

LIVI, Carlo. I rapporti fra Sardi e Catalani nel tardo meioevo: il caso dell ‘Ogliastra. XIV. II-2, 493-527.

LÓPEZ BONET, José Francisco. Repercusiones fiscales en Mallorca de las sublevaciones sardas en la segunda mitad del s. XIV. XIV. II-2, 529-551.

LODDO, Maria Gabriella. Note su una campana arborense. XIV. II-2, 553-556.

MARTÍ PUIG, Amador. Relacions comercials entre Menorca e Itàlia (segle XVIII). XIV. II-2, 557-564.

MARTORI I ROIG, Maria Raquel. RIFÀ I LLIMONA, Mercè. Repercussions de la campanya dels reis de la Corona d’Aragó a Sardenya, en la història de la vila de Cambrils (prov. Tarragona). XIV. II-2, 565-572.

MELONI, Giuseppe. Insediamento umano nella Sardegna settentrionale. Possedimenti dei Doria alla metà del XIV secolo. XIV. II-2, 573-593.

MELONI, Maria Giusseppina. La Corona d’Aragona e la Corsica atraverso una relazione di Castruccio Castracani signore di Lucca. XIV. II-2, 595-628.

MOLLAT DE JOURDIN, Michel.Les intérêts commerciaux français en Méditerranée au temps d’Alfonse le Magnanime. XIV. II-2, 629-642.

MORRO VENY, Guillem. La contribució financera de Mallorca al sosteniment de Sardenya: 1366-1381. XIV. II-2, 643-655.

NAVARRO I MOLLEVÍ, Imma. Pergamins de l’época de Pere III referents a Sardenya de la secció de Reial Patrimoni de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. XIV. II-2, 657-679.

PÉREZ CASTILLO, Anna. Notes sobre l’avituallament per a la campanya de Sardenya (1372). XIV. II-2, 681.689.

PILLAI, Carlo. Schiavi africani a Cagliari nel Quattrocento. XIV. II-2, 691-713.

PONS ALÓS, Vicent. La documentación real del fondo Cerdeña en el Archivo Condal de Orgaz. La formación de un patrimonio: de los Aragall y Bellit a los Gualbes y Brondo. XIV. II-2, 715-745.

SABA, Michele. Note storiche e sui rapporti sociali nella Sassari del ‘400 attraverso alcune tra le sue figure più rappresentative. XIV. II-2, 747-756.

SALAVERT Y ROCA, Vicente. Jaime II de Aragón y Ugone II de Arborea y la conquista de Cerdeña (sobre un nuevo documento). XIV. II-2, 757-767.

SALVADOR ESTEBAN, Emilia. Aproximación al tráfico marítimo entre la isla de Cerdeña y la ciudad de Valencia en el siglo XVI. XIV. II-2, 769-787.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel. Después de Aidu de Trudu (1347): las repercusiones de los sucesos de Cerdeña en el patrimonio real. XIV. II-2, 789-809.

SEGNI PULVIRENTI, Francesca. SPIGA, Giuseppe. Fortificacioni giudicali e regnicole in Sardegna fra Tre et Quattrocento. XIV. II-2, 811-863.

SPIGA, Giuseppe. Feudi e feudatari nel “regnum Sardiniae et Corsicae” fra il 1336 e il 1338. XIV. II-2, 865-879.

TASCA, Cecilia. Una nota sulla presenza ebraica in Sardegna. XIV. II-2, 881-892.

UDINA I ABELLÓ, Antoni M. Les Corts catalanes i la guerra de Sardenya. La distribució del donatiu de les Corts de Tortosa de 1371. XIV. II-2, 893-914.

VARELA RODRÍGUEZ, Elisa. Viajes a Cerdeña en la libro de cuentas del mercader catalán Jaume Tarascó (1334-1338). XIV. XX-2, 915-945.


 

XIV Congreso - Volum III

ADROER I TASIS, Anna Maria. Organització d’una armada contra Gènova (1458). XIV. III, 11-18.

AGOSTINI, Carlo. L’insediamento catalano-aragonese in Italia e i manuali della scuola secondaria. XIV. III, 19-42.

AIT, Ivana. Spagnoli e mercato del lavoro nella Roma del Quattrocento. XIV. III, 43-63.

ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Angel. Los intereses aragoneses en Italia: presiones de Alfonso V sobre el pontificado. XIV. III, 65-89.

BAQUÉ, Maria Teresa. Personatges no historiats a la Sardenya en relació amb les terres de Lleida. XIV. III, 91-100.

BARCELÓ CRESPÍ, Maria. Relaciones comerciales entre Mallorca y Cerdeña (segunda mitad del siglo XV). XIV. III, 101-121.

BASSO, Enrico. La Corona d’Aragona e la dominazione viscontea su Genova (1421-1435). XIV. III, 123-135.

BATLLE, Carme. Pere Marí, escrivà de la reina Constança i home de negocis a Sicília vers 1300. XIV. III, 137-149.

BLASCO MARTÍNEZ, Asunción. Aportación al estudio de los judíos de Cagliari (siglo XIV). XIV. III, 151-164.

BRESC, Henri. Les Gascons en Sicilie (1392-1460). XIV. III, 165-186.

BURNS, Robert I. The della Volta: A Genoese Family in the service of the Crown of Aragon (1140-1340). XIV. III, 187-228.

CARBONELL BORIA, Maria José. El libro “lletres d’Italia” del Archivo Municipal de Valencia. XIV. III, 229-236.

CÁRCEL ORTÍ, María Milagros. Licencias concedidas a eclesiásticos de fuera de la diócesis de Valencia (siglos XIV y XV). XIV, III, 237-255.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. La letra de cambio en el sistema financiero de Alfonso el Magnánimo. XIV. III, 257-269.

CONDE RIERA, Ana Margarita. MARCÚS MAIMÓ, Laura Margarita. Notas referentes a Cerdeña de la serie “Lletres comunes” del Archivo del reino de Mallorca (1336-1387). XIV. III, 271-286.

COSTA I PARETAS, Maria Mercè. El viatge de l’infant Joan (futur Joan II) a Sicília (1415). XIV. III, 287-302.

CRUZ I RODRÍGUEZ, Joan. La revolta dels Doria a Sardenya el 1347: repercussions de la política italiana de Pere III en una petita vila de la Catalunya interior. XIV. III, 303-314.

CUADRADA, Coral. Crèdit i comerç a la Mediterrània occidental (primera meitat del secle XIV). XIV. III, 315-327.

CUÑAT CISCAR, Virginia. Del Privilegio al Registro: la relación entre el “Consell” de Valencia y Cerdeña en tiempos de Jaime II y Alfonso IV a través del Archivo Municipal de Valencia. XIV. III, 330-337.

D’AGOSTINO, Guido. Parlamenti  e assemblee di stati nei territori italiani della Corona d’Aragona (secoli XIII-XVII). I casi della Sicilia, della Sardegna e di Napoli. XIV. III, 339-357.

DENTICI BUCCELLATO, Rosa Maria. La “Rason del puerto de Termenes” (1407-1412). XIV. III, 359-366.

DOXEY, Gary B. Genovesos i Pisans a les illes Balears (1146-1229). XIV. III, 367-381.

EPSTEIN, Stephan R. Governo centrale e comunità locali nella Sicilia tardo-medievale: le fonti capitolari (1282-1499). XIV. III, 383-415.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. Un aragonés embajador de Jaime II ante las cortes de Nápoles y Sicilia. XIV. III, 417-432.

FOSSATI RAITERI, Silvana. Genova nei trattati di pace con l’Aragona nella prima metà del secolo XV: aspetti politici ed economici. XIV. III, 433-447.

GALIANA CHACÓN, Juan Patricio. Notas sobre el régimen señorial en Cerdeña: las cartas pueblas de Villamassargia y Domusnovas (1421-1436). XIV. III, 449-464.

GIMÉNEZ CHORNET, Vicent. Gobierno y control de los oficiales de la Cámara de Sicilia (1424-1458). XIV. III, 465-478.

GONZÁLEZ COSO, Elena. L’aportació de la ciutat de Lleida en la guerra de Sardenya, a través dels documents de l’Arxiu Municipal. XIV. III, 479-488.

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric. L’orde de Montesa a Itàlia en el segle XV. XIV. III, 489-502.

HINOJOSA MONTALVO, José. Los contactos comerciales entre Valencia y Cerdeña durante el siglo XV. XIV. III, 503-526.

HURTADO, Víctor. Berenguer Morey, mercader de Barcelona i la seva activitat diplomática amb Pisa l’any 1387. XIV. III, 527-544.

LO FORTE SCIRPO, Maria Rita. Cronaca di un rapimento e di un riscatto. XIV. III, 545-555.

LÓPEZ PÉREZ, M. Dolores. Los operadores magrebíes en la Corona de Aragón a finales del trescientos y principios del cuatrocientos: las actividades mercantiles de judios y musulmanes norteafricanos. XIV. III, 557-572.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, carlos. La estructura de los ingresos de la Tesoreria General de Alfonso V el Magnánimo y la conquista de Nápoles (1424-1447). XIV. III, 573-593.

MASSIP I FONOLLOSA, Jesús. La documentació sarda de l’Arxiu Històric de Tortosa. XIV. III, 595-605.

MIRAZITA, Iris. I “Lombardi” di Corleone e il Vespro. XIV. III, 607-614.

MUÑOZ POMER, Mª Rosa. Las cortes valencianas y su participación en las empresas italianas. XIV. III, 615-628.

MUTGÉ I VIVES, Josefa. La contribució de les ciutats de Tortosa i de Girona a l’armada contra els genovesos durant el regnat d’Alfons el Benigne (1333). XIV. III, 629-641.

OLGIATI, Giustina. La Repubblica di Genova nella guerra di successione al Regno de Napoli (1436-1442). XIV. III, 643-657.

ORCÁSTEGUI GROS, Carmen. Contribución económica de los aragoneses a las empresas de Cerdeña (siglo XIV). XIV. III, 659-666.

RIBES VALIENTE, María Luisa. La renta de la reina María en la ciudad de Siracusa (1456-1457). XIV. III, 667-684.

ROMANO, David. Ebrei di / in Sardegna (1335-1405). Note documentarie. XIV. III, 685-690.

SALICRÚ I LLUCH, Roser. Notes sobre el consolat de catalans de Siracusa (1319-1528). XIV. III, 691-712.

SÁNCHEZ ADELL, José. Ecos sardos en la documentación municipal de Castellón de la Plana. XIV. III, 713-722.

SARASA SÁNCHEZ, Esteban. Repercusiones político-sociales en el reino de Aragón de la intervención de la Corona en Cerdeña (siglo XIV). XIV. III, 723-729.

URGELL HERNÁNDEZ, Ricard. Relaciones entre el Reino de Sicilia y la Procuración Real de Mallorca durante la crisis catalana de 1462 a 1472. XIV. III, 731-743.

VENTURINI, Alain. Les Etats Angevins et la conquête aragonaise de la Sardaigne: les réactions des Provençaux (1323-1382). XIV. III, 745-756.

WEBSTER, Jill. La manumissió d’un captiu sard pels franciscans de Vic (1422). XIV. III, 757-764.


 

XIV Congreso - Volum IV

ARRIETA ALBERDI, Jon. Notas sobre la presencia de Cerdeña en el Consejo Supremo de la Corona de Aragón. XIV. IV, 11-25.

BORRÀS I FELIU, Antoni. El col·legi de Sassari de la Companyia de Jesús i la provincia d’Aragó. Problemes. XIV. IV, 27-43.

BLASCO MARTÍNEZ, Rosa María. Noticia sobre los marquesados de Villacidró y Palmas al final del dominio de la monarquia católica. XIV. IV, 45-55.

CADONI, Bruno. ORTU, Leopoldo. Persistente vitalità dei privilegi aragonesi nelle città sarde in epoca spagnola attraverso gli atti di un parlamento del XVI secolo. XIV. IV, 57-68.

CANET APARISI, Teresa. La estrategia gubernamental de la monarquía española en Nápoles: instrucciones de Felipe IV al duque de Arcos. XIV. IV, 69-86.

CASASNOVAS I CAMPS, Miquel Angel. Relacions comercials entre Menorca i Itàlia: el comerç blader a la segona meitat del segle XVI. XIV. IV, 87-99.

CATALÀ I ROCA, Pere. MANUNTA, Francesc. Relíquies sardes venerades a Catalunya. XIV. IV, 101-117.

CORDA, Mario. La confraternita dei falegnami a Cagliari in epoca spagnola. XIV. IV, 119-131.

ESCARTÍN SÁNCHEZ, Eduardo. Notas sobre la Nueva Planta en Cataluña y Cerdeña (1717-1720). XIV. IV, 133-143.

GONZÁLEZ VALLE, José V. Fondos de música de tecla de Domenico Scarlatti conservados en el Archivo Capitular de Zaragoza. XIV. IV, 145-157.

GRAS I CASANOVAS, M. Mercè. PÉREZ SAMPER, M. Ángeles. Notícies de la Mediterrània en temps de Carles V. XIV. IV, 159-179.

GUIA MARÍN, Lluís. Els virreis i la pràctica del govern: serveis a la monarquia i ordre públic a València i Sardenya a mitjans segle XVII. XIV. IV, 181-196.

VIDAL, José Juan. Relaciones entre el poder central y la Mallorca de los Austrias. XIV. IV, 197-207.

MARTIN-BUENO, Manuel. Hallazgos subacuáticos tardomedievales en Cavoli (Cerdeña). XIV. IV, 209-218.

MATEU IBARS, Josefina. SAMBITO, Santina. “Cartas Reales escritas a los Virreyes del Reyno de Sicilia sobre Negocios deste Reyno desde el Año 1600 asta el de 1659” (Mss. 910-911 de la Biblioteca Nacional de Madrid). XIV. IV, 219-250.

MATTONE, Antonello. “Corts” catalane e Parlamento sardo: analogie giuridiche e dinamiche istituzionali (XIV-XVII secolo). XIV. IV, 251-274.

MOLAS RIBALTA, Pere. Col·legials major de Castella a l’Itàlia espanyola. XIV. IV, 275-289.

MOTIS DOLADER, Miguel Angel. Diáspora de los judíos del reino de Aragón en Italia. XIV. IV, 291-313.

OLIVA, Anna Maria. SCHENA, Olivetta. La città regie del Capo di Logudoro nei capitoli di corte del Parlamento Dusay-Rebolledo (1504-1511). XIV. IV, 315-368.

PILATI, Renata. Il parlamento napoletano del 1534: l’accordo sul problema degli assensi feudali. XIV. IV, 369-385.

PIRA, Stefano. Il governo spagnolo in Sardegna visto dai piemontesi nel settecento. XIV. IV, 387-390.

