Viaplana, Joaquim i Maria Pilar Perea (ed.) (2003): Textos orals dialectals del català sincronitzats. Una seleccióBarcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). [Llibre i CD-ROM]
ISBN: 84-477-0864-0
 
 
Viaplana, Joaquim; Maria-Rosa Lloret, Maria-Pilar Perea i Esteve Clua (2007): COD. Corpus Oral Dialectal. Barcelona:  Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). [CD-ROM]
ISBN: 978-84-477-0990-8

 
Pons, Clàudia i Joaquim Viaplana (ed.) (2009): Corpus oral dialectal (COD). Textos orals del balear . Dipòsit Digital de la UB.
 

Perea, Maria-Pilar i Joaquim Viaplana. Corpus Oral Dialectal (COD). Selecció de textos. Dipòsit Digital de la UB [Arxiu obert]

Carrera-Sabaté, Josefina i Joaquim Viaplana (ed.): Corpus Oral Dialectal (COD). Textos orals del nord-occidental.
Dipòsit Digital de la UB.