Viaplana, Joaquim; Maria-Rosa Lloret, Maria-Pilar Perea i Esteve Clua (2007): COD. Corpus Oral Dialectal. Barcelona:  Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). [CD-ROM]
ISBN: 978-84-477-0990-8
[Presentació] [Presentation, English]