PISTARINO, Geo. Prospetto sulla storia del Finale. XIV. IV, 391-402.

PLAISANT, Maria Luisa. Un censimento di schiavi a Cagliari nel 1564. XIV. IV, 403-420.

SANNA, Piero. Monti granatici e problemi annonari nella Sardegna spagnola. XIV. IV, 421-444.

SASTRE PORTELLA, Florencio. El reino de Nápoles visto por un menorquín del 1700. XIV. IV, 445-456.

SUÁREZ BILBAO, Fernando. Los partes de guerra del Gran Capitán en la campaña de Corfú.. XIV. IV. 457-475.

TORE, Gianfranco. Ceti sociali, finanze e “buon governo” nella Sardegna spagnola (1620-1642). XIV. IV, 477-496.

ROSSELLÓ LLITERAS, Juan. Los obispos Cotoner y Alagón al frente de la diócesis de Oristano y Mallorca (siglo XVII). XIV. IV, 497-508.XIV Congreso - Volum V

ADDÍS SABA, Marina. ARCA, Antonio. La Patria ritrovata. Alghero e la Catalogna nel secolo XX. XIV. V, 11-14.

ALCOY PEDRÓS, Rosa. Nàpols i l’italianisme català a través d’un saltiri amb miniatures de Ferrer Bassa. XIV. V, 15-32.

BATTELLI, Giulio. Docenti e studenti dell ‘Aragona nello “Studium Urbis” all ‘inizio del Grande Scisma. XIV. V, 33-43.

BLASCO FERRER, Eduardo. Presenze palesi e presenze occulte. Il catalano in Sardegna e nel Sud d’Italia. XIV. V, 45-54.

BORAU I MORELL, Cristina. La indumentària catalana i les seves connexions amb Itàlia durant el període italo-gòtic (c.1340-1400). XIV. V, 55-68.

CABRÉ MONTSERRAT, Dolors. Dos políticos aragoneses del siglo XVII y Cerdeña. XIV. V, 69-82.

CALVO CALVO, Luis. La etnohistoria en Cataluña. XIV. V, 83-92.

CANNAS. Maria Cristina. La parrocchiale di San Giacomo di Villanova in Cagliari. Vicende costruttive dal XV al XVII secolo. XIV. V, 93-142.

COSSU PINNA, Maria Giuseppina. Di alcuni manoscritti spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari. XIV. V, 143-155.

DONATTINI, Massimo. Descrizione e rappresentazione della Sardegna negli “Isolari” del cinquecento. XIV. V, 157-182.

FALCÓN PÉREZ, Pilar. Un misal romano del diglo XV, del Archivo Capitular de Tarazona. XIV. V, 183-195.

PORCELLA, Maria Francesca. FERRU, Maria Laura. Chiese medievali in Sardegna decorate con bacini ceramici e “lustro metallico” (secc. XIII-XIV). XIV. V, 197-213.

FINZI, Claudio. Testi umanistici italiani a Barcellona. Il “De temporibus” di Matteo Palmieri. XIV. V, 215-232.

FRANCO MATA, Angela. Influencia catalana en el arte sardo del siglo XIV. XIV. V, 233-248.

GARCÍA SÁNCHEZ, María Dolores. GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ, Covadonga. MAYAYO VICENTE, María Luisa. El fondo antiguo español de la Biblioteca de la Facultad de Teologia de Cagliari. XIV. V, 249-336.

HILLGARTH, Jocelyn H. Mallorca e Italia: relaciones culturales durante la baja Edad Media. XIV. V, 337-345.

JANER MULET, Maria de la Pau. Jordi de Sant Jordi: presoner a Nàpols. XIV. V, 347-355.

MALLORQUÍ I SERRA, Maria. Sobre la vida i obra de Benet Garret, “Il Cariteo”. XIV. V, 357-362.

MANDINGORRA LLAVATA, Mª Luz. La escritura humanística en la Corona de Aragón. Aproximación a sus orígenes y difusión social en el siglo XV. XIV. V, 363-369.

MARTINES PERES, Vicent. L’espai, dimensió poètica de contacte entre el “Dolce Stil Novo” i la poesia catalana del segle XV. XIV. V, 371-380.

MARTÍ I PÉREZ, Josep. La cançó tradicional algueresa. Un reflexe fidel de la realitat històrico-cultural de la ciutat. XIV. V, 381-395.

MASSIP, Francesc. Lo maravilloso aéreo en la escena medieval. XIV. V, 397-411.

MATEU Y LLOPIS, Felipe. Una intitulación diplomático-monetal en el reino de Valencia: de don Martin el Humano al archiduque Carlos de Austria (1395-1707). “Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie”. XIV. V, 413-415.

MÉRIDA, Rafael M. Sicilia y la ficción caballeresca catalana de los siglos XIV y XV. XIV. V, 417-429.

PILIA, Fernando. Influssi della cultura catalana sulle tradizioni popolari sarde. XIV. V, 431-443.

PINILLA PÉREZ DE TUDELA, Regina. Libros impresos en Italia de los siglos XV al XVIII. Biblioteca de la Facultad de Derecho de Valencia. XIV. V, 446-463.

PETRUCCI, Sandro. La cosiddetta cronaca sarda: ipotesi per un ‘interpretazione. XIV. V, 465-469.

POMAR, Gabriele. Libri a stampa spagnoli a Palermo nel secondo Quattrocento. XIV. V, 471-488.

PUEYO COLOMINA, Pilar. Notarios altoaragoneses en Roma (1507-1625). XIV. V, 489-501.

RAURET DOMÈNECH, Marta. Presenza / incidenza ebraica nella sardegna aragonese: problemi e prospettive per una ricerca. XIV. V, 503-514.

ROCA MUSSONS, Maria. Parallelismo, sovrapposizione, identificazione: considerazioni sul processo strutturale implicito nella proposizione di Pietro III contro Mariano IV di Arborea. XIV. V, 516-538.

ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo. La relación Italia-Mallorca: comercio y cerámica (siglos XIII a XVII). XIV. V, 527-538.

RUNDINE, Angelo. La formazione dei “letrados” sardi all ‘Università di Salamanca. XIV. V, 539-553.

SÁEZ, Carlos. Diego Gómez de Sandoval entre Sicilia, Aragón y Castilla (1415-1416). XIV. V, 555-564.

SANNA, Antonella. TUVERI, Maria Rita. Antecedenti storici e nascita del Liceo Ginnasio “G. Siotto Pintor” nel panorama socio-culturale cagliaritano del XVII e XVIII secolo. XIV. V, 565-570.

SANNA, Maria Donatella. Lo stemmario della Biblioteca Comunale di Cagliari. XIV. V, 571-581.

SERRA, Sergio. L’Araldica catalana in Sardegna. XIV. V, 583-596.

SIDDI, Lucia. Il tema scultoreo del “compianto” in Sardegna. XIV. V, 597-616.

VAQUERO PIÑEIRO, Manuel. Miguel Campillo, mercante catalán en Roma a través de los protocolos notariales de comienzos del siglo XVI. XIV. V, 617-625.

VENTURA I SUBIRATS, Jordi. Itàlia com a refugi dels conversos catalans i valencians. XIV. V, 627-637.


 

XV Congreso - Volum I-1

LADERO QUESADA. Miguel Angel. El ejercicio del poder real: instituciones e instrumentos de gobierno. XV. I-1, 71-140.

BISSON, Thomas N. “Statebuilding” in the Medieval Crown of Aragon. XV. I-1, 141-158.

D’AGOSTINO, Guido. Gli Stati italiani e la Corona d’Aragona: potere regio, instituzioni, assemblee rappresentative. XV. I-1, 159-187.

PALACIOS MARTÍN, Bonifacio. Imágenes y símbolos del poder real en la Corona de Aragón. XV. I-1, 189-229.

SESMA MUÑOZ, J. Ángel. Las transformaciones de la fiscalidad real en la Baja Edad Media. XV. I-1, 231-291.

GONZÁLEZ ANTÓN, Luis. Sobre “Poder y Sociedad”. XV. I-1, 293-351.

CLARAMUNT RODRÍGUEZ, Salvador. El poder real y la cultura. XV. I-1, 353-387.

RIU I RIU, Manuel. El poder real y la iglesia catalana en la Corona de Aragón (siglos XIV al XVI). XV. I-1, 389-407.


 

XV Congreso - Volum I-2

BARCELÓ CRESPÍ, María. Las “embajadas” del notario mallorquín Pere Llitra a la corte de Juan II y Fernando II. XV. I-2, 9-22.

BARRIO BARRIO, Juan Antonio. La intervención real en la ciudad de Orihuela a través de la implantación de la insaculación en 1445. XV. I-2, 23-34.

BURNS, Robert I. Royal pardons in the realms of Aragon: an instrument of social control. XV. I-2, 35-44.

CABANES CATALÁ, Mª Luisa. Intitulación y suscripción de los documentos virreinales en la Serie de “Privilegios y Provisiones” del Archivo Municipal de Alicante. XV. I-2, 45-53.

CABEZUELO PLIEGO, José Vicente. Un intento para resolver ciertos conflictos jurisdiccionales entre la Gobernación y la Bailia General del Reino de Valencia. Acerca de la concordia de 1376. XV. I-2, 55-65.

CARIÑENA I BALAGUER, Rafael. La participació corsària en la configuració del mercat d’esclaus valencià a les primeries del segle XIV: Pere Erau i la subhasta de barbarescs a València l’any 1307. XV. I-2, 67-82.

CASALS MARTÍNEZ, Àngel. Estructura defensiva de Catalunya a la primera meitat del segle XVI: els comtats de Rosselló i Cerdanya. XV. I-2, 83-93.

CASTILLO SAINZ, Jaime. El poder y la miseria. Leyes de pobres y prácticas represivas en la València bajomedieval. XV. I-2, 95-105.

CATEURA BENNASSER, Pau. Transformaciones institucionales en la Mallorca del siglo XIV. XV. I-2, 107-119.

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. Los Archivos Reales o la memoria del poder. XV. I-2, 121-139.

CONTRERAS MARTIN, Antonio M. La didáctica de la guerra en los siglos XIV y XV: la traducción catalana del “Arbre des batailles” de Honore Bouvet. XV. I-2, 141-157.

DOMINGO GRABIEL, Anna. Els límits del poder reial i senyorial: l’administració de justícia sobre la població musulmana de la corona catalano-aragonesa (segle XIV). XV. I-2, 159-171.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. El consell reial durant el regnat de Martí l’Humà. XV. I-2, 173-190.

FERRERO MICÓ, Remedios. Los greuges en las cortes valencianas de 1510. XV. I-2, 191-205.

GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente. La intervención del poder real en los señorios valencianos. El secuestro de Xiva y Castellnou (1415-1425). XV. I-2, 207-218.

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric. “Donamus et concedimus vobis”. Monarquia i senyorialització del patrimoni reial al País Valencià en temps de Jaume II. XV. I-2, 219-236.

JUAN VIDAL, Josep. Injerencias del poder real en el poder territorial y municipal en Mallorca durante la época de Fernando el Católico. XV. I-2, 237-254.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos. Notas en torno al consejo real de Valencia entre la Guerra de Castilla y la conquista de Nápoles (1429-1449). XV. I-2, 255-274.

PARDO MOLERO, Juan Francisco. Los Ejércitos de su Magestad. La movilización de tropas reales en Valencia a comienzos del reinado de Carlos I (1521-1526). XV. I-2, 275-289.

PASSOLA I TEJEDOR, Antoni. Insaculación, monarquia y élites urbanas. XV. I-2, 291-309.

RAPUN GIMENO, Natividad. JARABA JOVEN, Carmen. La constitución política del Reino en el contexto de la literatura jurídico-política renacentista: Miguel del Molino y las glosas manuscritas a su “Repertorium”. XV. I-2, 311-325.

SABATÉ CURULL, Flocel. El poder reial entre el poder municipal i el poder baronial a la Catalunya del segle XIV. XV. I-2, 326-342.

SALVADOR ESTEBAN, Emília. El Lugarteniente de Tesorero General en la Valencia foral moderna. Un cargo casi desconocido y una documentación por exhumar. XV. I-2, 343-364.

SASTRE PORTELLA, Florencio. Don Pedro de Heredia, un gobernador de Menorca violento y conflictivo. XV. I-2, 365-376.

TATJER PRAT, Mª Teresa. La potestad judicial del rey. El consejo del rey en su función de administrar justicia (s. XIII y XIV). XV. I-2, 377-388.

TINTÓ I SALA, Margarita. Réplica de Joan Mercader, batlle general del regne de València, al rei Alfons el Magnànim pel nomenament de lloctinent de batlle del Grau, de València. XV. I-2, 389-395.

TORRAS I RIBÉ, Josep M. La desnaturalización del procedimiento insaculatorio en los municipios aragoneses bajo los Austrias. XV. I-2, 397-414.

UDINA I ABELLÓ, Antoni. Les corts medievals, un limit al poder del rei d’Aragó?. XV. I-2, 415-427.

URGELL HERNÁNDEZ, Ricard. El procediment civil de la reial Audiencia de Mallorca en la seva primera época. Estudi documental de las “ordinacions” de 1576. XV. I-2, 429-442.

CRUZ I RODRÍGUEZ, Joan. Batlles i sotsveguer a Igualada (1333-1386). XV. I-2, 445-455.

FRANCISCO OLMOS, José Maria de. La última intromisión de Juan II en la política castellana. XV. I-2, 457-474.

SÁNCHEZ MOLLEDO, José Mª. Poder real y organización militar en el Reino de Aragón durante el siglo XVI. XV. I-2, 475-484.

SOLANO CAMON, Enrique. El fuero del Capitan de Guerra. Una expresión del conflicto de jurisdicción entre el Rey y el Reino. XV. I-2, 485-495.


 

XV Congreso - Volum I-3

CASTELLACCIO, Angelo. La figura del Veguer in Sardegna, 2. Alghero. XV. I-3, 9-29.

CASU, Serafino. DESSI, Antonio. TURTAS, Raimondo. Le piazzeforti sarde durante il regno di Carlo V fino alla battaglia di Algeri. XV. I-3, 31-64.

CORRAO, Pietro. Dal re separato al re assente. Il potere regio nel regno di Sicilia nel ‘300 e nel ‘400. XV. I-3, 65-78.

DÍAZ BORRÀS, Andrés. El Vicealmirante Berenguer de Ripoll y la organización de su escuadra corsaria antigenovesa, a mediados del siglo XIV. XV. I-3, 79-92.

FERRANTE, Carla. L’istituzione del Bailo Generale nel regno di Sardegna (1391-1401). XV. I-3, 93-109.

FOSSATI RAITERI, Silvana. I mercanti genovesi e la Corona di Aragona tra il 1417 4 il 1428. XV. I-3, 111-119.

GUIA MARÍN, Lluís J. Defensa de la costa, concordàncies d’actuació del poder polític a València i Sardenya en la 2ª meitat del segle XVI. XV. I-3, 121-134.

MARCÚS MAIMÓ, Laura Margarita. La monarquia privativa i el municipi de la ciutat de Mallorca durant la guerra amb Gènova (1330-1333). XV. I-3, 135-153.

MELONI, Giuseppe. SIMBULA, Pinuccia F. Demografia i fiscalità nei territori regi del regno di Sardegna al principio del XV secolo. XV. I-3, 155-188.

SALAVERT Y ROCA, Vicente. Un nuevo documento para la historia de Cerdeña: el sentir político profundo y determinante de la política de Jaime II de Aragón. XV. I-3. 189-203.

SCHENA, Olivetta. Sassari e il potere regio nei secoli XV-XVI. XV. I-3, 205-222.

URBAN, María Bonaria. Concessioni emfiteutiche a castel di Cagliari nel XV secolo. XV. I-3, 223-254.

ADROER I TASIS, Anna M. La possessió de lleons simbol de poder. XV. I-3, 257-268.

ALGARRA PARDO. Víctor Manuel. Espacios de poder. Pavimentos cerámicos y escritura en el Real de Valencia en época de Alfonso el Magnánimo. XV. I-3, 269-289.

BLASCO MARTÍNEZ, Asunción. La Casa de Fieras de la Alfajería de Zaragoza y los judios. XV. I-3, 291-318.

CHINER GIMENO, Jaume J. Del rei ermità a l’emperador de Constantinoble: monarquia “versus” cavalleria al “Tirant lo Blanch”. XV. I-3, 319-333.

COSTA I PARETAS, Maria-Mercè. L’infant que hauria pogut ser rei. XV. I-3, 335-343.

MARTINES PERES, Vicent. Una cavalleria per als reis. El sentiment cavalleresc, els reis i la literatura catalana medieval. XV. I-3, 345-356.

MARTÍNEZ CARRILLO, Mª de los Llanos. La imagen del rey en relación con la expulsión de los judios y el atentado de Barcelona de 1492. XV. I-3, 357-369.

MASSIP BONET, Francesc. Imagen y espectáculo del poder real en la entronización de los Trastamara (1414). XV. I-3, 371-386.

MONTEAGUDO ROBLEDO, Mª Pilar. La entrada y juramento de Carlos I en Valencia (1528). El lenguaje simbólico como expresión de la imagen del poder real en los albores del Estado Moderno. XV. I-3, 387-400.

NARBONA VIZCAINO, Rafael. La fiesta cívica: rito del poder real. Valencia, siglos XIV-XVI. XV. I-3, 401-419.

ORTEGA VILLOSLADA, Antonio. La figura de Jaime II. XV. I-3, 421-431.

PÉREZ SAMPER, Maria de los Ángeles. La mesa del rey: imagen y símbolo del poder. XV. I-3, 433-449.

ROCA MUSSONS, María A. Notas sobre la coronación de Martin I el Humano. XV. I-3, 451-458.

RODRIGO ESTEVAN, Mª Luz. El poder real y los rituales públicos de exaltación de la monarquia en una ciudad aragonesa: Daroca (1449-1525). XV. I-3, 459-478.

SERRANO MARTÍN, Eliseo. Imágenes del poder en las ceremonias y fiestas públicas zaragozanas del siglo XVI: la visita de Felipe II en 1563. XV. I.-3, 479-492.

TORRA PÉREZ, Alberto. Reyes, santos y reliquias. Aspectos de la sacralidad de la monarquia catalano-aragonesa. XV. I-3, 493-517.


 

XV Congreso - Volum I-4

ABULAFIA, David. Un cas à vérifier: le roi de Majorque, les marchands de Montpellier et l’exemption de la leude. XV. I-4, 9-22.

BENITO I MONCLÚS, Pere. La renda de la terra als llocs del domini reial del Comtat de Barcelona: notes al capbreu de 1151. XV. I-4, 23-35.

CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel. El real patrimonio en Menorca durante la segunda mitad del siglo XVI. XV. I-4, 37-49.

CERVANTES PERIS, Francisco Javier. El antiguo patrimonio de María de Luna: crédito censal y consolidación feudal (1372-1425). XV. I-4, 51-68.

FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio. Trashumancia y fiscalidad medieval en el Alto Aragón. XV. I-4, 69-97.

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Bernardo. Un crédito barcelonés sobre la Hacienda Real Catalana. El “censal del rey Alfonso”, 1429-1640. XV. I-4, 99-112.

LÓPEZ BONET, Josep F. El pes impositiu a les acaballes del segle XIV. XV. I-4, 113-129.

LÓPEZ PÉREZ, María Dolores. La presencia mercantil italiana en Mallorca a través de los registros de lezdas (1373). XV. I-4, 131-148.

MAINE BURGUETE, Enrique. Martín I y la recuperación del patrimonio real en Aragón. Acuerdos firmados en 1398 entre el monarca y Joan Don Sancho, ciudadano de Zaragoza. XV. I-4, 149-163.

MIRA JODAR, Antonio José. Del rey al municipio. Las transferencias fiscales en el País Valenciano Bajomedieval (siglos XIII-XV). XV. I-4, 165-175.

MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomàs de. El control “popular” dels obligats a retre comptes al Mestre Racional. XV. I-4, 177-190.

MORELLO BAGET, Jordi. Les tècniques de repartició fiscal en una vila del Camp de Tarragona: Reus en el període de 1462-1480. XV. I-4, 191-202.

MUÑOZ POMER, Mª Rosa. La Generalidad Valenciana en el siglo XV, entre la representación y los mecanismos de control. XV. I-4, 203-218.

POZO CHACON, José A. del. Guerra, fiscalidad y poder local en Vila-Real (1362-1375). XV. I-4, 219-232.

RAMÍREZ VAQUERO, Eloisa. Panorama de la Hacienda Real navarra en el siglo XV. El procurador patrimonial. XV. I-4, 233-249.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel. “Corts, Parlaments” y fiscalidad en Cataluña: las “profertes” para las guerras mediterráneas (1350-1356). XV. I-4, 251-272.

TURULL RUBINAT, Max. Acerca de las imbricaciones entre fiscalidad real y fiscalidad municipal en Cataluña durante la Baja Edad Media. XV. I-4, 273-291.

VALERO OLMOS, Francisco. Reorganización administrativa y evolución económica de la Hacienda Municipal de Valencia en el tránsito al Mundo Moderno (1412-1515). XV. I-4, 293-305.

VICIANO NAVARRO, Pau. La burocràcia fiscal de la Corona en el marc local valencià: Els Batlles de Castelló de la Plana (1366-1500). XV. I-4, 307-318.

ZULAICA PALACIOS, Fernando. El arrendamiento de ingresos impositivos como indicador de la actividad comercial. XV. I-4. 319-343.


 

XV Congreso - Volum I-V

AGOSTINI, Carlo. Gli Ebrei in Spagna nei secoli VIII-XV secondo la storiografia della “scuola” in Italia. XV. I-5, 9-25.

ÁLVAREZ AÑAÑOS, María de los Angeles. La defensa de los privilegios municipales frente al Reino: Zaragoza contra Orencio Luis Zamora. XV. I-5, 27-45.

BELLIDO DIEGO-MADRAZO, Daniel. El poder real y el control de las profesiones jurídicas. XV. I-5, 47-70.

BUSCH ORVIETANI, Silvia. Sulle strade del re: il potere reale e il mando dei mercanti musulmani in viaggio nei territori della Corona d’Aragona. XV. I-5, 71-80.

FARGAS PEÑARROCHA, Maria Adela. Oficiales reales en la Catalunya de comienzos de la Edad Moderna. XV. I-5, 81-92.

FEBRER ROMAGUERA, Manuel V. Trascendencia de les conversions en el procés de repoblament de la Conca de l’Albufera (segle XIII). XV, I-5, 93-112.

GARCÍA-BELMONTE, F. Xavier. Mujeres, violencia y poder real. Castelló de la Plana en el siglo XVI. XV. I-5, 113-121.

GRAS I CASANOVAS, M. Mercè. La immigració francesa i la legislació. Els nouvinguts i els poders de la terra. XV. I-5, 123-134.

GRAULLERA SANZ, Vicente. Ciudadanos de Valencia en la época foral. XV. I-5, 135-149.

LALIENA CORBERA, Carlos. Violencia feudal en el desarrollo del estado aragonés. La guerra de Artal de Alagón (1293). XV. I-5, 151-184.

LEDESMA RUBIO, María Luisa. El poder real y las comunidades mudéjares en Aragón. XV. I-5, 185-196.

LOURIE, Elena. Seigneurial pressure and the salva de infanzonia: Larués, Marcuello and Yeste (1300-1329). XV. I-5, 197-208.

MATEOS ROYO, José Antonio. Monopolio señorial frente a control público: hornos y panaderías en la Daroca del siglo XV. XV. I-5, 209-224.

MORRO VENY, Guillem. La relació entre el poder reial i el poder institucional a la Mallorca de mitjan segle XV. XV. I-5, 225-240.

PONS ALÓS, Vicent. Los Trastámara y la nueva nobleza valenciana. XV. I-5, 241-256.

ROMANO, David. El Estatuto de Huesca (1307) sobre la usura judía. XV. I-5, 257-272.

SOLDEVILA TEMPORAL, Xavier. El rei d’Aragó: senyor feudal de Torroella de Montgrí. El capbreu de 1321-22. XV. I-5, 273-287.

TEROL I REIG, Vicent. La problemàtica de les alienacions del Reial Patrimoni al País Valencià i els origens de la Germania al comtat d’Albaida (1445-1525). XV, I-5, 289-303.

TROPÉ, Hélène. Poder real, locura y sociedad: la concepción de los locos en los privilegios fundacionales otorgados al Hospital de Inocentes de Valencia por los monarcas aragoneses (1409-1427). XV. I-5, 305-318.

TUDELA VILLALONGA, Luis. La alimentación como reflejo social del poder del infante Juan. XV. I-5, 319-329.

VANLANDINGHAM, Marta. Existence and extinction on the Aragon-Castile frontier: the muslim aljama of Orihuela in the fourteenth century. XV. I-5, 331-343.

ALONSO DÍAZ DE ALDA, Icíar. La alimentación de la monarquia catalano-aragonesa: el consumo de pescado en las mesas de María de Luna y Alfonso V el Magnánimo. XV. I-5, 347-362.

BARÓ I QUERALT, Xavier. La muerte de tres Trastámaras: Fernando de Antequera, Alfonso el Magnánimo y Juan II. XV. I-5, 363-372.

BRESC, Henri. Le Jardin de l’empire: le Palais de Barcelone et la Sicilie (1397-1410). XV. I-5, 373-386.

CACHO PALOMAR, Mª Teresa. Una contribución aragonesa al dominio militar: el Códice Florentino Panciatichiani 200. XV. I-5, 387-402.

FALCÓN PÉREZ, Pilar. El pontifical del obispo Andrés Martínez, en el Archivo Capitular de Tarazona: Estudio histórico-artístico. XV. I-5, 403-421.

FRAMIS MONTOLIU, Maite. TOLOSA ROBLEDO, Lluïsa. Pintors medievals a la Cort Reial de Valencia. XV. I-5, 423-435.

LAHOZ FINESTRES, José Mª. La sintervención real en la Universidad de Huesca (1354-1599). XV, I-5, 437-448.

ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo. Navegación y avances técnicos: un análisis iconográfico. XV. I-5, 449-474.

SEGNI PULVIRENTI, Francesca. SPIGA, Giuseppe. Castell de Bonaire e la politica edilizia di Alfonso il Benigno. XV. I-5, 475-489.

ZEDDA, Corrado. Il tema iconografico dei tre vivi e dei tre morti nella cultura giudicale arborense. XV. I-5, 491-505.

ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel. Alfonso V, rey de Nápoles: regulación de la sucesión y reconciliación con el pontificado. XV. I-5, 509-522.

BERTRAN ROIGÉ, Prim. La clerecia regular dels bisbats catalans, segons la “décima apostólica” de 1391. XV. I-5, 523-534.

CAUDET I GARCÍA, Francesc. ONTALBA RUIPÉREZ, José Antonio. La labor intercesora de Pedro IV ante las vicisitudes de los franciscanos en Tierra Santa. XV. I-5, 535-543.

MIGUEL GARCÍA, Isidoro. El motín de los clérigos de Teruel (1571). XV. I.5, 545-557.

RUNDINE, Angelo. Inquisizione e potere reale in Sardegna. La politica di Ferdinando II d’Aragona e l’insediamento del tribunale dell ‘Inquisizione in Sardegna (1492-1516). XV. I-5, 559-568.

VENTURA I SUBIRATS, Jordi. El poder reial i la inquisició en temps de Ferran el Catòlic. El cas de València. XV. I-5, 569-579.


 

XV Congreso - Volum II

ASENJO GONZÁLEZ, María. Tráfico y poder en la frontera norte de Castilla y Aragón (1450-1516). XV. II, 21-40.

AYALA MARTÍNEZ, Carlos de. Alfonso X y sus relaciones políticas con la Corona de Aragón: Los decisivos años de la alianza gibelina (1264-1274). XV. II, 41-71.

CORTÉS RUIZ, Elena. La constitución de un patrimonio mixto castellano-aragonés en tierras de Albarracín y Molina a fines del siglo XV. XV. II, 73-84.

CRUSELLES GÓMEZ, Enrique. Mercaderes castellanos en Valencia (1400-1450). XV. II, 85-99.

ENSENYAT PUJOL, Gabriel. Corsarisme i represàlies castellano-mallorquines durant la dècada 1340-1350. XV. II, 101-113.

GARRIDO I VALLS, Josep-David. La Marca septentrional del reialme mudéjar de Múrcia, territori d’equilibri entre Castella i la Corona d’Aragó. XV. II, 115-124.

GÓMEZ SORIANO, Ana María. Judíos y conversos valencianos en el comercio con Castilla (1380-1403). XV. II, 125-134.

IGUAL LUIS, David. Los mercaderes italianos y las relaciones económicas entre Valencia y Castilla en el siglo XV. XV. II, 135-151.

LUZ COMPAÑ, José Luis. Sobre la emigración de conversos de judío entre los reinos de Valencia y Castilla en las postrimerias del siglo XIV (1391-1403). XV. II, 153-162.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María. El comercio del vino aragonés en el mercado murciano (S. XV): factores económicos y culturales. XV. II, 163-180.

MARUGÁN VALLVÉ, Carmen María. La participación aragonesa en la expedición de Jaime II a Almeria (1309). XV. II, 181-193.

MARZAL GARCÍA-QUISMODO, Miguel Ángel. Castilla en la política exterior de Alfonso III de Aragón. XV. II, 195-229.

MOXÓ Y MONTOLIU, Francisco de. Don Ximeno de Luna, arzobispo de Toledo y canciller de Castilla (1328-1337). XV. II, 231-248.

NAVARRO ESPINACH, Germán. Emigrantes castellanos en la sedería de Valencia (1479-1524). XV. II, 249-267.

OLIVERA SERRANO, César. La rivalidad entre Aragón y Castilla a mediados del siglo XV y su proyección política en el sur de Francia. XV. II, 269-276.

PUÑAL FERNÁNDEZ, Tomàs. Mercaderes toledanos en el Reino de Valencia. XV. II, 277-284.

QUINTANILLA RASO, Mª Concepción. Intereses y estrategias en la frontera castellano-aragonesa. Alcaides y fortalezas en Molina y su tierra en el siglo XV. XV. II, 285-301.

RUZAFA GARCÍA, Manuel. La Corona de Aragón y Castilla en el norte de África durante el Cuatrocientos. XV. II, 303-314.

SALICRÚ I LLUCH, Roser. Els “Fets de Villena”. Alguns episodis fronterers del regnat de Ferran d’Antequera. XV. II, 315-333.

VICENT CASAÑ, Laura. Mudéjares en la Corona de Aragón, moriscos en Castilla. XV. II, 335-345.

JUANTO JIMÉNEZ, Consuelo. Cuestiones fronterizas de Sos del Rey Católico con Sangüesa: “Pleito del Real”. (Siglos XIV-XVI). XV. II, 349-361.

MONTERDE ALBIAC, Cristina. La Orden del Císter, nexo de unión entre reinos hispanos. XV. II, 363-374.

OSTOLAZA ELIZONDO, Mª Isabel. Las rentas del reino de Navarra tras la conquista de Fernando el Católico. XV. II, 375-389.

PASCUAL PÉREZ, Francisco Javier. Aproximación a la configuración de los límites territoriales entre Navarra y Aragón: el caso de la Ribera navarra. XV. II, 391-405.

SAINZ DE LA MAZA LASOLI, Regina, Hostilidades en la frontera navarro-aragonesa durante el reinado de Jaime II. XV, II, 407-423.

STALLS, William C. The bordes war between Aragón and Navarre during the reigns of Ramón Berenguer IV and García IV Ramírez. XV. II, 425-438.

BECEIRO PITA, Isabel. La tendencia a la especialización de funciones en los agentes diplomáticos entre Portugal y Aragón (1412-1465) XV. II, 441-455.

MATEU IBARS, Josefina. Linajes portugueses en intitulaciones de virreyes de la Corona de Aragón. Notas para su estudio. XV. II, 457-475.

MUTGÉ I VIVES, Josefa. Relaciones entre Alfons el Benigne de Catalunya-Aragó i Alfons IV de Portugal. XV. II, 477-492.

UNALI, Anna. Riflesi dell ‘allestimento dell flotta portoghese destinata alla conquista di Ceuta nella politica mediterranea di Fernando I d’Aragona. XV. II, 493-509.


 

XV Congreso - Volum III

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. Trayectoria medieval de Jaca en el seno de la Corona de Aragón. XV. III, 15-76.

AGUDO ROMEO, María del Mar. “De Lite Campale” en el Fuero de Jaca. Su presencia en otros fueros. XV. III, 79-87.

ANSÓN CALVO, Maria del Carmen. La emigración desde la zona de influencia de Jaca en el siglo XVIII. XV. III, 89-107.

ANSÓN CALVO, María del Carmen. GÓMEZ, Silvia. Estudio socio-económico de la zona de influencia de Jaca en la Modernidad. XV. III, 109-129.

ARMILLAS VICENTE, José Antonio. Jaca y sus montañas en la guerra contra la convención. XV. III, 131-146.

BATTELLI, Giulio. Nuovi documenti vaticani sulla ricostituzione della diocesi de Iaca (1571). XV. III, 147-159.

CABANES PECOURT, Mª de los Desamparados. Guillermo de Jaca, notario de Valencia: apuntes para una biografia. XV. III, 161-170.

CATALÀ I ROCA, Pere. Fretura de fortificació de Jaca, a les acaballes del segle XV. XV. III, 171-175.

CATALÀ I ROCA, Pere. GALA I FERNÁNDEZ, Joan. La sagristia de Jaca, motiu de disputa l’any 1485. XV. III, 177-180.

ESTAL, Juan-Manuel del. Jaca en la datación tópica del itinerario de Jaime II de Aragón (1 de junio al 20 de julio de 1302). XV. III, 181-197.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. Moneda jaquesa. Moneda aragonesa. XV. III, 199-205.

ESTEBAN NAVARRO, Miguel Ángel. Imagen y función simbólica del monasterio de San Juan de la Peña en la formación de la conciencia aragonesa. XV. III, 207-218.

FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio. “La Casa de Ganaderos de Zaragoza y la Jacetania en la Baja Edad Media: pastos, cabañeras y vida pastoril”. XV. III, 219-240.

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique. Los gobernadores del corregimiento de Jaca en el siglo XVIII. XV. III, 241-250.

GÓMEZ GARCÍA, Alberto. La estructuración industrial y comercial del territorio en los orígenes y evolución de la ciudad feudal, Jaca y el viejo Aragón. XV. III, 251-272.

GUTIÉRREZ IGLESIAS, María Rosa. Documentos reales del monasterio de Santa Cristina de Somport de los siglos XII y XIII conservadas en el Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza. XV. III, 273-301.

LAPEÑA PAUL, Ana Isabel. La presencia del monasterio de San Juan de la Peña en la ciudad de Jaca. XV. III, 303-314.

LÓPEZ PÉREZ, Carmen María. La organización municipal de Jaca en el Antiguo Régimen. XV. III, 315-324.

MOTIS DOLADOR, Miguel Ángel. Régimen jurídico de los contratos pecuarios suscritos por los judíos de Jaca en el siglo XV. XV. III, 325-340.

PAVÓN BENITO, Julia. Fuero de Jaca y Fuero de Estella. Observaciones críticas. XV. III, 341-353.

PUEYO COLOMINA, Pilar. Las visitas “ad limina” de los obispos de Jaca (s. XVI-XVIII): sus documentos. XV. III, 355-371.

SAMPER ROVIRA, Nuria. TÉLLEZ RODERO, Nuria. Jaca en la Corona de Aragón a través de fuentes toponímicas. XV. III, 373-388.

SANZ CAMAÑES, Porfirio. Estrategias defensivas de la monarquia en Aragón durante el siglo XVII. La contribución del municipio jacetano. XV. III, 389-403.

SIMON, David L. El tímpano de la catedral de Jaca. XV. III, 405-419.

SIMON, Sonia C. Iconografia de un capitel del claustro de la catedral de Jaca. XV. III, 421-436.

WEBSTER, Jill R. Franciscanos de Barbastro y Jaca: Aspectos de su historia en la Edad Media. XV. III, 437-447.


 

XVI Congreso - Volum I

DEL TREPPO, Mario. Alfonso il Magnanimo e la Corona d’Aragona. XVI. I, 1-17.

ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel. Relaciones entre Aragón y Castilla en época de Alfonso V. Estado de la cuestión y lineas de investigación. XVI. I, 21-43.

BAJET ROYO, Montserrat. La producció legislativa a les corts de 1454-58. Evolució posterior. XVI. I, 45-57.

BAYOD PALLARÉS. Roberto G. Legitimidad canonico-jurídica del Pontífice aragonés, Benedicto XIII. XVI. I, 59-71.

BERMÚDEZ AZNAR, Agustín. MARTÍNEZ ALMIRA, Magdalena. OBARRIO MORENO, Juan Alfredo. Las Cortes valencianas durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo. La legislación foral. XVI. I, 73-97.

CABANES CATALÁ, María Luisa. BALDAQUÍ ESCANDELL, Ramon. MATEO RIPOLL, Verónica. Sigilografia valenciana en la época de Alfonso el Magnánimo: estado de la cuestión. XVI. I, 99-109.

CANABAL RODRÍGUEZ, Laura. Notas sobre la política religiosa de Alfonso el Magnánimo. XVI. I, 111-119.

CANELLAS, Beatriz. TORRA, Alberto. Los registros de la Cancilleria de Alfonso el Magnánimo. XVI. I, 121-145.

CARBONELL BORIA, M. José. DÍAZ BORRÀS, Andrés. GUIA MARÍN, Luis J. Crisi política i estabilitat institucional. El regne de València i les corts de Montsó el 1435-1436. XVI. I, 147-158.

CATEURA BENNASSER, Pau. JOAN VIDAL, Josep. MORRO VENY, Guillem. Política e instituciones en el reino de Mallorca (siglo XV). XVI. I, 159-178.

CORRAO, Pietro. Amministrazione ed equlibri politici nel Regno di Sicilia (1416-1443). XVI. I, 179-198.

COSTA I PARETAS, Maria-Mercè. Relacions entre Alfons el Magnànim i els Països Balcànics. Testimonis documentals. XVI. I, 199-211.

DIEGO RODRÍGUEZ, Natividad de. Correspondencia de Alfonso V con el monasterio de Poblet. XVI. I, 213-224.

ESTAL, Juan Manuel del. Elevación de la villa valenciana de Orihuela a ciudad por Alfonso V de Aragón (1437). XVI. I, 225-236.

ESTRADA RIUS, Albert. Jaume Callís i la caracterització jurídica del monarca en temps del Magnànim. XVI. I, 237-252.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. La introducción el sistema insaculatorio para la provisión de cargos municipales en Aragón. XVI. I, 253-276.

FERRANTE, Carla. MATTONE, Antonello. I privilegi e le istituzioni municipali del Regno di Sardegna nell ‘età di Alfonso il Magnanimo. XVI. I, 277-320.

FERRERO MICÓ, Remedios. Reivindicaciones estamentales frente al poder monárquico. XVI. I, 321-344.

FOSSATI RAITERI, Silvana. Alfonso d’Aragona e Tommaso di Campofregoso tra Catalogna, Genova e Milano, arbitri della politica del loro tempo (1415-1428). XVI. I, 345-360.

GRAULLERA SANZ, Vicente. Juristas valencianos en el reinado de Alfonso el Magnánimo. XVI. I, 361-381.

HINOJOSA MONTALVO, José. BARRIO BARRIO, Juan Antonio. CABEZUELO PLIEGO, José Vicente. PICATOSTE NAVARRO, Pedro. Las relaciones entre Alfonso V y Eugenio IV ante la crisis del Concílio de Basilea y la cuestión del obispado de Orihuela (1431-1447). XVI. I, 383-393.

LÓPEZ BONET, José Francisco. La Ceca y los jurados de Mallorca. Diferencias criteriológico-contables con el fisco real (1434-1438). XVI. I, 395-419.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos. La “Bula de oro” de 1451: nota crítica. XVI. I, 421-437.

MANCLÚS CUÑAT, Irene. Els registres de Cancelleria d’Alfons el Magnànim: l’Administració Reial i els seus documents. XVI. I, 439-455.

MATEU IBARS, Josefina. Los virreyes de la Corona de Aragón durante Alfonso el Magnánimo (1416-1458). Su nómina. XVI. I, 457-481.

MELONI, Maria Giuseppina. Alfonso il Magnanimo e la Corsica. Attività militare, politica e diplomatica tra il 1416 e il 1422. XVI. I, 483-513.

MIRA JÓDAR, Antonio José. VICIANO NAVARRO, Pau. Las bases fiscales de un estado bajomedieval. El reino de Valencia en el siglo XV. XVI. I, 515-534.

MORELLI, Serena. Considerazioni sui giustizierati nel regno di Napoli. Tra continuità angioina e riforme aragonesi. XVI. I, 535-544.

MOXÓ Y MONTOLIU, Francisco de. Documentación napolitana de Alfonso V conservada en el archivo del Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid. XVI. I, 545-565.

MUÑOZ POMER, Mª Rosa. Las asambleas políticas estamentales y la consolidación del poder real (1416-1458). XIV. I, 567-591.

NARBONA VIZCAINO, Rafael. “Alfonso el Magnánimo, Valencia y el oficio del racional”. XVI. I, 593-617.

OLIVERA SERRANO, César. PASTOR BODMER, Isabel. La diplomacia castellana y Alfonso V el Magnánimo. XVI. I, 619-640.

PASCIUTA, Beatrice. La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?. XVI. I, 641-656.

RIU RIU, Manuel. El papel de las Cortes catalanas en la política de los primeros años de reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-1423). XVI. I, 657-672.

SÁNCHEZ ARAGONÉS, Luisa. MOTIS DOLADER, Miguel Ángel. Papel de las ciudades y villas de Aragón en las Cortes celebradas durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-58). XVI. I, 673-688.

SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, Isabel. Introducció a l’estudi de la potestat financera de la Diputació del General de Catalunya en temps d’Alfons el Magnànim: el Dret de la Bolla de Plom i segell de la cera. XVI. I, 689-699.

SANMARTÍ ROSET, Montserrat. PIÑOL ALABART, Daniel. Pergamins de l’Arxiu Històric de Tarragona. L’època d’Alfons el Magnànim. XVI. I, 701-715.

SERRANO I DAURA, Josep. Les corts de Barcelona de 1432. XVI. I, 717-735.

SITJAR, Miquel. MASCARELLA, Jordi. Models polítics i conflictes al Ripollès durant el regnat d’Alfons el Magnànim. XVI. I, 737-740.

SPREMIC,  Momcilo. Alfonso il Magnanimo e la sua politica nei Balcani. XVI. I, 741-753.

UDINA I MARTORELL, Frederic. La preparació política del primogènit Alfons (després Alfons el Magnànim). XVI. I, 755-762.

URGELL HERNÁNDEZ, Ricard. El régimen de Sort i Sac. Consecuencias financieras de su instauración. XVI. I, 763-771.

VULTAGGIO, Claudia. I passi del Regno di Napoli in età alfonsina attraverso il registro di Sangro. XVI. I, 773-806.

VILADRICH, Mercè. L’extraterritorialitat del dret: una concessió atorgada al cònsol dels catalans a Alexandria el 1430. XVI. I, 807-829.

WOLF, Armin. “Legimus apud Platonem”. Una legge alfonsina del 1433 per la Sicilia nel suo contesto europeo. XVI. I, 831-839.

BLASCO MARTÍNEZ, Asunción. La conversión de judios y su repercusión en la sociedad aragonesa durante los primeros años del reinado de Alfonso el Magnánimo. XVI. I, 843-859.

CATALÀ I ROCA, Pere. DALMAU, Maria Carme. GALA I FERNÀNDEZ, Joan. JORDÀ, Esperança. Ambaixada barcelonesa a Nàpols, el 1444. XVI. I, 861-873.

CRUSELLES, Enrique. CRUSELLES, José Maria. Valencianos en la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo. XVI. I, 875-897.

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric. Aproximació a la noblesa valenciana en la segona meitat del segle XV. XVI. I, 899-917.

GUNZBERG MOLL, Jorge. Los notarios de Barcelona en la corte de Alfonso el Magnánimo. Embajadas y actividad laboral en Nàpoles. XVI. I, 919-932.

MOTIS DOLADER, Miguel Angel. SÁNCHEZ ARAGONÉS, Luisa. Legislación sobre judíos promulgadas por las Cortes de Aragón durante el reinado de Alfonso V (1416-1458). XVI. I, 933-947.

NAVARRO ESPINACH, Germán. IGUAL LUIS, David. Mercaderes-banqueros en tiempos de Alfonso el Magnánimo. XVI. I, 949-967.

PAVÓN BENITO, Julia. GARCÍA DE LA BORBOLLA, Ángeles. El “séquito” navarro de la infanta doña Blanca en Sicilia (1402-1415). XVI. I, 969-980.

SÁIZ SERRANO, Jorge. Los capitanes de Alfonso el Magnánimo en la conquista del reino de Nápoles: la caballeria del ejército real de 1441. XVI. I, 981-1009.

WEBSTER, Jill R. Contractes entre els ordes mendicants i Itàlia durant el regnat d’Alfons el Magnànim. XVI. I, 1011-1020.XVI Congreso - Volum II

ABULAFIA, David. L’economia mercantile nel Mediterraneo Occidentale: commercio locale e commercio internazionale nell’età di Alfonso il Magnanimo. XVI. II, 1023-1046.

BALARD, Michel. Genova di fonte ad Alfonso V. XVI. II, 1047-1054.

COULON, Damien. Un tournant dans les relations catalano-aragonaises avec la Méditerranée orientale: la nouvelle politique d’Alphonse le Magnanime (1416-1442 environ). XVI. II, 1055-1079.

CUADRADA, Coral. LÓPEZ, Mª Dolores. Finanzas, comercio y contabilidad: la plaza de Nápoles y los intercambios de larga distancia (2ª mitad del s. XV). XVI. II, 1081-1093.

DEYÁ BAUZÁ, Miguel José. La manufactura de la lana en la Mallorca de Alfonso el Magnánimo. XVI. II, 1095-1111.

DIEGO HERNANDO, Máximo. Conflictividad en las relaciones comerciales de la Corona de Aragón con Francia durante el reinado de Alfonso el Magnánimo. Las negociaciones de las marcas (1437-1442). XVI. II, 1113-1131.

MANCONI, Francesco. La pesca e il commercio del corallo nei paesi della Corona d’Aragona al tempo di Alfonso il Magnanimo. XVI. II, 1133-1145.

MUTGÉ I VIVES, Josefina. Contribució a l’estudi de les relacions polítiques i comercials a la Mediterrània occidental: anàlisi d’un procés de l’any 1442, conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona. XVI. II, 1147-1160.

RUZAFA GARCÍA, Manuel. La corte de Alfonso V, eje vertebrador de intercambios económicos y circulación de élites entre Valencia y Nápoles (1440-1458). XVI. II, 1161-1172.

SALICRÚ I LLUCH, Roser. La presència comercial catalano-aragonesa al sultanat de Granada durant el regnat d’Alfons el Magnànim. XVI. II, 1173-1200.

VAQUER BENNASAR, Onofre. Comerç entre Mallorca i Nàpols després de la conquesta de 1443. XVI. II, 1201-1219.

ALBANESE, Gabriella. PIETRAGALLA, Daniela. BULLERI, Monia. TANGHERONI, Marco. Storiografia come ufficialità alla corte di Alfonso il Magnanimo: i “Rerum gestarum Alfonsi regis libri X” di Bartolomeo Facio. XVI. II, 1223-1267.

ALEMANY FERRER, Rafael. La “Disputa” de Turmeda / Abdal·là: preludis d’innovació literària en la literatura catalana del periode prenapolità del Magnànim. XVI. II, 1269-1281.

BARCA, Daniele. Alfonso il Magnanimo e la tradizione dell ‘immaginario profetico catalano. XVI. II, 1283-1291.

BARCELÓ CRESPÍ, Maria. ENSENYAT PUJOL, Gabriel. Mallorquins a la cort del Magnànim i a la Itàlia renaixentista: la seva influència cultural al regne de Mallorca. XVI. II, 1293-1310.

CHIRICO, Maria Luisa. Alfonso d’Aragona e l’insegnamento del greco nell ‘Italia Meridionale. XVI. II, 1311-1319.

CIFUENTES, Lluís. FERRAGUD, Carmel. De Nàpols a València: El “Libre de la Menescalia” de Manuel Dies, majordom d’Alfons el Magnànim. XVI. II, 1321-1333.

CLARAMUNT, Salvador. La politica universitaria di Alfonso il Magnanimo. XVI. II, 1335-1351.

PERRONE CAPANO, Anna Maria Compagna. L’uso del catalano a Napoli. XVI. II, 1353-1370.

DE BLASI, Nicola. Due reflessioni storico-linguistiche su Masuccio Salernitano e Loise De Rosa. XVI. II, 1371-1392.

COURCELLES, Dominique de. Note sur le lullisme en Italie à l’époque d’Alphonse lo Magnanime (1416-1458). XVI. II, 1393-1400.

DURAN GRAU, Eulàlia. La imatge del rei Alfons. XVI. II, 1401-1418.

ESPADALER, Anton M. Política i ideologia en la novel·la catalana del segle XV. XVI. II, 1419-1430.

FODALE, Salvatore. La Regia biblioteca alla zisa e la moglie siciliana el Panormita. XVI. II, 1431-1441.

GARGANO, Antonio. Aspetti della poesia di corte. Carvajal e la poesia a Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo. XVI. II, 1443-1452.

GARRIDO I VALLS, Josep David. Correspondència entre Alfons el Magnànim i Leonardo Bruni al voltant de la traducció del llibres de “La Política” d’Aristòtil: el ms. 388 de la biblioteca general i històrica de la universitat de València. XVI. II, 1453-1462.

GRIFOLL, Isabel. Pervivències i innovacions poètiques en temps d’Alfons el Magnànim: Lo “conhort” de Francesc Ferrer. XVI. II, 1463-1488.

GRILLI, Giuseppe. Il “Cant” CXXIII di Ausias March e il re innamorato. XVI. II, 1489-1501.

MONTI SABIA, Liliana. D’ALESSANDRO, Debora. IACONO, Antonietta. Il ricordo di Alfonso di Aragona nelle opere di Giovanni Pontano. XVI. II, 1503-1531.

ORAZI, Veronica. “Presoner” di Jordi de Sant Jordi: tra eredità medievale e fioritura umanistica nell ‘orizzonte mediterraneo della politica alfonsina. XVI. II, 1533-1551.

PARISI, Ivan. Un informatore del Cattolico: Beneta Garret detto il Cariteo. XVI. II, 1553-1562.

PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel. El tornaviaje de la poesía castellana a la corte de Nápoles. El poeta Diego del Castillo. XVI. II, 1563-1573.

RICCUCCI, Marina. Jacopo Sannazaro e la scelta del genere bucolico. XVI. II, 1575-1602.

SOTELO ÁLVAREZ, Avelino. Los “Diurnali del duca di Montelione” fuente histórica de los Anales de la Corona de Aragón de J. Zurita. XVI. II, 1603-1626.

ZINATO, Andrea. La traduzione aragonese delle “Epistulae morales” di L. A. Seneca. XVI. II, 1627-1641.

D’AGOSTINO, Gianluca. Note sulla carriera napoletana di Johannes Tinctoris. XVI. II, 1645-1680.

FERRÉ I PUERTO, Josep. Jacomart, “lo feel pintor” d’Alfons el Magnànim: Puntualitzacions a l’obra valenciana. XVI. II, 1681-1686.

GAMBÚS, Mercedes. MORATA, José. El arte mallorquín en la época de Alfonso el Magnánimo. Construcción, usos visuales y renovación ideológica. XVI. II, 1687-1704.

GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente. La estética del poder. Arte y gastos suntuarios en la corte de Alfonso el Magnánimo (Valencia, 1425-1428). XVI. II, 1705-1718.

LIAÑO MARTÍNEZ, Emma. El mecenazgo artístico en Cataluña en la época de Alfonso el Magnánimo; artistas y relaciones artísticas. XVI. II, 1719-1727.

MANOTE CLIVILLES, Maria Rosa. Guillem Sagrera i Pere Joan, dos artistes catalans al servei d’Alfons el Magnànim a la cort de Nàpols. XVI. II, 1729-1743.

SABATER, Sebastiana L’obra de Joan Rosató y Rafael Moger en el context de la pintura mediterània. XVI. II, 1745-1766.

SEGNI PULVIRENTI, Francesca. SPIGA, Giuseppe. Castell de Càller all ‘epoca di Alfonso il Magnanimo. XVI. II, 1767-1786.

SERRA DESFILS, Amadeo. “È cosa catalana”. La Gran Sala de Castelnovo en el contexto mediterraneo. XVI. II, 1787-1799.

BATALLER CATALÀ, Alexandre. Llibres d`escacs i difusió del joc durant el regnat d’Alfons el Magnànim. XVI. II, 1803-1828.

CAPACCIOLI, Massimo. L’Astronomia al tempo della Corona d’Aragona. XVI. II, 1829-1837.

JASPERT, Nikolas. Santos al servicio de la Corona durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1419-1458). XVI. II, 1839-1857.

MASSIP, Francesc. De ritu social a espectacle del poder: l’entrada triomfal d’Alfons el Magnànim a Nàpols (1443), entre la tradició catalana i la innovació humanística. XVI. II, 1859-1889.

SABATÉ, Flocel. La mort d’Alfons el Magnànim: coneixença, divulgació i repercussió de la notícia. XVI. II, 1891-1910.


 

XVII Congreso - Volum I

BATLLORI MUNNÉ, Miquel. Mig segle d’historiografia col·lectiva sobre la Corona d’Aragó. XVII. I, 3-8.

FODALE, Salvatore. Tra gioco e rito: aspetti dell ‘identità urbana (il caso palermitano e siciliano). XVII. I, 9-18.

SALVADOR ESTEBAN, Emilia. Bandos y fórmulas de solidaridad. La instrumentalización de las rivalidades de los poderosos por la corona. XVII. I, 19-34.

RUIZ-DOMÈNEC, José Enrique. El mapa de la devoción urbana en la Corona de Aragón (Siglos XIII, XIV y XV). XVII. I, 35-57.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. Gobierno y poder municipal en las ciudades de Aragón en la Baja Edad Media. XVII. I, 59-99.

D’AGOSTINO, Guido. Per una tipologia socio-storica delle citta ‘e dei centri urbani nei domini italiani della Corona d’Aragona (secoli XIV-XVII). XVII. I, 101-115.

CLARAMUNT, Salvador. La problemàtica de l’alta cultura: des “studia” a les universitats. XVII. I, 117-133.

UDINA MARTORELL, Frederic. Presentació de les darreres publicacions de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. XVII. I, 135-144.

ANSÓN CALVO, María Carmen. Búsqueda de criterios para establecer el carácter ciudadano de las poblaciones del reino de Aragón durante el Antiguo Régimen. XVII. I, 145-170.

APARICI MARTÍ, Joaquim. Moreries urbanas a Castelló: la integració del treball artesà musulmà durant el segle XV. XVII. I, 171-183.

MORAIS BARROS, Amândio Jorge. Quem eram? De onde vinham? Para onde iam? As relaçôes comerciais maritimas entre a cidade do Porto e os dominios da Coroa de Aragâo nos séculos XV e XVI. XVII. I, 185-208.

BENSCH, Stephen P. Apprenticeship, wages, and guilds at Puigcerdà (1260-1300). XVII, I, 209-222.

BLASCO, Asunción. Los judios de Zaragoza y el comercio de paños (siglo XIV). XVII. I, 223-239.

BOLÒS i MASCLANS, Jordi. Producció artesanal i espai urbà a Lleida als segles XIV i XV. XVII. I, 241-252.

BORDES GARCÍA, José. Los pañeros valencianos durante la primera mitad del siglo XIV. XVII. I, 253-265.

CABALLERO MONTERO, Óscar. Abastecimientos de ganado en la ciudad de Barcelona en tiempos de la Guerra de Sucesión. XVII. I, 267-279.

CABANES PECOURT, Mª de los Desamparados. Los primeros establecimientos comerciales de la Valencia cristiana: los obradores (siglo XIII). XVII. I, 281-290.

CÁCERES NEVOT, Juanjo. El llibre de comptes de Guillem Fagaló, paraire. Un testimoni de la comptabilitat dels menestrals barcelonins en el segle XIV. XVII. I, 291-299.

CERRO NARGÁNEZ, Rafael. El arrendamiento de nieve en Barcelona: principales arrendatarios y fiadores. (1610-1713). XVII. I, 301-308.

CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo. Técnicas de curtido y zurrado del cuero en Aragón y Castilla a fines de la Edad Media. Estudio comparativo. XVII. I, 309-322.

CUADRADA MAJÓ, Coral. Barcelona (ss.XIV-XV): migracions, demografia i economia. XVII. I, 323-332.

DENTICI BUCCELLATO, Rosa Maria. Sul commercio del grano nelle città siciliane nel XV secolo: i centri degli scambi e il controllo fiscale. XVII. I, 333-344.

DEYÁ BAUZÁ, Miguel José. La pañería mallorquina a fines del reino privativo (1329-1343). XVII. I, 345-358.

GARRIDO I VALLS, Josep David. Les rendes de la baronia barcelonina d’Elx i Crevillent (1391-1473). XVII. I, 359-370.

GRATI, Antonella. Barcellona nell ‘evoluzione dei rapporti economici tra Genova e la Corona d’Aragona (1493-1519). XVII. I, 371-382.

GüNZBERG I MOLL, Jordi. La ordenación del espacio urbano en la villa de Tàrrega. XVII. I, 383-389.

HINOJOSA MONTALVO, José. Intercambios y relaciones entre Valencia y las ciudades marítimas del norte europeo. XVII. I, 391-399.

IGUAL LUIS, David. La banca extranjera en la Corona de Aragón a finales de la Edad Media. XVII. I, 401-417.

LÓPEZ PÉREZ, María Dolores. Para una historia de la navegación medieval. I. Los arrendamientos de navíos en la Mallorca de mediados del siglo XIV. XVII. I, 419-433.

MANCONI, Francesco. L’Alguer, un puerto catalán en la ruta de Oriente. XVII. I, 435-440.

McCRANCK, Lawrence J. Medieval Tarragona: A frontier town in new Catalonia. XVII. I, 441-474.

NAVARRO ESPINACH, Germán. La industria textil en los reinos de Aragón y Valencia en la Edad Media. XVII.. I, 475-491.

PÉREZ MEDINA, Tomàs V. Elx, l’expansió del regadiu urbà a l’època foral moderna. XVII. I, 493-501.

PIÑOL I ALABART, Daniel. SANMARTÍ I ROSET, Montserrat. El control sobre la producció i comercialització del vi a través de la documentació municipal: Tarragona, s. XIV-XV. XVII. I, 503-513.

PORCEL BEDMAR, Matilde. Espacios privados de uso alimentario: Análisis constructivo de las casas barcelonesas (s. XIV-XV). XVII. I, 515-531.

RIFÀ I LLIMONA, Mercè. MARTORI I ROIG, Mª Raquel. El rellotge medieval de la Llotja dels mercaders de Barcelona. XVII. I, 533-538.

RIU, Manuel. El agua y su aprovechamiento en las ciudades y villas catalanas medievales. XVII. I, 539-555.

SAKELLARIOU, Eleni. Le piccole e medie città nel regno aragonese di Napoli. XVII. I, 557-572.

SALICRÚ I LLUCH, Roser. En lo port de Cochliure o en la plaja de Canet?. XVII. I, 573-594.

TOOMASPOEG, Kristjan. La base economique de l’expansion des bourgs siciliens. L’exemple des possessions de l’Ordre Teutonique dans la zone Corleone-Vicari-Castronovo. 1220-1310. XVII. I, 595-606.

ZULAICA PALACIOS, Fernando. Economia monetària y política monetària en el reino de Aragón en la Edad Media. XVII. I, 607-632.


 

XVII Congreso - Volum II

ABULAFIA, David. “Nam iudei servi regis sunt, et semper fisco regio deputati”: Los judios en el fuero municipal de Teruel (1176-1177). XVII. II, 1-10.

ÁLVAREZ AÑAÑOS, María Ángeles. La ganaderia en Zaragoza: Industria privilegiada. XVII. II, 11-23.

BARCELÓ CRESPÍ, Maria. Alguns aspectes sobre contaminació, neteja i salubritat a la ciutat de Mallorca baixmedieval. XVII. II, 25-33.

BURNS, Robert I. Valencia city in transition: Urban spaces, 1264-1270. XVII. II, 35-42.

CADEDDU, Maria Eugènia. Sulle leggi suntuarie a Cagliari (XIV-XVI secolo). Note e documenti. XVII. II, 43-52.

CASTILLO ESPINOSA, Sergio. Las escrituras notariales de la casa de Ganaderos de Zaragoza: Una aproximación a la élite ganadera del Aragón moderno. XVII. II, 53-63.

CATLOS, Brian A. Intereses comunes: La “Çavalquenia” musulmana de Huesca y el poder real a finales del siglo XIII. XVII. II, 65-70.

CHIRRA, Sara. I domenicani nel regno di Sardegna attraverso due registri contabili del convento cagliaritano di Villanova. XVII. II, 71-79.

CIVELLO, Adelaide. La madonna di Trapani: Culto e immagine nella Sardegna del XVI-XVII-XVIII secolo. XVII. II, 81-85.

CONTE AGUILAR, Lucía. Formes de transgressió a les parròquies de Barcelona segons les visites pastorals de principis del segle XIV. XVII. II, 87-105.

COSTA, Marisa. O elemento estrangeiro em cidades catalâs protugueses em Lleida nos finais da Idade Média. XVII. II, 107-128.

COSTA BROCHADO, Cláudia. Grupos de solidaridad en la Barcelona del siglo XV. XVII. II, 129-131.

ENJUANES ALZURIA, Yolanda. Aproximació a l’estudi dels forasters a la Lleida de la primera meitat del segle XV. XVII. II, 133-150.

GUAL I REMÍREZ, Xabier. MILLÀS I CASTELLVÍ, Carles. L’estructura socioprofessional a Olesa de Montserrat en època dels Àustria. XVII. II, 151-175.

IRLES VICENTE, María del Carmen. Oligarquia y poder local en vísperas de la Nueva Planta. XVII. II, 177-188.

KLEIN, Elka. “Nesi ‘im and prohoms”: turo urban elites. XVII. II, 189-197.

LO FORTE SCIRPO, Maria Rita. Giovanni i il cacciatore e il fuoco della rivolta antisemita del 1391. XVII. II, 199-209.

MARZAL PALACIOS, Javier. El mercado de esclavos de la ciudad de Valencia entre los siglos XIV i XV. XVII. II, 211-227.

MELONI, Maria Giuseppina. Pratiche devozionali e pietà popolare nei testamenti cagliaritani del Quattrocento. XVII. II, 229-249.

MIRAZITA, Iris. La presenza lombarda nel tessuto sociale e urbano di Corleone tra integrazione e opposizione (secc. XIII-XIV). XVII. II, 251-255.

MUÑOZ GARRIDO, Vidal. Pobres y marginados en la ciudad de Teruel durante la Baja Edad Media. XVII. II, 257-260.

MUNSURI ROSADO, M. Nieves. El clero secular urbano en la Valencia del siglo XV: Una unidad en la mentalidad medieval, una disparidad en la realidad. XVII. II, 261-272.

NARBONA VIZCAÍNO, Rafael. Ideologia y representación cívica en la sociedad hispánica medieval. XVII. II, 273-287.

BONET O’CONNOR, Isabel. Urbanisme i minories: Xàtiva després de la conquesta cristiana. XVII. II, 289-294.

OLLA REPETTO, Gabriella. Organizzazione della società ebraica cagliaritana nel ‘300. XVII. II, 295-313.

PICATOSTE NAVARRO, Pedro C. Vivir y morir en el Alicante medieval. XVII. II, 315-323.

PINTO COSTA, Paula Maria de Carvalho. A Ordem do Hospital em Portugal e em Aragâo no séc. XV: Estudo de um caso. XVII. II, 325-333.

QUEROL QUADRAS, Borja de. Els membres del govern municipal de Girona. 1626-1714. XVII. II, 335-343.

RODRÍGUEZ, Lluïsa. Fusters contra escultors. El procés de formació de la confraria d’escultors de Barcelona al segle XVII. XVII. II, 345-352.

RUZAFA GARCÍA, Manuel. La moreria de Valencia en la Baja Edad Media: Aljama, municipio y ciudad (1300-1530). XVII. II, 353-359.

SANTORO, Daniela. Da mercator a viceré: La storia di Nicolò Castagna. XVII. II, 361-369.

SANZ GÁNDARA, Cristina. El arrendamiento de los baños de una villa bajomedieval en el sudeste peninsular: Elche. XVII. II, 371-378.

SARDINA, Patrizia. I catalani ed il Castello a mare di Palermo. XVII. II, 379-393.

SCIASCIA, Laura. Le rivolte di Palermo (1282-1351). XVII. II, 395-400.

SERRA I CLOTA, Assumpta. Bandositats a Catalunya al s. XV; un fenomen també urbà. XVII. II, 401-419.

SIDDI, Lucia. Le copie della madonna di Trapani in Sardegna. XVII. II, 421-431.

SOLER, Maria. El Consell de Cent i la pesta: Prevenció i lluita contra l’epidèmia. XVII. II, 433-443.

VAQUER, Onofre. Immigrants a la ciutat de Mallorca. 1448-1598. XVII. II, 445-455.

VINYOLES I VIDAL, Teresa. Espais marginals a la Barcelona baixmedieval. XVII. II, 457-465.

WEBSTER, Jill R. La pobresa del Carme. XVII. II, 467-474.

LYNN MINER, Rebecca. Elite ideal or popular practice? Widowed mothers as guardians for the children of artisan families. XVII. II, 475-482.

ADROER I TASIS, Anna M. Barcelona: Jardins medievals i renaixentistes. XVII. II, 483-492.

CABANES CATALÁ, M. Luisa. Cartas misivas emitidas por el “Consell” de Valencia (enero-junio de 1413) Estudio diplomático. XVII. II, 493-502.

CASU, Serafino. CASU, Paola. Architettura gotico-catalana e forma urbana dei centri minori in Sardegna nel ‘400 e ‘500. XVII. II, 503-519.

COMPANY, Ximo. Sobre la personalitat de Joan de Joanes, pintor valencià del Renaixement. XVII. II, 521-537.

CONEJO DA PENA, Antoni. Noves aportacions a l’evolució arquitectònica de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona: Segles XVI-XVII. XVII. II, 539-572.

DARNA, Leticia. Una aproximación a la Heráldica civil y eclesiástica en el burgo de la Corona de Aragón. XVII. II, 573-582.

ENSENYAT PUJOL, Gabriel. Els Olesa: Una família lletraferida de la ciutat de Mallorca (Segles XIV-XVI). XVII. II, 583-589.

ESTEVE I PERENDREU, Francesc. L’escrivania de la Cancelleria de l’Estudi General de Lleida. XVII. II, 591-605.

FALOMIR, Carmela. CAÑELLAS, Sílvia. València – Catalunya, Catalunya – València. Mestres de vidriers itinerants. XVII. II, 607-620.

FEBRER ROMAGUERA, Manuel Vte. Bulas del Estudio General de Valencia, desde su erección hasta la abolición foral (1245-1707). XVII. II, 621-649.

FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio. La transmsión de los saberes ganaderos en Aragón durante la Baja Edad Media. XVII. II, 651-676.

FERRER ORTS, Alberto. En torno a la actividad constructiva en el Reino de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII. La cartuja de Ara Christi (El Puig). XVII. II, 677-692.

FOSSATI RAITERI, Silvana. Lo studium a Genova e a Barcellona nel ‘400. XVII. II, 693-703.

GASCÓN PÉREZ, Jesús.El ideario político de los cronistas aragoneses. XVII. II, 705-716.

GOST RIERA, Roser. A propòsit dels estudiants de l’Estudi General de Lleida (s. XIV). XVII. II, 717-727.

IGLESIAS, J. Antoni. Els llibres dels juristes: Un record d’època universitària i una necessitat profesional. XVII. II, 729-744.

MADRID SOUTO, Raquel. PEREA RODRÍGUEZ, Óscar. Francisco Vidal de Noya, obispo de Cefalú: clérigo, humanista y poeta al servicio del rey católico. XVII. II, 745-767.

MATEO RIPOLL, Verónica. Impresores y políticos. Los poderes alicantinos ante el establecimiento de la imprenta. XVII. II, 769-783.

MESA SANZ, Juan Francisco. La lengua latina en los privilegios oriolanos del infante Fernando. XVII. II, 785-795.

MUTGÉ I VIVES, Josefina. Els reis catalanoaragonesos i l’Estudi General de Lleida: La protecció de la corona a un grup privilegiat (1378-1410). XVII. II, 797-805.

NAVARRO BONILLA, Diego. El proceso de inventario de escrituras: Fuente documental para una historia social de la cultura escrita en Aragón. XVII. II, 807-816.

NOCCO, Sebastiana. Forma e rappresentazione delle città sarde in Età Moderna. XVII. II, 817-830.

COLESANTI, Gemma. DELLI SANTI, Maurizio. GIZZI, Fabrizio. MASINI, Nicola. PELLETTIERI, Antonella. POTENZA, Maria Rosaria. La “forma urbis” degli insediamenti demici della basilicata tra XI e XV secolo. XVII. II, 831-843.

PELLICER ROCHER, Vicent. FRAMIS, Maite. COMPANY, Ximo. L’arquitectura de la Seu de Gandia com a fruit d’un entorn social i urbà concret dins del context de la Corona d’Aragó, entre els segles XIV-XV. XVII. II, 845-851.

PIZARRO CARRASCO, Carlos. Una aproximación a la imprenta barcelonesa del siglo XVII. El impresor Josep Forcada (1651-1688). XVII. II, 853-868.

ROMANO, Andrea. L’organizzazione degli studi universitari nella Sicilia tardo Aragonese. XVII. II, 869-878.

RUIZ CAVAJAL, José Rafael. Los jurados de la ciudad de Mallorca como promotores de cultura (ss. XIII-XV). XVII. II, 879-887.

SILLERAS FERNÁNDEZ, Núria. La piedad urbana de María de Luna, reina de la Corona de Aragón (1349-1406). XVII. II, 889-893.

TINTÓ, Margarita. Les cases gremials de Barcelona i el seu entorn urbà. XVII. II, 895-910.


 

XVII Congreso - Volum III

ALONSO TAMBÓ, Anna. “El jui de prohoms”: Un conflicte jurisdiccional a la ciutat de Barcelona (1562-1714). XVII. III, 1-10.

ANDREU GALMÉS, Jaume. Les Ordinacions de Jaume II de Mallorca per a la creació de viles (any 1300): Planificació urbana en quadrícula i dotació de serveis. El cas de Petra. XVII. III, 11-28.

ASENJO GONZÁLEZ, María. Los concejos de frontera en el reino de Aragón. Desarrollo económico y social de un ámbito regional en los siglos XII al XV. XVII. III, 29-54.

BAJET ROYO, Montserrat. Policia de mercat i control del comerç en el mercat local. XVII. III, 55-61.

BARRIO BARRIO, Juan Antonio. Los sistemas de propaganda política de las elites urbanas en el reino de Valencia. Siglos XIII-XV. XVII. III, 63-72.

BASSEGODA NONELL, Juan. La reina Petronilla en la catedral de Barcelona. XVII. III, 73-79.

BERNABÉ GIL, David. Los bailes en las insaculaciones de los municipios valencianos. XVII. III, 81-92.

BERTRAN I ROIGÉ, Prim. Les demandes de coronació de Martí l’Humà (1398-1400). Primera aproximació. XVII. III, 93-104.

CABEZUELO PLIEGO, José Vicente. La regulación de la elección de los cargos municipales en un espacio señorial: Elx, 1444. “Per ço que lo dits oficis se repartisen en fosen entre molts bons hòmens repartits que may ne podien haver e altres n’avien masa sovint”. XVII. III, 105-108.

CAPDEFERRO I PLA, Josep. La participació de Girona a la Cort General de Catalunya de 1599. XVII. III, 109-132.

CARBONELL BORIA, M. José. 1596: Las Ordinacions de la Jana (Castellón). XVII. III, 133-138.

CASASNOVAS CAMPS, Miguel Angel. La crisi de la Universitat General de Menorca durant el segle XVII. XVII. III, 139-152.

CASULA, Francesco Cesare. Città e villa regie nel regno di Sardegna. XVII. III, 153-159.

CATALÀ I ROCA, Pere. GALA I FERNÀNDEZ, Joan. Tres consellers en cap de Barcelona imposats pel rei (1490-1492). XVII. III, 161-174.

CATEURA BENNASSER, Pau. Fiscalidad en el reino de Mallorca (1300-1360). XVII. III, 175-188.

CORRADO, Zedda. Sopravvivenze instituzionali, burocratiche ed economiche giudicali – pisane nelle città della Gallura aragonese. XVII. III, 189-207.

COSTA I PARETAS, Mercè. Activitats d’un batlle de Palamós. XVII. III, 209-212.

DIAGO HERNANDO, Máximo. Introducción al estudio de las instituciones de gobierno en Calatayud en los siglos XIV y XV. XVII. III, 213-230.

DUARTE, Luís Miguel. A fiscalidade municipal portuguesa (Estado da questâo) XVII. III, 231-244.

EARENFIGHT, Theresa. The political dynamic between the aragonese monarchy and the Consell de Cent of Barcelona during the lieutenancy of Maria of Castile (1449-1458). XVII. III, 245-264.

ESTAL, Juan Manuel del. Las ciudades de Barcelona y Lérida (primacia de la ciudad) en el itinerario de Jaime II de Aragón (1291-1327). XVII. III, 265-281.

ESTRADA-RIUS, Albert. El règim tributari del General de Catalunya i la Vall d’Aran. XVII. III, 283-292.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. Viles i llocs associats a Barcelona a l’Edat Mitjana. El carreratge. XVII. III, 293-314.

FERRERO MICÓ, Remedios. Regulación de la deuda pública municipal. Valencia en el siglo XVII. XVII. III, 315-329.

FLORENSA I SOLER, Núria. La ciutat de Barcelona i la Reial Audiència contra Felip IV de Castella: “Lo pes de las paraules”. XVII. III, 331-342.

FLORES, Montserrat. Festa i demostració de poder: La solemnitat de la visita de l‘Arxiduc a Reus el 1706. XVII. III, 343-349.

ADÂO DA FONSECA, Luis. As finanças reais no governo do condestável Pedro de Portugal em Barcelona (1464-1466). XVII. III, 351-355.

GALLINARI, Luciano. Sassari: Da capitale giudicale a città regia. XVII. III, 357-363.

GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio. La ciudad de Huesca y su gobierno municipal. Aportación al estudio de las élites urbanas en el siglo XVI. XVII. III, 365-373.

GRAULLERA SANZ, Vicente. El territorio y la jurisdicción de la ciudad de Valencia. El Tribunal dels Amprius. XVII. III, 375-386.

GUGLIELMI, Nida. La crónica de Neocastro: Poder y sociedad en la Sicilia del siglo XIII. XVII. III, 387-402.

GUIA MARÍN, Lluís J. Poder municipal i poder del rei: L’ambaixada de Francesc Llorenç. XVII. III, 403-410.

GUILLERÉ, Christian. Le Llibre Verd, miroir des relations entre le prince et la cité, l’exemple de Gérone. XVII. III, 411-420.

IRANZO MUÑÍO, Mª Teresa. Ciudad, ideología urbana y poder político en Huesca (Siglos XII-XIV). XVII. III, 421-435.

JANÉ CHECA, Oscar. La resposta del mon urbà català a les agressions franceses de finals del segle XVII. XVII. III, 437-448.

JUAN VIDAL, Josep. Relaciones entre el poder real y el poder municipal en Mallorca en tiempos de Felipe II. XVII. III, 449-459.

LÓPEZ BONET, Josep Francesc. Els nuclis urbans a la part forana en el repoblament de Mallorca (S. XIII-XIV). XVII. III, 461-496.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos. Ciudades, nobleza y patrimonio regio en el reino de Valencia en época de Alfonso el Magnánimo. XVII. III, 497-521.

MASFERRER, Anicet. L’element sancionador i el contingut penal de les ordinacions municipals catalanes. Especial consideració a les Ordinacions de Girona de 1358. XVII. III, 523-551.

MASSIP I FONOLLOSA, Jesús. L’administració de justícia a Tortosa des de 1149. XVII. III, 553-562.

MATEOS ROYO, José Antonio. En busca del trigo: Política municipal y mercado de cereal en el reino de Aragón (Siglos XVI y XVII). XVII. III, 563-574.

MELE, Maria Grazia. Oristano. Città regia del regno di Sardegna. XVII. III, 575-585.

MIGUEL GARCÍA, Isidoro. Fundaciones beneficiales en la diócesis de Zaragoza durante el siglo XVI. XVII. III, 587-600.

MIQUEL I LÓPEZ, Júlia. RUBIO I MANUEL, Daniel. Estratègies de domini territorial: Vilafranca del Penedès. Formació del municipi i la seva vegueria. XVII. III, 601-612.

MORELLÓ BAGET, Jordi. La incidència de la fiscalitat municipal sobre la noblesa de baix rang: L’exemple de Valls (s.XIV-XV). XVII. III, 613-627.

MORRO VENY, Guillem. Govern municipal i fiscalitat a Mallorca (1400-1410). XVII. III, 629-645.

MOTIS DOLADER, Miguel Ángel. La justicia municipal en Zaragoza durante el siglo XV: El juego de dados como ilícito punible. XVII. III, 647-659.

MOXÓ Y DE MONTOLIU, Francisco de. Relaciones señoriales entre Tortosa y Peñíscola y su entorno en el siglo XIII. XVII. III, 661-671.

MUÑOZ POMER, Mª Rosa. Las ciudades y las cortes: La presencia de las oligarquias urbanas en las cortes de Alfonso el Magnánimo. XVII. III, 673-693.

PALOU SANTANDREU, Jaume. Los ejecutores de la Universidad de “Ciutat e Regne de Mallorques”. La persecución del grande (Siglos XIV-XV). De la dependencia política al sometimiento fiscal. XVII. III, 695-706.

PAYÀ I BOTELLA, Cèsar M. La visita de residència a Alcoi el 1682. XVII. III, 707-719.

PENET, Hadrien. Messine: La tentation de l’autonomie (1282-1412). XVII. III, 721-736.

PÉREZ GIMÉNEZ, Manuel Ramon. Agua y pastos; luchas y alianzas por el control del valle de la Huecha entre la ciudad de Borja y el monasterio de Santa María de Veruela. XVII. III, 737-753.

PLA ALBEROLA, Primitivo J. El control de los magistrados locales en los municipios de señorío: La visita de 1583 en Cocentaina. XVII. III, 755-768.

PUEYO COLOMINA, Pilar. El arzobispado de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XIV y el clero extradiocesano. XVII. III, 769-787.

RIERA I VIADER, Sebastià. La potestat del Consell de Cent de Barcelona en matèria de justícia criminal: El “juí de prohoms” (1442-1515). XVII. III, 789-802.

ROSELLÓ BORDOY, Guillem. Una mirada sobre Madîna Mayûrqa a través del Repartiment àrab de Mallorca. XVII. III, 803-813.

SALVADÓ I MONTORIOL, Joan. Poder reial i poder senyorial: Jurisdiccions en conflicte. Conflictes de jurisdicció entre el veguer de Manresa i l’abat de Sant Benet de Bages a l’època medieval. XVII. III, 815-836.

SARRIÓN GUALDA, José. La regalía de crear ciudades y villas (La doctrina jurídica catalana en la Edad Moderna). XVII. III, 837-844.

SEGNI PULVIRENTI, Francesca. SPIGA, Giuseppe. “Castellum castri de Kallari” in una cronaca di Corrado Lanza di Castromaynardo. XVII. III, 845-859.

SEMPERE REQUENA, Juan Pedro. Estudio de las rentas de la bailía de Villajoyosa entre los años 1467 y 1499. XVII. III, 861-872.

SERRA I PUIG, Eva. Ciutats i viles a Corts catalanes (1563-1632): Entorn de la força municipal parlamentària. XVII. III, 873-900.

SERRANO DAURA, Josep. El “judici de prohoms” a Lleida i la seva expansió vers la Catalunya Nova. XVII. III, 901-919.

SITJAR I SERRA, Miquel. Fonts documentals per a l’estudi de la història de la vila i vall de Ribes. XVII. III, 921-922.

SOBREQUÉS I CALLICÓ, Jaume. Extraterritorialitat del poder polític del Consell de Cent durant la guerra civil catalana del segle XV. XVII. III, 923-936.

SOLDEVILLA I TEMPORAL, Xavier. Torroella de Montgrí i la plana del Baix Ter (1270-1348). Reflexions sobre el domini d’una vila en el seu territori immediat. XVII. III, 937-942.

TATJER PRAT, María Teresa. Notas sobre la jurisdicción civil del veguer de Barcelona (Siglo XIV). XVII, III. 943-952.

TITONE, Fabrizio. La città divise: Elites urbane e corona nella Sicilia di Alfonso V. XVII. III, 953-969.

TOCCO, Francesco Paolo. Logiche centralistiche ed esigenze locali nella lotta per el controllo del potere municipale a Sciacca durante il regno di Alfonso il Magnanimo. XVII. III, 971-987.

TURULL RUBINAT, Max. Síndicos a Cortes. Perfil social, político e institucional de los representantes ciudadanos a Cortes y Parlamentos en Cataluña (1333-1393). XVII. III, 989-1012.

UDINA, Antoni. El braç reial a les Corts catalanes durant el regnat del Magnànim. XVII. III, 1013-1021.

URBAN, Maria Bonaria. L’istituto del “Veguer” e l’amministrazione della città di Cagliari. Alcune note preliminari. XVII. III, 1023-1044.

URGELL HERNÁNDEZ, Ricard. La gestió fiscal municipal a Mallorca durant el primer terç sel segle XV. XVII. III, 1045-1054.

VAN LANDINGHAM, Marta. Innovation and resistance: The creation of central financial offices under Pere the Great. XVII. III, 1055-1064.

VELA I AULESA, Carles. El control de la candeleria de cera a Barcelona. Una visió diacrònica (S. XIV-XVI). XVII, III, 1065-1083.

VERDÉS I PIJUAN, Pere. El veïnatge de Cervera durant el s.XV. XVII, III, 1085-1101.


 

XVIII Congreso - Volum I

SALVADOR ESTEBAN, Emília. Del Mediterraneo de la Corona de Aragón al Atlántico de la monarquía hispánica. XVIII. I, 43-64.

BELENGUER CEBRIÁ, Ernest. Modelos políticos urbanos en el Mediterraneo occidental. XVIII. I, 65-98.

CORRAO, Pietro. Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d’Aragona (secc. XIV e XV). XVIII, I, 99-143.

FERRERO MICÓ, Remedios. El poder real y las Cortes. La función de los oficiales reales frente a las instituciones. XVIII. I, 145-178.

COULON, Damien. Los consulados catalanes en Siria (1187-1400). Algunos datos de historia e historiografia. XVIII. I, 179-188.

LO FORTE SCIRPO, Maria Rita. Il visconte Rocabertí e la missione nei Ducati di Atene e Neopatria (1381-1382). XVIII. I, 189-200.

SARASA SÁNCHEZ, Esteban. Los aragoneses en la proyección mediterránea de la Corona. Sobre Cerdeña en 1356. XVIII. I, 201-208.

CATEURA BENNÀSSER, Pau. La guerra de Cerdeña y las finanzas municipales: La deuda pública de Mallorca (1355). XVIII. I, 209-223.

CADEDDU, Mª Eugenia. MUÑOZ POMER, Mª Rosa. PONS ALÓS, Vicent. RODRIGO LIZONDO, Mateu. Valencianos en la conquista de Cerdeña a través de un registro de “Lletres” del Justícia Civil de Valencia. XVIII. I, 225-260.

MELONI, Maria Giuseppina. La Corsica nella politica mediterranea della Corona d’Aragona tra Tre e Quattrocento. XVIII. I, 251-260.

DALLI, Charles. “The sea Will Be Ours”: Catalan-Aragonese Malta, 1282-1530. XVIII. I, 261-274.

MOXÓ Y DE MONTOLIU, Francisco de. Un linaje aragonés con proyección mediterránea: Los Luna. Cauces abiertos de investigación. XVIII. I, 275-284.

MURGIA, Giovanni. La conquista aragonese e il crollo dell ‘insediamento abitativo rurale sparso nella sardegna dei secoli XIV-XV. XVIII. I, 285-308.

MUTGÉ I VIVES, Josefina. Contribució de València a la guerra catalanogenovesa de 1330 a 1335. XVIII. I, 309-326.

OLIVA, Anna Maria. “Memorial de totes les coses que ha de fer, dir, applicar, per la universitat de Càller davant lo senyor rey”. Ambasciatori della città di Cagliari alla corte catalano-aragonese nel Quattrocento. Prime note. XVIII. I, 327-348.

BARCELÓ CRESPÍ, Maria. Correspondència entre els jurats de Mallorca i els de València (1455-1521). XVIII, 349-359.

MARTÍ SENTAÑES, Ester. Les relacions polítiques i institucionals de la ciutat de Lleida en el marc de les Corts de Tortosa de 1442-43. XVIII. I, 361-374.

MASSIP I FONOLLOSA, Jesús. Capítols per a la defensió de les mars i de les mercaderies. XVIII. I, 375-416.

RYCRAFT, Peter. The return of the Count of Denia. XVIII. I, 417-434.

BEAUCHAMP, Alexandra. “Que ivarçosament nos trametats la hajuda que demanadaus haviem”. L’organisation du soutien militaire au roi Pierre IV d’Aragon durant la campagne de Sardaigne (1354-1355). XVIII. I, 435-449.

GUIA MARÍN, Lluís J. Monarquia, municipis i assemblees parlamentàries en València i Sardenya a les acaballes del segle XVI. XVIII. I, 451-466.

MARTÍ FERRANDO, Josep. Els virreis de la Corona d’Aragó davant l’enemic exterior al regnat de Carles V. XVIII. I, 467-487.

JUAN VIDAL, Josep. Los procuradores reales en el Reino de Mallorca en la segunda mitad del siglo XVI. I, 489-510.

SILLERAS FERNÁNDEZ, Núria. Negocios familiares: Relaciones e intercambios entre las cortes de Sicilia y Aragón (1392-1410). XVIII. I, 511-522.

CANET APARISI, Teresa. La abogacia fiscal: ¿Una figura conflictiva en la administración valenciana?. XVIII. I, 523-550.

GRAULLERA SANZ, Vicente. Los abogados de la ciudad de Valencia. XVIII. I, 551-567.

SERRANO DAURA, Josep. El dret mercantil marítim en els Costums de Tortosa (1277-1279). XVIII. I, 569-582.

ESTRADA RIUS, Albert. Alcaldes de la seca versus Cònsols de Mar: Apunts sobre un conflicto de jurisdiccions. XVIII. I, 583-594.

GARCIA EDO, Vicent. Una aproximació als Llibres del Consolat de Mar. XVIII. I, 595-611.

FALCÓN PÉREZ, María Isabel. La dispersion territorial de los casales de infanzones de Aragón en la Edad Media (Siglos XIII-XIV). XVIII. I, 613-636.

CABANES PECOURT, Mª de los Desamparados. La infeudación de la Huerta, cinturón de seguridad de la ciudad de Valencia. XVIII. I, 637-650.

BORRÀS I FELIU, Antoni. Principals fons històrics de la família Joan conservats a l’Arxiu del Palau-Requesens, a Sant Cugat del Vallès. Catàleg. XVIII. I, 651-660.

GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio. La Tabla de Depósitos de Zaragoza se mira en el espejo de las “Tablas” de Barcelona y Valencia. XVIII. I, 661-676.

SARRIÓN GUALDA, José. MASFERRER DOMINGO, Aniceto. La “Tenença de Taula” en el Derecho foral valenciano. Contribución al estudio de los procedimientos de control de los oficios públicos en el Antiguo Régimen. XVIII. I, 677-696.

TINTÓ SALA, Margarita. Privilegis i ordinacions reials de la Seca de Barcelona, segles XIII-XV. XVIII. I, 697-718.

MORELLÓ BAGET, Jordi. El “Laudum impositum contra januenses” i la seva col·lecta a Eivissa a la dècada de 1340. XVIII. I, 719-736.

SÁIZ SERRANO, Jorge. La organización militar en la expansión mediterranea de la Corona de Aragón, siglos XIV y XV. XVIII. I, 737-764.

CASTELLACCIO, Angelo. L’amministrazione del Regno di Sardegna e Corsica: La città regie. XVIII. I, 765-779.

GUILLOT ALIAGA, Dolores. El ámbito penal en la Valencia foral: El delito de estupro. XVIII. I, 781-796.

ABULAFIA, David. Mercati e mercanti nella Corona d’Aragona: Il ruolo degli imprenditori stranieri. XVIII. I, 797-820.

RIERA MELIS, Antoni. Els orígens de la manufactura tèxtil medieval a la Corona catalanoaragonesa (c. 1150-1298). XVIII. I, 821-901.

SESMA MUÑOZ, J. Àngel. Centros de producción y redes de distribución en los espacios interiores de la Corona de Aragón: Materias primas y productos básicos. XVIII. I, 903-938.

FEBRER ROMAGUERA, Manuel V. Las doctrinas y la práctica mercantil sobre los cambios en la Valencia foral moderna. XVIII. I, 939-956.

BORDES GARCÍA, José. Producción y comercio textil en la Valencia bajomedieval (1350-1450). XVIII. I, 957-974.

NAVÍO LATORRE, Paula. Armamento de naves en Valencia a principios del siglo XV. XVIII. I, 975-984.

SALICRÚ I LLUCH, Roser. Els catalans a Tunis a mitjan segle XV. A l’entorn dels Vives i dels monopolis de la pesca de corall. XVIII. I, 985-1013.

MANCONI, Francesco. La pesca y el comercio del coral en el Mediterraneo occidental (Siglos XV-XVII). XVIII. I, 1015-1028.

DEYÁ BAUZÁ, Miguel José. La pesca en el Reino de Mallorca en los siglos XV y XVI. Elementos básicos para su estudio. XVIII. I, 1029-1043.

SASTRE MOLL, Jaume. La exportación de productos agro-pecuarios y manufacturados de Mallorca, para proveer la Corte de Aragón y la biblioteca real (1390-1410). XVIII. I, 1045-1059.

SOLER MILLA, Juan Leonardo. “Que ordi ne sia tret de la vila d’Oriola ni de son terme”. Producción y comercialización de grano en el primer tercio del siglo XIV en la Gobernación de Orihuela. XVIII. I, 1061-1076.

NAVARRO ESPINACH, Germán. Los artesanos aragoneses y valencianos del siglo XV. Prácticas sociales comparadas buscando un guión de vida. XVIII. I, 1077-1088.

APARICI MARTÍ, Joaquim. Hombres de mar en el litoral medieval de la Plana. Vida de pescadores. XVIII. I, 1089-1113.

AURA GÓMEZ, Antoni. Los mercaderes catalanes en la ciudad de Valencia durante la Guerra Civil del Principado. XVIII. I, 1115-1127.

TUDELA VILLALONGA, Lluís. MAÍZ CHACÓN, Jorge. Els mercaders jueus mallorquins a meitat del segle XIV. XVIII. I, 1129-1148.


 

XVIII Congreso - Volum II

SOLDANI, Maria Elisa. Dalla bottega al feudo: L’ascesa sociale dei de Doni tra Barcellona e la Sardegna nel basso Meioevo. XVIII. II, 1159-1173.

ORTEGA VILLOSLADA, Antonio. “...Et secum deferebant usque ad femoralia”. Actitud de mercaderes y corsarios frente a la violencia. XVIII. II, 1175-1190.

RUZAFA GARCÍA, Manuel. Valencia, Granada y el norte de África: Relaciones de frontera en la Baja Edad Media. XVIII. II, 1191-1202.

COLESANTI, Gemma Teresa. Gaeta in epoca aragonese e le relazioni commerciali cn Roma. XVIII. II, 1203-1215.

DURAN I PUJOL, Montserrat. FELIU I MONTFORT, Gaspar. El comerç català amb l’illa de Rodes als primers anys del segle XVI. XVIII. II, 1217-1232.

GUILLERÉ, Christian. PINTO, Anthony. Le port de Sant Feliu de Guixols et l’expansion catalane (1340 - fin du XVº siècle). XVIII. II, 1233-1248.

SAUCO ÀLVAREZ, Mª Teresa. LOZANO GRACIA, Susana. El puerto de Tortosa: Lugar de convergencia de mercaderes mediterráneos según los protocolos notariales tortosinos (Siglo XV). XVIII. II, 1249-1268.

RABASSA I VAQUER, Carles. Funcions econòmiques del port de Peníscola durant la baixa Edat Mitjana. XVIII. II, 1269-1290.

SOLDEVILA I TEMPORAL, Xavier. Des de Gènova fins a València: El cabotatge empordanès i selvatà als segles XIII i XIV. XVIII. II, 1291-1306.

VAQUER BENNASAR, Onofre. El comerç de Mallorca a la segona meitat del segle XVI. XVIII. II, 1307-1319.

VILLANUEVA MORTE, Concepción. Las relaciones económicas entre los reinos de Aragón y Valencia en la Baja Edad Media. XVIII. II, 1321-1350.

ZEDDA, Corrado. La Sardegna nel ‘400: Un crocevia sulla rotta del Levante. XVIII. II, 1351-1368.

MIRA JÓDAR, Antonio José. Circuitos marítimos de intercambio y comandas mercantiles en Valencia durante la primera mitad del siglo XIV. XVIII. II, 1369-1393.

ABAD ASENSIO, José Manuel. Relaciones económicas entre el reino de Valencia y la Comunidad de aldeas de Teruel: El impuesto del herbaje. XVIII. II, 1395-1416.

RIERA I VIADER, Sebastià. La construcció del port de Barcelona durant el regnat de Ferran II el Catòlic. XVIII. II, 1417-1425.

JORDÀ FERNÁNDEZ, Antoni. Normas de Derecho portuario en la Corona de Aragón (Siglos XII-XVI). XVIII. II, 1427-1437.

MARZAL PALACIOS, Francisco Javier. El colectivo esclavo presente en la ciudad de Valencia en la década de 1430 (Procedencia, sexo y edad). XVIII. II, 1439-1457.

LÓPEZ I BONET, Josep Francesc. Un fruit de l’expansió mediterrània. Esclaves gregues a Mallorca a mitjan segle XIV i la triple mutilació jurídica: Nació, estat i gènere. XVIII. II, 1459-1518.

GIMENO BLAY, Francisco M. De la “Luxuriam litera” a la “Castigata et clara”. Del orden gráfico medieval al humanístico. (Siglos XV-XVI). XVIII. II, 1519-1564.

VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis. Pensamiento y cultura política en la Corona de Aragón. XVIII. II, 1565-1610.

YARZA LUACES, Joaquín. Tendencias del arte en la Corona de Aragón c. 1500. Movilidad de los artistas. XVIII. II, 1611-1647.

D’AGOSTINO, Guido. Approssimazioni al tema della città come memoria. Il caso di Napoli aragonese. XVIII. II, 1649-1656.

PÉQUIGNOT, Stéphane. Las “visitas reales” en la historiografía de la Corona de Aragón (Siglos XIII-XIV). XVIII. II, 1657-1674.

MASSIP BONET, Francesc. LLORENÇ, Alfons. La festa de l’Assumpció a la catedral de València: Originalitat i difusió d’un nou model teatral. XVIII. II, 1675-1690.

NOCILLI, Cecilia. La circularidad del lenguaje coréutico napolitano y aragonés en las entradas reales del reino de Nàpoles (1442-1502): La “Cascarda” y la “Moresca”. XVIII. II, 1691-1706.

O’CONNOR, Isabel. Les activitats econòmiques dels mudéjars de Cocentaina a finals del segle XIII: Més enllà d’una comunitat de camperols pobres. XVIII. II, 1707-1716.

CATLOS, Brian A. ¿”Conflicto entre civilizaciones” o “Conveniencia”? Identidad religiosa y realidad política en la Península Ibérica. XVIII. II, 1717-1729.

MAYERSON, Mark D. Milenarismo converso y morisco en el Reino de Valencia: Un estudio comparativo. XVIII. II, 1731-1740.

PÉREZ GARCÍA, Pablo. El Reino de Valencia como territorio abierto: El milenarismo agermanado y post-agermanado (1522-1541). XVIII. II, 1741-1754.

VINYOLES VIDAL, Teresa. COMAS VIA, Mireia. Relacions de gènere en el marc de l’expansió catalano-aragonesa a Sardenya. XVIII. II, 1755-1765.

WEBSTER, Jill R. Efímera valenciana: Notes sobre homes distingits de la València medieval. XVIII. II, 1767-1775.

SAITTA, Biagio. Scisma d’Occidente e Corona d’Aragona in territorio catanese. XVIII. II, 1777-1783.

JASPERT, Nikolas. Corporativismo en un entorno extraño: Las cofradías de alemanes en la Corona de Aragón. XVIII. II, 1785-1806.

MUNSURI ROSADO, Mª Nieves. La aportación de los clérigos valencianos del siglo XV a la poesía en la Corona de Aragón. XVIII. II, 1807-1824.

BAIGES JARDÍ, Ignasi J. PIÑOL ALABART, Daniel. Notariat, comerç i cultura escrita a la Catalunya Nova (Segles XIII-XV). XVIII. II, 1825-1838.

LLORENÇ, Alfons. Notícia dels encalaus de català a Castella: El Carxe i el Xapurrat. XVIII. II, 1839-1847.

ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. Navegació i avenços tècnics: Una anàlisi iconogràfica. XVIII. II, 1849-1866.

ENSENYAT PUJOL, Gabriel. Referències cronístiques i literàries medievals sonre la reincorporació de la Corona de Mallorca a la Corona catalanoaragonesa. XVIII. II, 1867-1880.

FONSECA, Cosimo Damiano. PELLETTIERI, Antonella. Il popolamento rupestre nel Regno di Napoli: Dinamiche sociali ed esiti urbanistici. Il caso della “civitas Genusii”. XVIII. II, 1881-1894.

FOSSATI RAITERI, Silvana. Genova e Ramon Llull. XVIII. II,1895-1905.

GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente. Maestros de ultramar. Artistas italianos y franceses al servicio de la monarquia aragonesa (Siglos XIV y XV). XVIII. II, 1907-1921.

D’ARIENZO, Luisa. Un cifrario secreto pisano nella Sardegna del Trecento. XVIII. II, 1923-1938.

MADRID SOUTO, Raquel. PEREA RODRÍGUEZ, Óscar. Marina de Aragón, la “Sin Ventura” Princesa de Salerno: La más bella dama de los cancioneros castellanos. XVIII. II, 1939-1954.

GALLINARI, Luciano. Un tentativo di lettura foucaultiana della storia giudicale sarda. XVIII. II, 1955-1970.

GARRIDO I VALLS, Josep-David. El “Chronicon Siculum” i la historiografia sículocatalana medieval. XVIII. II, 1971-1985.

BERMÚDEZ, Agustin. Torrellas 1304. Fisonomía jurídica de unas sentencias arbitrales. XVIII. II, 1987-2031.

MIGLIO, Massimo. OLIVA, Anna Maria. Riflessioni a proposito degli “Incontri di studio per il quinto centenario del pontificato di Alessandro VI”. XVIII. II, 2033-2039.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. Les terres meridionals del País Valencià després de l’annexió (1304): La població, l’organització del territori i de l’economia. XVIII. II, 2041-2059.

BARRIO BARRIO, Juan Antonio. CABEZUELO PLIEGO, José Vicente. Las consecuencias de la sentencia arbitral de Torrellas en la articulación del Reino de Valencia. XVIII. II, 2061-2076.

DIAGO HERNANDO, Máximo. Las secuelas de la guerra en las comarcas fronterizas tras la firma de la paz de Torrellas. XVIII. II, 2079-2089.

ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel. Las preocupaciones castellanas, un permanente obstáculo en la política italiana de Alfonso V. XVIII. II, 2091-2110.

ESTAL, Juan Manuel del. Grave alarma ante un ataque granadino a la bailía de Orihuela (Junio 1308). XVIII. II, 2111-2124.

TEROL REIG, Vicent. Un contenciós fronterer internacional entre la Corona d’Aragó i la Corona de Castella: La fixació de la frontera meridional i el plet dels Alforins. XVIII. II, 2125-2145.

CABANES CATALÁ, Mª Luisa. Varios cartularios elaborados en la época de Jaime II conservados en los archivos alicantinos. XVIII. II, 2147-2158.

CASAUS BALLESTER, Mª José. La relación del señorio de Híjar (Teruel), con Jaime II. XVIII. II, 2159-2164.

GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, Luis. Jaime I y los proyectos de cruzada a Ultramar: La coyuntura de 1245-1247. XVIII. II, 2165-2176.

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric. La política d’establiment i construcció de molins al regne de València durant el regnat de Jaume II (1291-1327). XVIII. II, 2177-2204.

ROSSI VAIRO, Giulia. Isabella d’Aragona, “Rainha Santa de Portugal”, ambasciatrice di pace nella Conferenza di Torrellas (1304). XVIII. II, 2205-2213.

VENTURA CONEJERO, Agustín. Les cartes de Na Saurina de Beziers des de Villena a Jaume II entre març de 1306 i 27 d’agost de 1312. XVIII. II, 2215-2254.

BURNS, Robert Ignatius. Huellas del Conquistador: Los registros en papel del rey Jaime I de Aragón. XVIII. II, 2255-2266.